CEO Jean Bernard Levy i EDF(Foto: EDF)

Denne uken sender uheldige hendelser i Europa de nordiske kraftprisene oppover ifølge Entelios, skriver Mynewsdesk.

Det er gode tider i ressursbalansen i Norden. Vi har hatt mange våte høstdager så langt, og det er flere i vente. Denne kombinasjonen gjør risikoen for høye strømpriser i vinter mindre.

Men, nordiske kraftpriser påvirkes også av flere faktorer. Blant annet hva som skjer i resten av Europa. Hendelser i Russland, Frankrike og Nederland har satt en strek i regningen for vinterens strømpriser.

Trøbbel med kjernekraften – igjen…
Frankrikes største kraftprodusent, EDF, meldte denne uken at de har mistanke om byggetekniske feil som skyldes deler levert av en spesifikk leverandør. Delen er brukt i flere av de 58 kjernekraftreaktorene som EDF drifter, og nærmere undersøkelser må gjøres for å finne ut om det kan ha innvirkning på produksjonen i reaktorene.

EDF melder ikke om noen konkret driftsforstyrrelse. Reaktorene har de siste årene hatt flere utfordringer, og markedet frykter derfor at dette kan få innvirkning på kraftsituasjonen i Frankrike. Da nyheten ble sluppet steg de franske kraftprisene umiddelbart med 5 prosent.

Gasstrøbbel
Også hendelser i Russland setter sitt spor på de nordiske prisene. På tirsdag kom EU med en domsavgjørelse som kan sette begrensninger for eksport av russisk gass til EU. EU ønsker blant annet begrensninger på hvor mye gass som kan sendes inn til EU gjennom rør som går utenom Ukraina. Det betyr at Russland må i forhandlinger med Ukraina om økt flyt i gassrørene som går gjennom Ukraina. Markedsaktørene vet av erfaringer at det ikke nødvendigvis er en enkel sak, og frykter derfor et ustabilt gassmarked.

Naturgass ga jordskjelv
Uttak av naturgass ved Europas største landbaserte naturgassfeltet i Nederland har ført til jordskjelv. Nederlandske myndigheter har derfor besluttet at de skal stenge ned produksjonen ved det gigantiske gassfeltet som ligger nord i landet. Jordskjelvet har gjort at myndighetene har fremskyndet tidspunktet for nedleggelse fra 2030 til 2022. Men, først vil de redusere produksjonen betraktelig fra nå og frem til oktober 2020. Denne nyheten gjorde at gassprisene bykset 5 prosent oppover.

Terminprisen opp
Gassprisen har betydning for prissettingen i mange land i Europa. Sammen med økt risiko i Frankrike, har disse hendelsene påvirket det nordiske kraftmarkedet denne uken. Terminkontrakten for nest år løftet seg 3,5 % tirsdag.

Droneangrepet på Saudi Arabias oljeinstallasjoner sender råvareprisene oppover.

Forrige uke sendte uheldige hendelser i Europa den nordiske kraftprisen oppover. Denne uken har angrepet på oljefelt- og installasjoner i Saudi-Arabia gjort at oljeprisen har skutt i været, noe som også preger de andre råvareprisene.

Ringvirkninger
I Midtøsten og Asia er store andeler av energiproduksjonen basert på olje. I Norden og resten av Europa brukes det lite olje til å lage energi. Vi er mer avhengig av andre råvarer som gass og kull. Prisene på gass og kull er svært sensitive for endringer i oljeprisen, noe som gjør at kraftprisen i Norden påvirkes av hendelsen i Saudi-Arabia.

Hånd i hånd
Gassprisen er sårbar for endringer i prisen på olje, men ikke like sårbar som den en gang var. Gjennom langsiktige olje-indekserte prisavtaler har gassprisen gjennom tidene stort sett korrelert med oljeprisen. I dag omsettes mer og mer volum av gass i spotmarkedet, noe som gjør at prisen på gass blir mindre påvirket av oljeprisen. Men, vi ser at prisen på gass fortsatt har sterk tilknytning til oljeprisen i forbindelse med hendelser som den i Saudi-Arabia.

Bryter kull
Olje brukes til å bryte kull. Dette gjør at kullprisen er direkte relatert til prisen på olje. I tillegg er både olje og kull globale handelsvarer, og prisene på de to råvarene påvirker derfor hverandre.

Prisøkning
Prisen på utslippsrettigheter (CO2-prisen) gjorde også et lite hopp i forbindelse med hendelsen i Saudi-Arabia. Oppsummert har prisoppgangen på olje vært med på å løfte råvareprisene i Europa. Dette bidrar igjen til høyere kraftpriser i både Norden og resten av Europa, skriver Mynewsdesk. 

Adm. dir. Atle Knudsen i Enthelios(Foto: Entelios)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*