Finansminister Anders Borg mister skatteinntekter på unge som jobber i Norge(Foto:Gov.Swed.)
Finansminister Anders Borg mister skatteinntekter på unge som jobber i Norge(Foto:Gov.Swed.)

 

Nesten trett tusen svenske ungdommer har fått jobb i Norge. 22. mai er det 60 år siden overenskomsten om et felles nordisk arbeidsmarked ble undertegnet. Policydiskusjonen om framtidens arbeidsmarkedsløsninger skyter fart denne uken, ettersom en ny rapport omdefinerer den nordiske modellen. En arbeidslivskonferanse arrangeres i Nordisk Ministerråds regi i Reykjavík 21.–22. mai. 22. mai, der man drøfter den nordiske modellen i et bredere perspektiv.

Svein Oppegaard, direktør for arbeidsliv i NHO, sier at norsk arbeidsliv nyter godt av svenskene.Han sier til VG at Veldig mange arbeidsgivere får på denne måten tak i nødvendige og dyktige arbeidstagere, spesielt i serviceyrkene.I Sverige var arbeidsledigheten på 7,8 prosent i 2012, mot lave 2,7 prosent i Norge. For svensk ungdom var ledigheten 22,5 prosent mens den er åtte prosent i Norge. I 2012 steg antallet svenske arbeidstakere i Norge til over 25.000.

Muligheten for arbeid er hovedårsaken til at nordboer har flyttet eller pendlet over landegrensene, men også lønnsforskjeller har bidratt til flyttemønstrene. Den første store flyttebevegelsen gikk fra Finland til Sverige. I dag er Norge det største mottakerlandet av nordiske migranter, med Danmark på andre plass.De senere årene har drøyt 50 000 nordboer flyttet til et annet nordisk land per år. Antallet pendlere mellom to nordiske land er oppe i 70 000 personer årlig.

Eygló Harðardóttir, Islands arbeidslivsminister og formann for Nordisk ministerråd 2014, understreker betydningen av å også legge vekt på framtidsperspektivet i jubileet – grensehindre finnes fortsatt. Hun sier at visjonen er at det skal være like lett å flytte til et annet nordisk land som det er å flytte til et nabokvartal.

Nordisk modell

Jubileet for det nordiske arbeidsmarkedet blir markert under en stor arbeidslivskonferanse i Reykjavík i Nordisk ministerråds regi 21.–22. mai. 22. mai dreier framtidsdiskusjonen seg om ministerrådets rapport The Nordic model – challenged but capable of change, som lanseres samme dag. Rapporten, som er utarbeidet av en rekke anerkjente nordiske økonomer, analyserer i et bredt perspektiv Nordens økonomiske framgang og faktorene som virker inn på landenes økonomi, deriblant løsninger på arbeidsmarkedet, sier informasjonsmedarbeider Ulf Andreasson i Nordisk Ministerråd til Nordic News.

Eyglo Hardardottir leder Nordisk Ministerråd denne perioden(Foto:Nordisk Ministerråd)
Eyglo Hardardottir leder Nordisk Ministerråd denne perioden(Foto:Nordisk Ministerråd)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*