De nordiske landene tar mål av seg å bli karbonnøytrale og vise lederskap i kampen mot global oppvarming, sier Nordens statsministere i en ny erklæring fra et toppmøte i Helsingfors – et ledd i det aktive nordiske klimasamarbeidet i regi av Nordisk ministerråd.

Nordens statsministere og øvrige statsråder med ansvar for klima møttes i Helsingfors fredag 25. januar. De ble enige om å styrke det nordiske klimasamarbeidet og ta en global ledertrøye i klimakampen.

  • Ideen med møtet er å sende et signal til resten av verden at Norden forplikter seg til 1,5-gradersmålet. Vi skal forbedre og oppdatere våre nasjonale forpliktelser under parisavtalen og vi er villige til å ta opp kampen mot klimaendringene i alle internasjonale forum, sier Kimmo Tiilikainen, Finlands miljø-, energi- og boligminister, som sammen med statsminister Juha Sipilä inviterte til klimamøtet.

Forsterker klimamålene

Den nye erklæringen sier blant annet at de nordiske landene skal forsterke klimamålene frem mot 2020 og samarbeide om bli karbonnøytrale.

«Gjennom samarbeid kan vi utvikle nullutslippsløsninger med global påvirkning. Vi må gjøre det mulig for nordisk industri å ta en lederrolle i det grønne globale skiftet (…) Med denne erklæringen forplikter vi oss til å jobbe for karbonnøytralitet i de fem nordiske landene og til å følge opp nordisk klimapolitikk i internasjonale forum for å levere løsninger som får ned globale utslipp», står det å lese erklæringen, som vil bli fulgt opp av Nordisk ministerråd.

Karbon-nøytralitet

Bakgrunnen for initiativet er FNs klimaforhandlinger i Katowice i desember i fjor og høstens rapport fra FNs klimapanel som viser at verdens land må handle raskt dersom vi skal begrense jordas oppvarming til ned mot 1,5 grader.

De nordiske landene har en lang tradisjon for å samarbeide om klima- og miljøpolitikk, blant annet gjennom statsministerinitiativet «Nordic Solutions to Global Challenges» og «Generation 2030» som adresserer en rekke nordiske løsninger på utfordringene som beskrives i Paris-avtalen og FNs 17 bærekraftsmål.

Norden viser vei

De nordiske statsministrene ønsker altså nå å forsterke klima-ambisjonene.

– Dette møtet viser at alle de nordiske landene prioriterer klimaforandringene og at vi kan reagere raskt. Jeg mener de nordiske landene kan samarbeid mer om klimapolitikken. Vi har alle egne nasjonale planer for karbonnøytralitet, og vi kan alle lære mer av hverandre, sier statsminister Katrin Jakobsdóttír for Island, som innehar formannskapet for Nordisk ministerråd i 2019.

Foto av ministrene

Fotograf Laura Kotila/Valtioneuvoston kanslia Norges klimaminister Ola Elvestuen (bak fra venstre), Danmarks eneri-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, Norges statsminister Erna Solberg, Finlands statsminister Juha Sipilä, Islands statsminister Katrin Jakobsdóttír, Sveriges minister for internasjonalt utviklingssamarbeid og klima og visestatsminister Isabella Lövin og Islands minister for miljø og naturressurser Guðmundur Ingi Guðbrandsson samlet på klimatoppmøte i Helsingfors. .

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*