Tidligere Nokia-sjef OlliPekka Kallasvuo gjenvelges somnestleder i TeliaSonera. Marie Ehrling gjenvalges som styreleger( Foto: TeliaSonera.com)
Tidligere Nokia-sjef OlliPekka Kallasvuo gjenvelges somnestleder i TeliaSonera. Marie Ehrling gjenvalges som styreleder. (Foto: TeliaSonera.com)

TeliaSoneras valgkomite har fram forslag til styremedlemmer foran generalforsamling i april i år. Det skal velges medlemmer av styret,  nestleer og styreleder, som  legges frem for selskapets generalforsamling   for godkjenning. TeliaSonera’s valgkomiteen ble etablert etter mistankeneom korrupsjon i Usbekistan før 2015. Valgkomiteen består av består av Daniel Kristiansson( Svvenske stat), Kari Järvinen (Solidium Oy), Johan Strandberg (SEB Fonder), Anders Oscarsson (AMF og AMF Fonder) og styreleder Marie Ehrling. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av styreleder Marie Ehrling og nestleder Olli-Pekka Kallasvuo.

Nye kvinner i styret

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av alle medlemmer av styret i TeliaSonera med unntak av Mats Jansson( tidl.SAS-sjef), Per-Arne Sandström og Kersti Strandqvist , som har frasagt seg gjenvalg. Videre foreslår valgkomiteen valg av Susanna Campbell, Anna Settman og Olaf Swantee som nye medlemmer i styret. Dermed er forslaget at Marie Ehrling, Olli-Pekka Kallasvuo, Mikko Kosonen, Nina Linander og Martin Lorentzon gjenvelges som medlemmer av styret frem til slutten av neste ordinære generalforsamling og at Susanna  Campbell, Anna Settman og Olaf Swantee velges nye medlemmer av styret. Marie Ehrling var VD för TeliaSoneras svenska verksamhet mellom 2002 och 2006 og Olli-Pekka Kallasvuo var konsernsjef i Nokia.  Styreleder og nestleer velges for samme periode

Ny generasjon ledere

Susanna Campbell ble født i 1973, og er administrerende direktør i Ratos. Før dette hadde hun jobbet i McKinsey og Alfred Berg Corporate Finance. Susanna Campbell har en MSc Business and Administration fra Stockholm School of Economics. Anna Settman født i 1970, er grunnlegger, administrerende direktør og partner i investeringsselskapet Springfield-prosjektet og har erfaring fra mediebransjen, hovedsakelig fra Aftonbladet( eid av Schibstedt) , der hun var direktø. rAnna Settman er medlem av styret i Nordnet Bank, Anticimex og Hyper Island. Settman har studert markedsstrategi og økonomi ved RMI Berghs School of kommunikasjon og fullført IFL Executive Management Program på Handelshøgskolan i Stockholm. Olaf Swantee er født i 1966, og er administrerende direktør i Storbritannias ledende mobile telekom-selskap EE, men han  slutter i samband med det forestående salget av selskapet  til British Telecom. Han har også jobbet i HP, Compaq og Digital Equip Corporation, Europa og USA. Olaf har en MBA fra ESCP i Paris. Alle de foreslåtte styremedlemmene anses uavhengige i forhold til selskapet og konsernledelsen. Alle de foreslåtte styremedlemmene er også uavhengig av store aksjonærer i selskapet, sier leder av valgkomiteen i Telia Sonera Daniel Kristiansson til Nordens Nyheter.

Marie Ehrling gjenvelges trolig som styreleder i TeliaSonera til tross for problemene om mistanker om korrupsjon i Usbekistan( Foto: TeliaSonera)
Marie Ehrling gjenvelges trolig som styreleder i TeliaSonera til tross for problemene om mistanker om korrupsjon i Usbekistan( Foto: TeliaSonera)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*