I perioden 2021 til desember 2023 var Tor Grande prorektor for forskning og formidling. Han var tidligere prodekan for forskning ved Fakultet for Naturvitenskap og instututtleder ved Institutt for materialteknologi. Han har vært professor i materialkjemi/vitenskap ved institutt for materialteknologi siden 1997 og var førsteamanuensis ved institutt for uorganisk kjemi 1994-1997 (NTH/NTNU). Han har hatt vært gjesteforsker ved NIRIM, Japan og gjesteprofessor ved Universitet i Rennes, Frankrike og  forskningstermin ved EPFL i Sveits og Northwestern University i USA. Konstituert direktör Tor Grande i er her fotografert av NTNU.

Bakgrunn

Tor Grande (født 1963) er sivilingeniør i kjemi fra NTH (1987) og har en doktorgrad i uorganisk kjemi fra NTH (1992).Han har omkring 300 internasjonale vitenskapelige tidsskriftsartikler, ca 50 konferanseartikler, 8 patenter og har skrevet en bok om materialers termodynamikk. Han har undervist en rekke emner på både master og PhD nivå. Han har vært hovedveileder for 40 masterkandidater, 33 PhD-kandidater (+31 som medveileder) og 13 post docs. Han var chairman for konferansen Electroceramics XI i 2010. I 2007 var han med å starte spin-off selskapet Cerpotech AS.

Forskningsområder

 • Materialkjemi/vitenskap med fokus på ioneledere og ferroiske materialer
 • Materialsyntese ved våtkjemiske metoder og keramisk materialvitenskap
 • Materialers termodynamikk
 • Fasetransformasjoner og fasediagram
 • Kation-transport i oksider

Lederstillinger, komiteer og utvalg

 • Nestleder ved institutt for materialteknologi  (2002-2005)
 • Instituttleder ved institutt for materialteknologi (2005-2009, 2020)
 • Prodekan forskning, Fakultet for naturvitenskap (2013-2020)
 • Styremedlem, NTNU Nanolab (2004-2009)
 • Styremedlem The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology (2009 – 2011)
 • Styremedlem ved fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU (2009-2013)
 • Styremedlem Cerpotech AS, 2009-2019 (styreleder 2009-2017)
 • Styremedlem VISTA programmet (2013-2020, leder 2016)
 • Styremedlem SFI  Metal Production (2017-2020, leder)
 • Styremedlem SFF Quspin (leder 2017-2020)
 • Styremedlem Senter for Digitalt Liv Norge (2016-2020)
 • Styremedlem SINTEF (2015-2021)
 • Medlem komiteen for Kjønnsbalanse og mangfold i forskning, KIF-komiteen (2013-2021)
 • Medlem styringsgruppe BALANSE, Forskningsrådet (2013-2021)
 • Medlem Utvalget for kjønnsbalanse og mangfold, NTNU (2016-2021)
 • Medlem panel for evaluering ERC Consolidator Grants (2022-)

Utmerkelser

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd (NTNF), ph.d.-stipend, 1989 – 1992
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd (NTNF), post doc stipend, 1993
 • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS), Vitenskapspris, 1995
 • Japan Science and Technology Agency fellowship, Japan, 1996
 • Innvalgt medlem, Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA), 1999
 • Innvalgt medlem, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS), 2005
 • Likestillingsprisen ved NTNU, 2009
 • Innvalgt medlem, Det Norske Vitenskapsakademi (DNVA), 2011

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*