Adm. dir. Kolbjørn Hembre i Enthelios( Foto; Thomas Brun NTB)

I den store, årlige EPSI-undersøkelsen fremhever norske virksomheter strømleverandørselskapet Entelios som den best likte enkeltaktøren. – Resultatene indikerer at vårt fokus på å kontinuerlig styrke kundens posisjon i kraftmarkedet gjennom å tilby innovative, fornybare energiløsninger og å redusere strømkostnadene verdsettes, sier Rune Eriksen, Leder salg Norge i Entelios.

EPSI Norge leverer innsikts og analysetjenester og har nylig offentliggjort resultatene av sin årlige undersøkelse blant ca. 1000 næringslivskunder om hvor fornøyde de er med sin strømleverandør.

 Spesielt sterk posisjon blant store strømkunder

Undersøkelsen viser at det også i år er tydelige forskjeller mellom bedrifter som bruker mye strøm og de med et relativt lavt strømforbruk. Kraftleverandørene har spesielt gode kunderelasjoner til bedrifter som bruker mer enn 0,5 GWh årlig. Disse kundene er både mer fornøyde og mer lojale enn andre kunder.

– Det er Entelios som kommer best ut blant de navngitte selskapene, og studien viser at Entelios gjør det spesielt godt blant bedrifter som forbruker mye strøm, sier daglig leder Fredrik Høst i EPSI Norge.

– Vi er både stolte og takknemlige for den tydelige tilbakemeldingen. Dette er en stor inspirasjon for oss i vårt kontinuerlige arbeid med å være den foretrukne strømleverandøren for norske virksomheter, sier Rune Eriksen i Entelios.

To hovedårsaker til EPSI-resultatet

Eriksen peker på to mulige hovedårsaker til at nettopp Entelios spesifikt blir trukket frem av så mange respondenter.

– For det første etablerer vi et kundeorientert leveranseteam med kompetanse innen drift, forvaltning og salg til hver kunde. De får strukturerte og gjennomarbeidede råd og løsninger fra rådgivere med lang fartstid. For det andre hjelper vi kunden med å akselerere det grønne skiftet og å realisere virksomhetens bærekraftmål. Vi er en innovativ energipartner, og det bidrar nok til at såpass mange rater oss såpass høyt, mener Eriksen.

Akselererer fornybarsatsingen

Entelios er eiet av Agder Energi som i nær fremtid fusjoneres med Glittre Energi. I det nye konsernet Å Energi er «Ny industri» etablert som en egen divisjon hvor Entelios blir en helt sentral aktør.

– Det gir oss tyngde og kraft å ha en solid eier i ryggen som satser strategisk i det fornybare skiftet, og som viser lederskap basert på innovasjon. Vi jobber nå med å realisere nye løsninger innen solkraftproduksjon og batteriteknologi, og merker allerede at markedet responderer veldig positivt på disse løsningene, sier adm. direktør Kolbjørn Hembre i Entelios.

– De gode EPSI-resultatene gir oss tro på å fortsette dette arbeidet med full styrke, og vi ser frem til å orientere våre kunder om hele spekteret av våre fornybare løsninger som vil redusere både strømforbruket og -kostnadene deres ytterligere, avslutter Hembre.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Leder salg Norge Rune Eriksen i Entelios. Mobil:928 00 800, e-post: rune.eriksen@entelios.com

Adm. direktør Kolbjørn Hembre i Entelios. Mobil: 995 30 949, e-post: kolbjorn.hembre@entelios.com

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*