Olje- og energiminister Terje Aasland (t.v.) deltok på åpen dag på Stokkfjellet vindpark i Selbu 24. august, en av de nye vindparkene TrønderEnergi har åpnet de siste årene, som har bidratt til en økning i vindkraftproduksjon første halvår i 2022.

TrønderEnergi-konsernet økte produksjonen av fornybar energi med 43,5 prosent i første halvår i 2022. Lave kraftpriser i Midt-Norge bidro samtidig til et kraftig resultatfall.

I løpet av årets seks første måneder produserte TrønderEnergi 1634 GWh (gigawattimer) med fornybar kraft. Det er 121 prosent av en normalproduksjon og hele 43,5 prosent mer enn samme periode i 2021.

Rundt 70 prosent av TrønderEnergis egeneide kraftproduksjon kommer fra vannkraft, mens rundt 30 prosent er vindkraft.
— Skal vi klare å elektrifisere samfunnet og gjennomføre det grønne skiftet, må vi produsere mer fornybar energi. I TrønderEnergi har vi jobbet bevisst med å øke produksjonen. Vi har de siste årene bygd ut mye vindkraft i Midt-Norge og oppgradert vannkraftanlegg. Alle de nye vindparkene er nå i drift og det vises på produksjonsvolumet i første halvår, sier konsernsjef Ståle Gjersvold.

Resultatfall
TrønderEnergi har foreløpig all sin kraftproduksjon i prisområde NO3 – Midt-Norge. På samme tid som produksjonen har vært rekordhøy, har kraftprisen i området vært lav. Prisfallet bidro til at TrønderEnergi i første halvår 2022 oppnådde en kraftpris, inkludert kraftprissikring, på 19,2 øre per kilowattime (kWt), mot 35,1 øre/kWt på samme tid i fjor.

Det kraftige fallet i kraftprisen bidro til at TrønderEnergis underliggende driftsresultat gikk ned fra 229 millioner kroner i 2021 til minus 39 millioner kroner i 2022. TrønderEnergi har flere nyetablerte selskaper innenfor handel og elektrifisering. I forretningsplanen til disse selskapene er det budsjettert med underskudd i oppstartsfasen, og samlet for disse selskapene var det underliggende driftsresultatet minus 169 millioner kroner.

Årsresultatet etter skatt falt i samme periode fra 68 millioner kroner til minus 778 millioner kroner. Resultatfallet skyldes i stor grad urealiserte verdiendringer på sikringskontrakter på kraft, og resultatet er en direkte konsekvens av den spesielle situasjonen som er i det europeiske og nordiske kraftmarkedet.

Smitter over
— Høye gasspriser i Europa smitter over på den sørnorske kraftprisen, og har sendt den rett opp. I midtre og nordlige deler av Norge og Sverige, sitter vi samtidig med en uvanlig høy kraftbalanse, som har gitt lave kraftpriser i disse områdene. I sum har dette gitt negative resultatbidrag både for produksjonssiden, sikringsaktiviteter og handelsaktiviteter i TrønderEnergi dette halvåret, sier Gjersvold.

Han er klar på at energibransjen er vant til at kraftprisene går opp og ned og er godt rustet for dette.— Det er aldri hyggelig å levere røde tall, men vi er vant med å leve av og med disse svingningene. I år har kraftprisene vært lav i Midt-Norge, og det slår inn over oss, sier konsernsjef Gjersvold.

Nordisk fornybarkonsern
I midten av mars ble det kjent at TrønderEnergi og det norske energifondet HitecVision går sammen og etablerer det som skal bli en ledende fornybaraktør i Norden. 24. juni ga TønderEnergis eiere, 19 kommuner og KLP, sin tilslutning til etableringen som innebærer at dagens konsern deles i to.

All virksomhet innen vindproduksjon, krafthandel, elektrifisering og energieffektivisering legges over i det nye fornybarkonsernet Aneo. Eierposten på 40 prosent i nettkonsernet Tensio, og 81 prosent av eierskapet til TrønderEnergis vannkraft og ansatte knyttet til forvaltning av disse vannkraftanleggene, blir igjen i TrønderEnergi.

Aneo vil fra etableringstidspunktet i andre halvår i år være eid 50 prosent av TrønderEnergi og TrønderEnergis eiere, samt 50 prosent av HitecVision. Aneo skal ledes fra hovedkontoret i Trondheim, og vil i første fase få en investeringskapasitet på mellom 15 og 20 milliarder kroner. Satsingen vil gi nye arbeidsplasser, aktivitet og investeringer i og utenfor Trøndelag.
— Aneo har som mål å bli en toneangivende aktør, og realisere store satsinger innen fornybar energiproduksjon i Norden. Vi jobber nå for fullt med etableringen, sier Ståle Gjersvold, som blir konsernsjef i Aneo.


Kontaktpersoner:

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*