Langsiktighet gir resultater for kunder med tålmodighet. Siden oppstart har Fondsfinans Norge oppnådd imponerende resultater, og de som var med fra starten har fått 20 ganger pengene, mens Fondsfinans Utbytte allerede har doblet andelseiernes verdier på mindre enn fem år. Styreleder Erik Must i Finansfinans er fotografert av Nordens Nyheter.

Verdien av langsiktig investering i aksjemarkedet er formidabel, men mye av verdiskapningen kan potensielt tapes ved å prøve å time markedet. For de fleste investorer er tiden i markedet det viktigste, noe som tydelig demonstreres av våre to norske aksjefond.

Siden oppstart for 21 år siden har Fondsfinans Norge levert imponerende avkastning og gitt hele 20 ganger pengene (15,2% årlig). Det vil si at hvis du investerte 100 000, – for 21 år siden, ville du i dag sittet igjen med hele 2 000 000, -. Til sammenligning ville den norske indeksen gitt 11,9% årlig avkastning.

Tilsvarende for det nyere fondet Fondsfinans Utbytte, som har mindre enn fem års historikk, har en investering siden oppstart doblet seg i verdi (100,3%), med en årlig avkastning på 16,6%. Til sammenligning har den norske indeksen levert en avkastning på 45,5%, med en årlig avkastning på 8,6%. *

Hva er forskjellen på Fondsfinans Norge og Fondsfinans Utbytte?

Begge våre norske aksjefond er aktivt forvaltet (følger ingen indeks) og investerer hovedsakelig i norske børsnoterte aksjer. De følger den samme investeringsfilosofien, men det som skiller våre norske aksjefond er at Fondsfinans Utbytte har en noe mer spisset strategi, der fondet primært investerer i kvalitetsselskaper med høy kapitalavkastning, solid balanse og langsiktig potensial for å utbetale utbytte.

Fondsfinans Norge i korte trekk:

 • Forvaltet av Tor Thorsen
 • Oppstart 16.12.2002
 • 4 stjerner hos Morningstar
 • Årlig honorar 1%
 • Kjøp og salgsgebyr 0%

Les mer om Fondsfinans Norge

Fondsfinans Utbytte i korte trekk:

 • Forvaltet av Christoffer Callesen
 • Oppstart 12.09.2019
 • 5 stjerner hos Morningstar
 • Årlig honorar 1,2%**
 • Kjøp og salgsgebyr 0%

Les mer om Fondsfinans Utbytte

Fondene har daglig likviditet og man kan tegne andeler i fondet enkelt via våre nettsider eller gjennom flere av våre samarbeidspartnere.

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker mer informasjon om våre fond på 23113000 eller fondsinvestor@fondsfinans.no

 • Vi anbefaler å lese nøkkelinformasjonsark og prospekt for fondet for ytterligere detaljer.
 • Det er knyttet risiko til investeringer i fond på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer og bransje- og selskapsspesifikke forhold.

*Kilde: Morningstar per 21.03.2024.

**Fondet har flere andelsklasser med ulike betingelser. Fondsfinans Utbytte A har et årlig honorar på 1,2% og Fondsfinans Utbytte B har et årlig honorar på 0,9%.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*