Finansminister Siv Jensen fra Frp. trenger ikke bekymre seg for norsk økonomi( Foto: Fremskrittspartiet)
Finansminister Siv Jensen fra Frp. trenger ikke bekymre seg for norsk økonomi( Foto: Fremskrittspartiet)

Hvis ikke oljeprisen stiger til nivået den lå på for få måneder siden, kan det gå mot resesjon i Norge. Det mente de to BI-professorer.professor Hilde C. Bjørnland og Leif Anders Thorsrud i en rapport før jul. Nå mener oljeanalytiker Tina Saltvedt i Nordea Markets at kronen vil styrke seg frem mot sommeren. En årsaken er at oljefondets verdi har økt relativt sett mye mer enn tapet i kroner på oljeprisen. Dermed er tilliten til norske kroner tilbake ,skriver Nordens Nyheter.

Har fått drahjelp

Europa får nå drahjelp av en lavere oljepris. Det er vår viktigste handelspartner og hvis Europa får mer fart, kan vi selge mer produkter og handle mer med dem.I tillegg vil en svekket oljepris ofte også bidra til å svekke den norske kronen. Nå har økningen i Oljefondets verdi gitt en sterkere norsk krone igjen. Det betyr at verdien av oljefondets aksjer i utlandet, det såkalte multinasjonalproduktet(MNP)

– En svakere krone betyr at eksportindustrien, med unntak av olje og gass, vil få bedre dager fordi man blir mer konkurransedyktige, sier Saltvedt videre til Dagens Næringsliv. Rapporten fra BI-økonomene de til grunn en prisfall på norsk olje på 25 prosent. Dagens oljepris tilsvarer et prisfall på 27 prosent, skriver Finansavisen. Oljefondets verdi på 6490 milliarder er en økning på 17 prosent i forhold til Norges Banks prognose på en verdi på 5545 milliarder kroner i verdi 1. januar 2015. Dermed har Norges Bank fått en uventet verdiøkning på tusen milliarder, som drar kronen opp igjen.

Skader trolig mindre

Hvor skadelig oljeprisfallet kan bli for norsk økonomi, avhenger av årsaken til at prisen går ned, og ikke minst av hvor lenge den blir liggende på et lavt nivå, sier Tina Saltvedt. Nordens Nyheter har i flere år pekt på at multinasjonalproduktet(MNP) er en slik buffer som holder norske kroner oppe i perioder med svake oljepriser.Organisasjonens andel av verdens samlede oljeproduksjon var i 2005 rundt 40 prosent. Meldemslandene sto for omtrent 50 prosent av verdens samlede oljeeksport, ifølge OPEC, organisasjonen av oljeeksporterende land.

– Da vil oljeprisen mest sannsynlig fortsette å falle. Vi har allerede fått reaksjon på de hintene vi fikk i forkant av møtet. Jeg tror vi skal ned til 70 dollar per fat. Det er en pris langt under regjeringens budsjetterte 100 dollar i dagens statsbudsjett, sa oljeanalytiker Tina Saltvedt til Dagens Næringsliv i Nordea Markets i slutten av november.

Ny vekstimpuls

Det er likevel ikke bare dårlig nytt – verken for Norge eller verdensøkonomien.

– Vi er veldig bekymret for de lave oljeprisene, men det er jo ikke bare en bekymring med den. Lav oljepris er bra for noen, sier oljeanalytiker Tina Saltvedt. Land som Japan, Kina og i Europa hvor den økonomiske veksten er lav, betyr en lav oljepris økt vekstimpuls. Forbrukerne i disse landene får nå bedre dager, sier hun.

– Har vi en oljepris som faller med ti dollar, betyr det at veksten i verdensøkonomien øker med 0,25 prosentpoeng. Nå som oljeprisen har falt med 20 dollar fatet i gjennomsnitt, betyr det vekstimpuls på 0,5 prosentpoeng(IMF`s prognose). Det er klart at det er positivt for verdensøkonomien, mener Saltvedt til slutt.

Oljeanalytiker Tina Saltvedt i Nordea Markets tror norske kroner henter seg inn igjen frem mot sommeren( Foto: Newsdesk Nordea)
Oljeanalytiker Tina Saltvedt i Nordea Markets tror norske kroner henter seg inn igjen frem mot sommeren( Foto: Newsdesk Nordea)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*