Økokrim skriver at det ikke har skjedd noe straffbart rundt ektemanne Sindre Finnes omfattende aksjehandler mens Erna Solberg var statsminister. Dermed var det trolig riktig av Ökokrim å droppe etterforskning omkring tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt og hennes ektefelles aksjehandler.

Det er en lettelse for demokratiet og det politiske Norge. Hun er med dette renvasket, i juridisk forstand og tilliten er gjenvunnet som følge av Økokrims beslutning. Höyre gir Erna Solberg full tilsutning og dermed er denne saken glemt etter jul. Men for oss vanlige velgere, er det noe som skurrer i våre örer.

Hvordan er det med dömmekraften i Norges to störste politiske partier?

Arbeiderpartiet har flere svin på skogen, og dette må partileder og statsminister Jona Gahr Störe ta ansvaret for. De mange politiske avgangene i Norge sier noe om etikken og kunnskapen blant Stortingets utvalgte, eller innvalgte. Det vi vanlige velgere har vondt for å forstå, er at valgte representanter og ektefeller i politikken overhodet ikke snakker sammen. Eller tjener de for godt til at noen tusen kjöp og salg av aksjer ikke betyr noe for den personlige ökonomien. Det hele minner litt om debatten om det er etisk riktig å vaere medlem av et politisk parti, når du samtidig er journalist eller redaktör. Når det blåser på toppene er det ikke lett å vaere uavhengig pressemann og samtidig lojal mot partiapparatet. Dette har partiet Höyre klart. Thorbjörn Röe Isaksen meldte seg ut av Höyre da han ble journalist i nettavisen E 24.

Vi tror personlig at dette er et riktig standpunkt uansett politisk holdning.

Dette er en god dag for rettsnasjonen Norge. Boten til Erna Solberg er i tråd med den allmenne rettsforståelsen og en styrking av tilliten til påtalemyndighetene.

«Mitt stalltips er at politiet henlegger saken mot statsminister Solberg, og at det blir hennes ektemann som tar støyten for smittevernbruddene », skrev professor i rettsvitenskap, Universitet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen, i en kronikk før påske ifölge ABC.

Han spådde at saken mot Solberg ville henlegges, og skrev at Solberg-saken illustrerer at likhet for loven er en illusjon.Kanskje har professoren og alle de andre som har uttrykt en forventning om at statsministeren ville gå fri fordi hun er statsminister, faktisk bidratt til at statsministeren nå blir straffet i sosiale medier.

Han tror at politiet har vurdert saken selvstendig, og dermed vist at vi lever i et samfunn hvor det ikke er greit at de med mest ansvar slipper lettest unna. For det er det ikke, og et tydeligere signal om nettopp det kunne vi knapt fått.

Som statsminister i Norge håper professor Hans Fredrik Marthiniussen og avisen ABC at Erna Solberg betaler boten med stolthet. Men selvom tilliten til demokratiet er gjenopprettet er det noe som skurrer i ettertid. Dette må våre politiske ledere rydde opp i i 2024.

Billedtekst: Tidligere utenriksminister Annikken Hvidtfeldt fotografert av NTB for regjeringen, med fri buke av bildet for media. Erna Solberg (på toppen) er fotografert av Nils Petter Tanderö, redaktör i Nordic News.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*