Sentralbanksjef Øystein Olsen sitter på over fem tun milliarder kroner i oljefondet.(Foto:Regjeringen)
Sentralbanksjef Øystein Olsen sitter på over fem tun milliarder kroner i oljefondet.(Foto:Regjeringen)

 

ESB kutter styringsrenten med 0,1 prosent til 0,15 prosent.  ESB starter også et langsiktig stimuleringsprogram overfor bankene. De såkalte LTRO er er kjent som langsiktige lividitetslån, og er blant de tiltakene den europeiske sentralbanken benytter for å stimulere økonomien i Eurosonen. ESB, dvs sentralbanken, sentralbanken låner ut penger til bankene i eurosonen til en lav rente. Bankene bruker pengene til å kjøpe verdipapirer som gir en høyere avkastning enn renten som må betales, eller låne ut pengene til bedrifter og privatpersoner som gir en stimulans til den økonomiske veksten.Mario Draghi foreslår også en rekke andre tiltak for å bedre finansieringstilgangen og kansellerer de ukentlige steriliseringstiltakene fra «securities markets programme». EU-Kommisjonen lanserte vekstprogrammet for flere år siden med den europeiske pressen tilstede i Europa-parlamentet i Bryssel, der Nordens Nyheter var tilstede. ESB foreslår en kredittramme på 400 milliarder euro, som tilsvarer  3382 milliarder kroner, som utgjør 65 prossent av et norsk oljefond på 5266 milliarder kroner, skriver Nordic News.

Kutter styringsrenten

Seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets og sjefanalytiker Erik A. Bruce i Norde Markets foutså dette. Amerikanske arbeidsmarkedstall viser en solid sysselsettingsvekst. ESB`s rentekutt kan føre til at Sveriges Riksbank senker renten i juli.Norges Bank varsler ikke økt styringsrente 19. juni. Dermed øker rentespriket mellom Norge og viktige handelspartner. Dette rammer ikke oljerelatert norsk industri,skriver Nordens Nyheter. Den europeiske sentralbanken (ESB) tar dermed grep for å hindre at den rekordlave inflasjonen fester seg, so kan velte en varig bedring i eurosonen. Styringsrenten kuttes med 0,10 prosentpoeng til 0,15 prosent, ifølge TDN Finans. Dette kan fører til et enda større rentegap mellom Norges Banks styringsrente og renten hos våre samhandelspartnere.

Helt nytt virkemiddel

Et kutt på mellom 0,10 og 0,25 prosentpoeng var ventet, ifølge Reuters. Samtidig settes renten på innskudd over natten til minus 0,10 prosentpoeng, som ventet. Dette har aldri tidligere vært forsøkt hverken av ECB, Fed, Bank of England eller den japanske sentralbanken, skriver Dagens Næringsliv.Et slikt historisk trekk kan stagge deflasjonsfaren og øke regional konkurransekraft gjennom en svakere euro, dersom investorene mister lysten på å pøse penger inn eurosonen, påpeker The Wall Street Journal. ECB senker samtidig renten på såkalte nødlån over natten til 0,40 fra 0,75 prosentpoeng. Justeringen var ventet til 0,60 prosent, ifølge TDN Finans. Forventningene til dagens rentekutt og svake pengepolitiske signaler fra Draghi sendte også euroen til sitt svakeste nivå mot amerikanske dollar på fire måneder i forkant av offentliggjøringen. Euroen svekker seg noe videre i etterkant.

Sterkere optimisme

Markedet venter også kraftig lut fra Mario Draghi etter hans uttalelser ved forrige rentemøte om at ECB «var klar til handle neste gang». Dette har skapt forventninger om stimulitiltak, etter seks måneder med håpefulle uttalelser  fra den italienske sentralbanksjefen i ESB, som tidligere  ledet den italienske nasjonalbanken.ECB ytterligere pengepolitiske tiltak i en separat pressemelding torsdag.Sentralbanksjef Mario Draghi avholt en pressekonferanse torsdag ettermiddag der han forklarte sentralbankens vurderinger og svarte på spørsmål. ECB opprettholdt en styringsrente på 0,25 prosent ved sitt forrige rentemøte 8. mai, som har vært uendret siden november 2013.Tidligere torsdag holdet Den britiske sentralbanken styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Samtidig beholder sentralbanken rammen for tilbakekjøp av verdipapirer på 375 milliarder pund, ifølge TDN Finans.

Moderat norsk vekst

Den siste rapporten fra Norges Bank og regionalt nettverk viser fortsatt moderat vekst i økonomien, men det er foreløpig ikke tegn til uvær, mener økonomene. Norsk næringsliv venter moderat vekst og lavere sysselsetting, viser en fersk rapport fra Norges Banks regionale nettverk for andre kvartal. Rapporten gir litt bedre inntrykk enn resultatet av ringerunden som ble publisert i slutten av april, men økonomene er enige i at dette trolig ikke vil endre Norges Banks rentebane i juni, skriver TDN Finans.

Viktigst for den norske renteprognosen i juni blir Norges Banks resultater for regionalt nettverk og mai-registret ledighet i Norge som offentliggjøres fredag 6. juni på Sveriges nasjonaldag. Nordea tror nettverket viser vekst på om lag 0,4 prosent, men at at registrert ledigheten øker noe sesongjustert etter flat utvikling så langt i år. Dette er i så fall i tråd med Norges Banks bilde, skrev sjefanalytiker Erik A. Bruce i Nordea i en morgenrapport denne uken. Med rentekutt i ESB vil neppe Norges Bank signalisere en tidligere renteheving, tross økte boligpriser. Frykten for større rentesprik mellom Norge og samhandelsland gjør at den norske renten forblir urørt. I Norges Bank er forberedelsene til rentemøte 19. juni i gang. Det amerikanske arbeidsdepartementet opplyser fredag at det var 217.000 flere nye jobber i mai enn samme periode året før. Dette tyder på at vi er inne i en amerikansk konjunkturoppgang, skriver Nordic News.

Sentralbanksjef Øystein Olsen opplever større rentesprik(Foto:Regjeringen)
Sentralbanksjef Øystein Olsen opplever større rentesprik(Foto:Regjeringen)

 

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*