Konsernsjef Eldar Sætre i Statoil tilbyr alle de ansatte sluttpakke som følge av lav oljepris( Foto: Statoil.com)
Konsernsjef Eldar Sætre i Statoil tilbyr alle de ansatte sluttpakke som følge av lav oljepris( Foto: Statoil.com)

Statoil tilbyr sluttpakke til alle ansatte ifølge NTB. Informasjonssjef Knut Rostad i Statoil sier til Stavanger Aftenblad at dette aldri har skjedd tidligere.Tirsdag morgen ble meldingen lagt ut på Statoils intranett. Der informerer selskapet om at alle ansatte nå får tilbud om å søke på sluttpakker. Frem til nå har Statoil bare tilbudt sluttpakker til grupper og avdelinger i selskapet, skriver Nordens Nyheter.

– Det er riktig at vi åpner tilbudet om sluttpakker til alle ansatte i hele allmennaksjeselskapet, sier informasjonssjef Knut Rostad i Statoil til Stavanger Aftenblad. Søknadsperioden løper fra 5. januar til 25. januar 2016.

Tolv månedslønner

Statoil har tildelt fire selskaper vedlikeholds- og modifikasjonsavtaler for til sammen 24 milliarder kroner. For Aibel alene gir kontraktene jobb til 1.000 personer.Avtalene gjelder selskapets installasjoner på norsk sokkel og til landanleggene Sture, Kollsnes Kårstø og Melkeøya, opplyser Statoil i en pressemelding.

– Bakgrunnen for tilbudet om sluttpakke er effektiviseringsprogrammene våre der Statoil skal redusere bemanningen med 1.100 til 1.500 ansatte innen utgangen av 2016, sier Rostad. De som har minst seks års ansiennitet i selskapet kan ta med seg 12 månedslønner, mens de som har over 21 år bak seg i selskapet kan få 24 månedslønner, heter det i pressemeldingen.

Store kontrakter venter

– Disse tildelingene vil styrke norsk sokkels konkurransekraft og stimulere til langsiktig aktivitet og verdiskaping, sier Kjetil Hove, direktør for Driftsteknologi i Utvikling og produksjon Norge.

Det er de såkalte hovedleverandøravtalene som beløper seg til 24 milliarder kroner. Kontraktene har en varighet på seks år i tillegg til opsjoner. Den andre porteføljen er konkurranseavtaler der selskaper kvalifiseres til å by på enkeltoppdrag på Statoil-installasjoner.
Selskapene som er tildelt hovedleverandøravtaler er Aibel AS, Apply Sørco AS, Reinertsen AS og Wood Group Mustang Norway AS. De samme selskapene i tillegg til Aker Solutions AS er tildelt de såkalte konkurranseavtalene.For Aibel innebærer avtalen seks år med en opsjon på ytterligere fire år. Aibel tjener 7,5 milliarder kroner pluss opsjoner på vedlikehold og modifikasjon av mer enn en tredel av installasjonene i havet, samt på fire av seks landanlegg langs norskekysten. Dermed sitter Statoil på gjerdet og venter på bedre oljepris, skriver Nordic News.

Oljeplattform på Statfjord-feltet( Foto: Harald Pettersen/ Statoil)
Oljeplattform på Statfjord-feltet( Foto: Harald Pettersen/ Statoil)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*