Trainorhar i flere år vært Norges ledende på opplæring i elsikkerhet,med både tradisjonelle klasseromskurs og e-læring. Nåskal Tønsbergselskapet vise svenskene at 3D, VR ogspillteknologi er fremtidens opplæring. Med seg på laget har deSTF, kurs- og opplæringstilbyder for fagfolk i teknologidrevneselskaper. KåreVegar Sund (til venstre) skal demonstrere bruk av VR ielsikkerhetsopplæring under svenske Elsäk 2018. Foto: Trainor AS

– Trainor har med sin spesialkompetanse i elsikkerhet og høykvalitetsprodukter hatt stor fremgang med e-læring i Norge. STF ser stor vekstpotensial for dette produktet også på det svenske markedet og vi tilbyr derfor Trainors e-læringskurs til våre kunder, sier Per Zetterberg i STF. Det er Trainor-kursene «Ljusbågsfaror» og «Tillträde till elektriska anläggningar» STF per i dag tilbyr det svenske markedet. 

Viser frem VR på svensk fagmesse

3. – 4. desember reiser Kåre Vegar Sund og Ole Petter Sørensen til Sverige for å delta på Elsäk 2018 – elsikkerhetsdagene. Sørensen er invitert til å forelese om erfaringene med e-læring i Norge, mens Sund skal være vert for Trainors utstillerstand. I kofferten har han VR-utstyr og det nyeste på markedet innen e-læring. – Trainors e-læringskurs er bygget på spillteknologi gjennom vår 3D-verden Electri City, noe vi ønsker å synliggjøre ved å la konferansedeltakerne få oppleve Electri City i VR. Her vil de få kjenne på hvordan man kan bruke interaksjon for å påvirke hendelser digitalt – en svært virkelighetsnær øvingsform på farlige hendelser, slik at man kan være bedre rustet hvis noe slik skulle skje i virkeligheten, sier Kåre Vegar Sund.

E-læring for fremtiden

De siste årene har Trainor jobbet intenst med å utvikle e-læring for fremtiden. 3D-universet Electri City, som er produsert med spillmotoren Unreal Engine, ble utviklet for å skape gjenkjennelighet til arbeidsplasser og -situasjoner. – Vi lager ikke spill, men bruker spillteknologien til å skape realistiske miljøer og situasjonene med høy faglig presisjon, forklarer Sund. Dette, kombinert med solid fagkompetanse innen elsikkerhet, pedagogiske formidlingsmetoder og filmatiske virkemidler, gjør at e-læringskursene nå er noe helt annet enn tradisjonell e-læring. Og de er tilrettelagt for fremtiden med muligheter til å koble på AR og VR. – Vi er kanskje litt nerdete perfeksjonister, innrømmer Sund. Med høy presisjon også på lyd, grafikk og interaksjon ligger alt til rette for å gi en virkelighetsnær opplevelse. Dette lover han deltakerne på Elsäk 2018: – Du skal glemme at du har på deg VR-utstyret, først da får du reell læring, avslutter han.

Om Trainor

Trainor er et internasjonalt kompetanseselskap som leverer opplæringstjenester, teknisk rådgivning og utleie av personell til offshore, maritim og landbasert industri verden over.

Om STF

Inära samarbete med näringslivet utvecklar och erbjuder vi kurseroch utbildningar för yrkesverksamma i teknikdrivna företag. Våraföreläsare är specialister med gedigen erfarenhet och starkförankring i näringslivet, skriver Mynewsdesk

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*