Tidligere statssekretær Tore Vamraak(t.h) fotografert med professor(Foto: Tor Martin Bærum, FIN)

Econa styrker sitt samfunnspolitiske arbeid og ansetter sin første sjeføkonom. Tore Vamraak kommer fra stillingen som Associate partner i McKinsey & Company og har tidligere blant annet vært statssekretær i Finansdepartementet og ved Statsministerens kontor.

– Rollen som sjeføkonom er ny for oss, men et naturlig steg i utviklingen. Tore Vamraak er perfekt for jobben med sterk faglig bakgrunn og sin erfaring fra politikken. Econa har et ansvar for å formidle økonomifaget og betydningen av faget for samfunnsutviklingen. Det er derfor naturlig at Econa tar en tydeligere rolle, sier Nina Riibe. Hun mener samfunnsdebatten trenger flere stemmer som tar utgangspunkt i fag og forskning.

Den nye rollen som sjeføkonom er som skreddersydd for Tore Vamraak. Tore er tidligere statssekretær ved Statsministerens kontor (SMK) og i Finansdepartementet. Han har jobbet i NBIM i Oslo og New York og kommer nå fra stillingen som associate partner i McKinsey & Company. Tore er siviløkonom fra NHH, hvor han gikk ut som tidenes yngste.

– Jeg er glad for Econas offensive satsning, og gleder meg til å bringe økonomenes perspektiver ut i samfunnsdebatten. Da er det naturlig å starte med å se på effekten av covid-19 og krisepakkene, påpeker Vamraak.

– Det har vært bra og nødvendig med krisepakker for å redde arbeidsplasser, men nå må vi rette blikket fremover. Nye tiltakspakker må ha fokus på hva vi skal leve av i fremtiden. Det må lønne seg å skape arbeidsplasser som skaper verdier for samfunnet, det vil bare bli viktigere i årene som kommer, sier den nye sjeføkonomen. Tore Vamraak tiltrer 1. september. Econa het tidligere Norske SIviløkonomers Forening.

Nina Ribe ønsker Tore

Regnskapslovutvalget har i dag overlevert sin andre delrapport til Finansdepartementet; NOU 2016: 11 Regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv. Statssekretær Tore Vamraak hadde ansvaret for overleveringen av rapporten i 2016.

Regnskapslovutvalget overleverte sin første delutredning, NOU 2015: 10 Lov om regnskapsplikt, til Finansdepartementet 26. juni 2015. Utvalget kom her med forslag til ny norsk regnskapslov, med sikte på å gjennomføre kommende EØS-regler som svarer til EUs regnskapsdirektiv.

Regnskapslovutvalget ble oppnevnt 19. september 2014, og var ledet av professor ved Handelshøyskolen BI, Erlend Kvaal. 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*