Konsernsjef Morten Fon i Jotun( Foto: Mynewsdesk)

(Sandefjord, 13. februar 2020): Jotunkonsernet solgte maling og pulverlakker for 19 652 millioner kroner i 2019, noe som er ny rekord. Et driftsresultat på 2 320 millioner kroner er også Jotun beste resultat noensinne.

Sterk forbedring i segmentene for skipsmaling og industrimaling, samt vedvarende god vekst i salget av dekorative malinger, er de viktigste årsakene til salgsveksten på 11 prosent. Salget av pulverlakker økte også noe, men ble negativt påvirket av lav aktivitet i viktige markeder. Justert for positive valutaeffekter som følge av en svakere norsk krone var salgsveksten 7 prosent.

– 2019 ble et godt Jotun-år med vekst i alle regioner og segmenter, og vi leverer de beste resultatene noensinne. De senere årene har Jotun vært påvirket av lav markedsaktivitet innen offshore og lite nybygg av skip, men denne utviklingen har snudd og innvirker positivt på Jotuns resultater, kommenterer konsernsjef Morten Fon.

Driftsresultatet er opp 71 prosent sammenlignet med i fjor, og skyldes i hovedsak økt salg og bedrede marginer. God kostnadskontroll og en svakere norsk krone bidro også til det gode resultatet i 2019.

Investerer i videre vekst

Jotun investerte 1 464 millioner kroner i 2019 (2018: 1 089 millioner), noe som utgjør om lag sju prosent av omsetningen. Blant de største investeringene er konsernets nye hovedkontor og forskningssenter i Sandefjord, og nye fabrikker i Egypt og Vietnam som vil bidra til å rigge konsernet for videre vekst. Jotun forventer fortsatt salgsvekst i 2020, men handels- og geopolitiske spenninger samt utsikter til lavere global vekst skaper usikkerhet.

– Nybyggaktiviteten innen shipping ser ut til å kunne avta noe i løpet av 2020, og dette kan innvirke på Jotuns resultater fremover. Samtidig har Jotun et bredt bransjemessig og geografisk fotavtrykk, noe som gjør oss godt rustet til å takle utfordringer i enkeltsegmenter og -markeder, sier Fon.

Høydepunkter i 2019:

  • Rekordhøyt salg og tidenes beste resultat
  • Salgsvekst i alle segmenter og alle regioner
  • Investeringsvekst og satsinger i Norge, Egypt og Vietnam
Finansielle nøkkeltall (millioner kroner)20192018Endring
Driftsinntekter19 65217 66011 %
Driftsresultat2 3201 36171 %
Resultat før skatt2 0791 11586 %

Jotun er markedsleder innen dekorative malinger i Norge, og en av verdens ledende produsenter av maling og pulverlakker med 65 selskaper og 39 produksjonsanlegg på alle kontinent. Jotuns produkter er tilgjengelig i mer enn 100 land gjennom egne selskaper, felleskontollerte selskaper, avdelingskontorer, agenter og distributører. Jotun hadde i 2018 en omsetning på NOK 19,7 milliarder, og konsernet har mer enn 10 000 medarbeidere. Konsernet er organisert i fire ulike segmenter og sju geografiske regioner, og har sitt hovedkontor i Sandefjord.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*