Adm. dir. Christian Rynning Thønnesen bør få ti milliarder når kullaksjene er solgt(Foto: Statkraft)

Dersom Finansdepartementet selger aksjene på sin «kullsvarteliste», kan 12 milliarder kroner overføres det statlige energiselskapet Statkraft til investeringer i utlandet. Regjeringen Erna Solberg fratok Statkraft ti milliarder kroner til investeringer i rene energiselskaper i forslaget til statsbudsjett. En slik ide viser at man i visse tilfelle kan droppe den såkalte handlingsregelen. Statkraft mistet en konkurransefordel som følge av den blå-blå regjeringens beslutning. Finansdepartementet har i liten grad solgt unna kullaksjer slik man har besluttet. Nordens Nyheter har gått gjennom alle selskapene, og lagt inn verdien på oljefondets aksjer(beholdningsverdier) før fondets pressekonferanse 28. februar.

Vil påvirke innenfra

Finansminister Siv Jensen vil bruke Oljefondets pengemakt til å sitte på innsiden og diskutere klimaspørsmål med oljeselskaper, kullselskaper. Norges Bank har besluttet at selskaper skal utelukkes fra fondets investeringsunivers og eller settes på en observasjonsliste. Norges Banks hovedstyre har vedtatt utelukkelser etter 1. januar 2015, mens utelukkelser før denne datoen er besluttet av Finansdepartementet. Etikkrådet nedsatt av Finansdepartementet anbefaler beslutninger om utelukkelse basert på det produktbaserte kullkriteriet og det kommer også anbefalingene fra Norges Bank Investment Management. Beslutninger er regulert av retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland, fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2014.

Regjeringen trenger Ap

I den forrige stortingsmeldingen om Oljefondet og Folketrygdfondet avviser finansministeren å ekskludere oljeselskaper og kullselskaper fra fondet på generelt grunnlag, slik Venstre vil gå inn for. I stedet har hun foreslått en ny regel, som betyr at Oljefondet kan selge seg ut av selskaper som medvirker til «handlinger eller unnlatelser som i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser». Uten Venstre er Høyre og Fremskrittspartiet avhengig av blant annet Arbeiderpartiet for å få flertall på Stortinget. Arbeiderpartiets politikk går bare ut på å trekke fondet ut av kullselskaper – ikke olje- og gasselskaper, slik Venstre foreslår.
Torstein Tvedt Solberg er Arbeiderpartiets talsperson for Oljefondet og saksordfører for forslaget som ble overleveres Stortinget 12. april 2015.Kullselskaper som ble foreslått fjernet fra oljefondet i 2014. Nordens Nyheter har gått gjennom listen og aksjeverdier for 12 milliarder kroner er ikke avhendet av Norges Bank inn i 2017.

Her er kullselskapene på «svartelisten» og ca. 75 prosent er ikke solgt:
Prosent kull i strømproduksjon eller gruvedrift. Kilde NBIM, Listen nedenfor ble sist oppdatert 25. januar 2017. Aksjeverdiene er hentet fra NBIM`s staistikk:

Glow Energy PCL Thailand NBIM investering 64 mill 2016(eier 0,24% i)
36.0%
Huadian Fuxin Energy Corp Ltd,Kina NBIM investering 15 mill. NOK2016(eier 0,07%)
37.0%
Southern Co/The, US NBIM investering 2 231 671 178 NOK 2016( 0,59%)
37.0%
Duke Energy Corp,US, NBIM investering NOK 2 691 134 891 2016(0,62%)
39.0%
Enel OGK-5 OJSC (now Enel Russia). Eies av Enel SPA med 56 prosent. NBIM har solgt seg ut
40.0%
AES Corp/VA. Black Rock med samarbeidsselskaper eier 30 %
40.0%
SDIC Huajing Power Holdings Co Ltd (now: SDIC Power Holdings Co Ltd). NBIM solgt ut
44.0%
Xcel Energy Inc, Black Rock m/fl eier 20%,Største eier 2016
45.0%
HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd. NBIM/Black Rock eier 11 prosent gjennom Power Asset Holdings/Hutchkinson.
NBIM satser NOK 1 562 966 026 (0,9%)
47.0%
CEZ AS. NBIM og amerikanske BlackRock er nest størst i tsjekkigske CES, der staten er størst med 69,8 prosent. NBIM satser 286 mill(0,34%)
49.0%
Electric Power Development Co Ltd. Oljefondet og BlackRock fortsatt på eiersiden gjennom Mizuho Financial Group og Mitzuho Heavy Industries.
49.0%
Energa SA. Oljefondets samarbeidsselskap Vanguard(BlackRock) er nest størst med en moniritetsandel. Polske stat er 50 %. NBIM ute av Energa.
50.0%
PPL Corp( Black Rock og samarb selskaper eier 15 prosent 2016. Største eier)
50.0%
Public Power Corp SA. Black Rock er minoritetseier sammen med Vanguard. Greske stat største eier. NBIM solgt seg ut.
50.0%
FirstEnergy Corp (Black Rock m sarb.selskaper eier 17 % som største eier)
52.0%
RWE AG NBIM satser NOK 1 273 098 007(1,9%) BlackRock og NBIM har 8,77,RWEB har 14,2% som største eier
53%
Shikoku Electric Power Co Inc. NBIM indirekte på eiersiden via Mitsubishi UFJ Financial Group. NBIM har investert 46 mill.NOK(1,04%) i Shikoku Bank Ltd.
53.0%
Westar Energy Inc Black Rock m samarb selskaper eier 21 %8 J.P. Morgan og Goldman Sachs eier aksjer
53.0%
Ameren Corp. Black Rock og samarbeidspartnere eier 19% av selskapet i USA. NBIM`s andel overtatt av BlackRock i 2016.NBIM hadde aksjer for 490 mill(0,58%) i 2014 og 209 mill(0,39%) i 2013.
56.0 %
Nippon Coke & Engineering Co Ltd. NBIM og Black Rock har nærmere 10 prosent i Mitsui Su
mitomo Financial Group og er inndirekte en av de store eierne i Nippon.
61.0%
Westar Energy Inc, NBIM eier 417 mill.(0,79%)
62.0%
CLP Holdings Ltd. Kadoorie Michael D med familie eier 27 %. Black Rock er nest størst gjennom flere selskaper. NBIM har investert 415 mill.(0,22%) i 2016.
62.0%
Korea Electric Power Corp. NBIM har aksjer for NOK 1 278 122 052 (0,53%). Koreanske stat har majoritet. NBIM/Black Roc m7partnere er tredje største eier.
63.0%
Hokuriku Electric Power Co. NBIM og Black Rock er strategiske minorittsiere. NBIM ser ut til å ha solgt sin aksjepost.
64.0%
Enel SpA. NBIM har solgt seg ut. Se Enel Russia
70.0%
DTE Energy Co. NBIM eide i 2013 aksjer for 243 millioner(0,34 %. Solgt i 2014.
72.0%
GD Power Development Co Ltd. NBIM og Black Rock har solgt sine aksjer.
73.0%
China Power International Development Ltd. Kinesiske stat eier 50 %. Black Rock med partners er inne. NBIM er ute.
75.0%
Okinawa Electric Power Co Inc/The. NBIM med gjennom Mitzuho Financial Group.
76.0%
AGL Energy Ltd. Australia. Black Rock og Norges Bank med tilnyttede selskaper har 7,62 % av aksjene i selskapet. NBIM har investert NOK 639 669 644 i selskapet (1,16%)
77.0%
Guangdong Electric Power Development Co Ltd. NBIM er inne med 0,56 %. NBIM eier aksjer for NOK 142 012 356 i 201.6
82.0%
American Electric Power Co Inc. NBIM har solgt sine aksjer
83.0%
Great Plains Energy Inc. NBIM har investert 342 millioner(0,92%)
83.0%
Datang International Power Generation Co Ltd. Government of China 42 %. NBIM har investert 99 millioner NOK(1,23 %)
84.0%
Tauron Polska Energia SA. NBIM har solgt seg ut.
87.0%
Drax Group PLC. Black Rock med tilhørende selskaper har 25 % av selskapet gjennom Ivezko.
87.0%
China Resources Power Holdings Co Ltd. Black Rock inne på eiersiden. Kinesiske stat har majoriteten.
90.0%
Huadian Power International Corp Ltd. Kinesiske stat i majoritet(over femti prosent)
91.0%
Huaneng Power International Inc
91.0%
PGE Polska Grupa Energetyczna SA. Black Rock/Vanguard er blant de største minoritetseierne. I 2015 var PGE-engasjementet solgt. I 2014 hadde fondet aksjer for 36 mill. NOK i det polske selskapet80,005%). I 2013 hadde fondet aksjer for 377 millioner(0,62%)
91.0%
Integrys Energy Group Inc
91.0%
China Shenhua Energy Co Ltd. Kinesiske stat eier 88%. Black Rock er inne med en minoritetsandel
100.0%
Reliance Power Ltd, India. Familieied energiselskap. Black rocks samarbeidsselskaper har en minritetsandel.
100
.0%
Semirara Mining Corp. Filipinsk energiselskap. Vangurad(BlackRock inne med minoritetsandel)
100.0%
Pha Lai Thermal Power JSC, vietnamesisk energiselskap
100.0%
Cockatoo Coal Ltd. Ingen informasjon.
100.0%
Cokal Ltd. Ingen informasjon.
100.0%
Yancoal Australia Ltd. Ingen informasjon.
100.0%
Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd. Inner Mongolia Yili Industrial Group 79 mill.(0,51%). Inner mongolia Yitail Coal Group 4 mill. (0,17%)
100.0%
Mongolian Mining Corp. Ingen informasjon.
100.0%
Lubelski Wegiel Bogdanka SA. t.Enea SA eier 66 prosent av selskapet. Vanguar(BlackRock) eier 0,73 %. Nordea eier 0,53 %).
100.0%
New World Resources PLC. Ashmore Investment Management Ltd.24.9% og M&G Investment Management Ltd. 22.2%
100.0%

Kilde: FIVH. Listen er ikke uttømmende, og gjelder kun aksjer. Basert på NBIM equities 2014
Publisert 28.05.2015, kl. 17:07

Følgende selskaper er også utelukket av Norges Bank men disse aksjene er heller  ikke solgt inn i 2017;
Alliant Energy Corp, US NBIM har aksjer for 443 mill(0,71%)
Great Plains Energy,US NBIM har aksjer for 342 mill.(0,92%)
NRG Energy Inc US, NBIM har aksjer for 283 mill(0,87%)
Emera inc Canada, NBIM har aksjer for 261 mill(0,67%)
Westar Energy Inc, NBIM har aksjer for 417 mill(0,79%)
Electric Power Development,Japan, NBIM har aksjer for NOK 534 mill.(0,92%)
Mitzuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group store. BlackRock/NBIM Minorittseiere
Chugoku Electric Power Co Japan, NBIM ha aksjer for 509 mill. NOK(1,61%).
Sumitomo Mitsui Trust , Black Rock og NBIM minoritetseiere. Mitsubishi UFJ Financial Group.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*