CEO Gerard Mestrallet i Engie( GDF-Suez) har store eierandeler på norsk sokkel. Oljefondet har på sin side eierandeler i selskapets franske og belgiske atomkraftverk( Foto: Engie)
CEO Gerard Mestrallet i Engie( GDF-Suez) har store eierandeler på norsk sokkel. Oljefondet har på sin side eierandeler i selskapets franske og belgiske atomkraftverk( Foto:Engie)

En belgisk kjernekraftreaktor er i drift igjen etter brann. Tre reaktorene i Belgias kontroversielle Tihange atomkraftverk, er tilbake i drift etter en brann i desember, skriver NTB. Reaktor 1 skrudde seg automatisk av da det brøt ut brann i et elektrisk panel, men produserer nå  strøm igjen. Brannen hadde ingen konsekvenser for arbeidere, beboere i området eller miljøet, ifølge en talsmann for kraftselskapet  Electrabel som eies av Engie  (GDF Suez), med det norske oljefondet som medeier..

Fransk-norsk energibytte

Største eier i kjernekraftverket, er det franske energiselskapet Engie(GDF Suez), som er med på 45 lisenser for utvinning av olje og gass  på den norske kontinentalsokkelen, og som har drift ved ni anlegg, blant Gjøa-feltet. Oljefondet har investert 7,9 milliarder kroner i GDF Suez(Engie) og eier 1,85, som den femte største aksjonæren i selskapet. Oljefondet (NBIM) har også investert 1,6 milliarder kroner i den tredje største eieren i Engie, Groupe  Bruxelles Lambert,  der  fondet  eier  1,71 prosent. Oljefondet har også investert 2,3 milliarder (0,59%) i Electricite de France, som eier de fleste franske atomkraftverkene, der den franske staten er  største eier,  med  84,7 prosent.

Debatt på grensen

Tihange ligger rundt 70 kilometer vest for den tyske grensebyen Aachen. Atomkraftverkets reaktorer 1 og 2 er sterkt kritisert av miljøministeren i Tysklands delstat Nordrhein-Westfalen, Johannes Remmel, som ifølge NTB sier  at belgiske myndigheter spilte russisk rulett ved å fortsette driften av de «oppsmuldrende reaktorene». Belgia har syv atomreaktorer som genererer om lag halvparten av landets elektrisitet. kjernekraft i Frankrike er over førti prosent. I Tyskland har Angela Merkel som kjent vedtatt å legge ned produksjon av kjernekraft.

Halvparten er kjernekraft

Belgias første kommersielle kjernekraftreaktor ble startet opp i 1974. Siden 2003 har det vært lite offentlig støtte for atomenergi, og kjernefysisk kraftproduksjon, laveste kost kilde til makt, påløper en 0,5 øre / kWh skatt til 2014. Kraftproduksjonen i Belgia var ca 72  TWh i 2014 (foreløpige IEAs tall). Av dette 33,6 TWh (47%) var fra kjernekraft, 19 TWh naturgass, 4,3 TWh biobrensel og avfall, 4,4  TWh kull, 7,7 TWh vind / sol, 1,5 TWh vannkraft. Importen for 2013 var netto 9,6 TWh. I 2014 nettoimport var opp 83% for å dekke etterspørselen med noen planter stengt. Elektrisitetsforbruket i Belgia har vokst fra 5800 kWh per innbygger i 1990 til ca 7300 kWh i 2013. Kjernekraft vanligvis gir halvparten av landets norskprodusert elektrisitet. Den norske olje- og energiminsteren Tord  Lien, sier til Nordens Nyheter at han tror på kjernekraft som energileverandør på  lang  sikt.

GDF Suez er blitt til Engie

De fleste belgiske elektrisitet er produsert av Electrabel, et datterselskap av GDF Suez (nå Engie) a, som også opererer alle kjernefysiske anlegg. Electrabel eier halvparten av Tihange 1; 89,8% av Tihange 2 & 3 og Doel 3 og 4; og 100% av Doel 1 & 2. De andre 50% av Tihange en innehas av EDF, og Spec eier de resterende 10,2% av Tihange 2 & 3 og Doel 3 & 4. EDF kjøpte en 51% eierandel i SPE i 2009. Samlet installert effekt er 20 GWe. Den systemansvarlige nettselskapet (TSO) heter Elia. Estimat for topp etterspørsel for vinteren  2015-16 er 13,850 mw, ifølge overføringsnettets godkjent av regjeringen i 2015.Dette innebærer det en økning fra 3,5 til 6.5 GWe med importkapasitet fra Tyskland, Nederland og Storbritannia. Det har også planer om å integrere mer fornybar energi, herunder 2,3 GWe av offshore vind, som har en statlig eierandel på 33,3 prosent i Frankrike. Oljefondet er altså femte største eier i Engie, som eier kjernekraftverket Tilhange i Belgia. Selskapet het som nevnt tidligere GDF Suez, et selskap som har betydelige eierandeler på den norske   kontinentalsokkelen.

Statoil-plattform på Gjøa-feltet, der franske Engie(GDF-Suez) har en eierandel. Oljefondet eier andeler i fransk-belgiske kjenekraftverk( foto:Statoil)
Statoil-plattform på Gjøa-feltet, der franske Engie(GDF-Suez) har enstørre  eierandel. Oljefondet eier andeler i fransk-belgiske kjenekraftverk eid av Engie(Foto:Statoil)

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*