Sverige og Danmark satser ti ganger mer på forskning omkring kunstig intelligens(AI) enn Norge. Det viser en fersk undersøkelse fra Microsoft Europe. Sverige er et eksempel på hvordan et lite land kan utnytte Artificial Intelligence(AI) slik at ledere i bedrifter tar bedre beslutninger. Undersøkelsen viser at 30 prosent av svenske selskaper har AI som høyeste prioritet. Forskning omkring kunstig  intelligens er nå mer relevant enn noen gang før, og kunstig intelligens tilfører næringslivet store fordeler, skriver konserndirektør Harry Shum, Microsoft AI og Research Group i  rapporten » Kunstig intelligens i Europa». Storbritannia, på vei ut av EU, var størst i Europa på AI-investeringer i perioden 2008-2018, mens Danmark og Sverige satset ti ganger så mye som Norge på forskning omkring kunstig intelligens i denne perioden, heter det i rapporten.

Danmak størst i Norden

Rapporten «Artificial Intelligence in Europe«, viser hvordan 277 globale selskaper i Europa jobber innen Artificial Intelligence, med et utblikk inn i for 2019 og videre frem. Alle investeringer i rapporten presenteres i millioner amerikanske dollars og viser investeringer på hvert enkelt marked for perioden 2008-2018. Rapportens undertittel er » Hvordan 277 store flernasjonale selskaper henter fordeler av AI» Danmark forsker elleve ganger mer på kunstig intelligens(AI) enn Norge. Sverige forsker åtte ganger

mer på AI enn Norge. Det viser en denne ferske rapporten fra Microsoft. Oljefondet har invest4ert betydelige milliarder i svenske og danske og europeiske teknologiske bedrifter. Rapporten er skrevet av Microsoft og gjennomgått av revisjonsselskapet EY,med virksomhet innen revisjon, skatte- og avgiftsrådgivning og forretningsjus. Selskapet er et resultat av fusjoner mellom en rekke mindre selskaper, med røtter tilbake til 1849, da Harding & Pullein ble stiftet i England.

Vekstpotensiale for kunstig intelligens(Ill. Statista.com)

Norge må satse mer

Finansminister Siv Jensen og regjeringen Erna Solberg må åpne for at deler av Oljefondet investeres i norske bedrifter som forsker på Artificial Intelligens(AI), sier norske teknologieksperter til Nordens Nyheter. Norge har de siste ti årene fem store forskningsprosjekter innen AI til en verdi av 30 millioner USD. Sverige har 73 AI-prosjekter til en verdi av 254 millioner USD. Danmark har 21 forskningsprosjekter innen AI til en samlet verdi av 330 millioner USD. Finland har 21 avtaler om forskning på Artificial Intelligence til en verdi av 24 millioner USD. Storbritanias bedrifter satser mest opå forskning innen AI med 533 prosjekter til en verdi av 7262 millioner USD de siste ti årene(2008-2018.) Tyskland 140 avtaler til en verdi av 520 millioner USD. Frankrike hadde 165 forslmingsprosjekter for tilsammen 1357 millioner USD. Sveits hadde 31 AI prosjekter til en verdi av 107 millioner USD, skriver president Vahe Torossian, Microsoft Western Europe.

Satser sytti prosent mer

Storbritannia er som nevnt størst betydelig med 533 av totalen 1.362 AI transaksjoner i Europa. Fra et investeringsperspektiv, det er også verdt å merke seg at fra april 2018, har EU forpliktet til en økning på 70% økning i investeringenei europeisk AI innen 2020. Det kommer ikke som noen overraskelse for mye Investeringsaktivitet er i Storbritannia, Frankrike, og Tyskland, etter å ha tiltrukket 87% av investering i AI selskaper i løpet av forrige tiår. Nordens Nyheter vil etter jul gå gjennom alle de 277 selskapene og avdekke hvor mye det statlige norske oljefondeet har investert i de europeiske AI-selskapene. Les mer om undersøkelsen nedenfor:

CEO Mark Weinberger EY(Photo: EY)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*