Wintershall Dea vil være representert på Niedersachsens og Norges stander på Hannover Messe 2024. Selskapet vil vise fram et forskningsprosjekt fra Universitetet i Bergen og vise fram satsingen innen karbonfangst og -lagring.  Mario Mehren er konsernsjef i BASF-eide Wintershall Dea, skriver Nordens Nyheter. 

​​​​​​​Wintershall Dea vil være representert med to stands på årets Hannover Messe, en av verdens største industrimesser: Fra 22. til 26. april 2024 stiller selskapet ut på Niedersachsen-standen (hall 13, stand C61) og på Norges stand (hall 12, stand D40). Norge er Hannovermessens offisielle partnerland og Tysklands viktigste leverandør av naturgass. For Wintershall Dea, som har vært energileverandør fra Norge i flere tiår og som nå også er aktive innen karbonfangst og -lagring (CCS), er det naturlig å være til stede i Hannover. 
På messen vil selskapets presentere FluidFlower-eksperimentet. Dette er en modell som i sanntid viser hva som skjer når CO2 injiseres dypt under havbunnen. FluidFlower er utviklet av forskere ved Universitetet i Bergen, og er godt eksempel på hvordan vitenskap hjelper industriutvikling.
 

EU2NSEA får PCI-status fra EU-kommisjonen

Under mottoet «Energising a Sustainable Industry» handler Hannover Messe Industrie 2024 om avkarbonisering av økonomien og dermed også om tysk-norske energirelasjoner. CCS-prosjekt spiller en stadig viktigere rolle i disse relasjonene. 28. april får infrastrukturprosjektet «EU2NSEA» (EU to North Sea), som Wintershall Dea, Equinor og Fluxys står bak, offisiell status som et prosjekt av felles interesse (PCI) fra EU-kommisjonen. 
PCI-er knytter sammen energisystemene i EU-landene og kan dra nytte av raskere godkjenningsprosedyrer og finansiering. «EU2NSEA» omfatter en rekke europeiske infrastruktur- og lagringsprosjekter, for eksempel CO2-rørledningen NOR-GE, planlagt av Wintershall Dea og Equinor. Denne rørledningen skal etter planen forbinde Wilhelmshaven på den tyske nordsjøkysten med norske offshore-lagringsanlegg fra 2030 via CO2-knutepunktet CO2nnectNow, planlagt av Wintershall Dea. Industrielle utslippsaktører fra ti europeiske land, deriblant BASF, Heidelberg Materials og Arcelor Mittal, har sluttet seg til EU2NSEA-prosjektet. 

– Brussel har lenge støttet det omfattende behovet for å få på plass en europeisk infrastruktur for å unngå CO2-utslipp. At den tyske regjerningen viser det samme i sin nye strategi for karbonhåndtering er svært viktig. Nå må vi få på plass et juridisk rammeverk så raskt som mulig, slik at vi også får den nødvendige investeringssikkerheten for infrastrukturprosjektene, sier Kathrin Dufour, direktør for Carbon Management & Hydrogen i Wintershall Dea. Hun deltar i «Renewable Dialogue: North Sea Energy Hub» tirsdag 23. april, sammen med økonomiminister Robert Habeck og Niedersachsens ministerpresident Stephan Weil.

Opplev FluidFlower-injeksjonene live i hall 13 på Niedersachsens stand (C61):

Mandag 22. april – kl. 13.30 

Tirsdag 23. april – kl. 13.30

Onsdag 24. april – kl. 11.30

Torsdag 25. april – kl. 13.30

Mer informasjon om Wintershall Deas aktiviteter innen karbonhåndtering og hydrogen finner du under følgende lenke: CO2-håndtering og hydrogen | Wintershall Dea AG

Om Wintershall Dea

Wintershall Dea er Europas ledende olje- og gasselskap og kan skilte med mer enn 120 års erfaring som operatør og prosjektpartner langs hele E&P verdikjeden. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 11 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika), og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet. Vi utvikler også løsninger for å lagre karbon og produsere hydrogen med lave utslipp, og bidrar på denne måten til å nå klimamålene og  levere sikker energiforsyning. Mer i Årsrapporten vår.

Som et europeisk gass- og oljeselskap støtter vi EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. I den forbindelse har vi satt oss noen ambisiøse mål: Netto nullutslipp innen 2030 i alle våre oppstrømsaktiviteter – både i operert og ikke-operert virksomhet. Dette inkluderer direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2) utslipp av klimagasser (equity share basis – basert på våre respektive andeler). Wintershall Dea skal også redusere metanintensiteten til under 0,1 prosent innen 2025. Vi støtter Verdensbankens initiativ «Zero Routine Flaring by 2030» og bidrar aktivt til initiativet, som har som mål å avvikle rutinemessig fakling i operert virksomhet innen 2030. I tillegg skal vi bidra til global avkarbonisering gjennom å bygge opp en virksomhet for karbonhåndtering og hydrogen, som vil kunne redusere CO2-utslippene med 20–30 millioner tonn per år innen 2040. Du finner mer informasjon om dette i Bærekraftsrapportenvår.

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG, i 2019. Selskapet sysselsetter i dag mer enn 2000 ansatte fra nær 60 land verden over.

Aksjonærene i Wintershall Dea (BASF og LetterOne) og Harbour Energy plc (Harbour) signerte i desember 2023 en avtale om å overføre hele Wintershall Deas oppstrømsvirksomhet, som består av selskapets eiendeler innenfor produksjon og feltutbygging samt leterettigheter i Norge, Argentina, Tyskland, Mexico, Algerie, Libya (ekskl. Wintershall AG), Egypt og Danmark (ekskl. Ravn) samt Wintershall Deas karbonlagringslisenser, til Harbour. Wintershall Dea og Harbour vil i tiden frem til gjennomført transaksjon fortsette sin virksomhet som uavhengige selskaper. Transaksjonen planlegges gjennomført i fjerde kvartal 2024, forutsatt blant annet myndighetsgodkjenning i flere land. Se fullstendig pressemelding fra BASF her.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*