Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor er problemet i den norske konkurransen. Her fortografert av Vimpelcom(Foto:Vimpelcom.com)
Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor er problemet i den norske konkurransen. Her fortografert av Vimpelcom(Foto:Vimpelcom.com)

Den store vinneren i 2013 var TeliaSonera-eide Tele2, som stjal markedsandeler fra Telenor og Netcom. Jon Fredrik Baksaas Telenor taper markedsandeler til konkurrentene, men selskapet står fortsatt for 54 prosent av bransjens inntekter totalt. Men utviklingen på ulike plattformer gjør at Telenor fortsatt har størst makt i en bred sammenheng. Telenor er store på fibernett, bredbånd, mobil og «Content Management» med sitt eierskap i Amedia sammen med LO. Men Telenor er pålagt gjennom en særlig regulering å ikke stenge andre aktører ute fra nettet.

Svenskene rykker inn

TeliaSonera kjøpte de norske virksomhetene til Tele2 i sommer for 4,6 milliarder kroner. Konkurransetilsynet har vurdert om sammenslåingen ville føre til en begrensning av konkurransen, og om dette kunne være til skade for kundene gjennom høyere priser og dårligere tilbud. Konkurransetilsynet har fortsatt innvendinger mot svenske TeliaSonera som stor aktør i Norge, og har gitt svenskene femten dager til å komme med innspill som gjør at norske myndigheter kan godta den svensk-norske fusjonen, sier direktør Torstein Olsen i Post og Teletilsynet til Nordens Nyheter. Deretter har norske myndigheter femten dager til å se på TeliaSoneras innsigeler. På teknologinøytrale plattformer har Telenor en markedsandel på over femti prosent. Dermed kan årsaken til innsigelsene mot TeliaSonera komme fra Telenor. Konkurransetilsynet mottok nye forslag fra TeliaSonera som skulle bedre konkurransesituasjonen etter selskapets kjøp av Tele2 Norge, og utsatte dermed svarfristen med nye femten dager.

Konsentrert marked

– Mobilmarkedet er allerede sterkt konsentrert. Vi frykter at prisene for forbrukerne vil bli høyere og kvaliteten på tjenestene lavere med dette oppkjøpet. Derfor varsler Konkurransetilsynet en mulig stans av sammenslåingen, sier konkurransedirektør Christine Meyer til Dagens Næringsliv. Disse tiltakene var ikke tilstrekkelige til å rette opp i konkurranseskaden. TeliaSonera sender nå nye forslag til Konkurransetilsynet på tiltak som skal avhjelpe konkurransesituasjonen. Et mulig siste tiltak etter konkurransetilsynets konklusjon er å overklage saken til EU, med utgangspunkt i direktivet om fri konkurranse.

Vekstvinner i Norge

Get er vekstvinneren i Norge i 2013. Post- og teletilsynets nye rapport «Det norske ekommarkedet i 2013” viser at Get tar markedsandeler fra konkurrentene i både bredbånds- og tv markedet. Get er vekstvinneren i Norge i 2013. Post- og teletilsynets rapport viser at Get er eneste selskap i Norge som øker markedsandelen i både bredbånds- og tv-markedet. Get gjør en fantastisk jobb hver dag for å gi kundene våre de beste kundeopplevelsene. Da er det inspirerende å se at arbeidet gir resultater. Forrige uke ble vi kåret til Norges beste kundeservice på bredbånd, og nå kommer tallene som viser at vi også vokser raskest i Norge, sier Gunnar Evensen, administrerende direktør i Get.

Telenor dominerer

Figurer fra Post- og teletilsynets rapport om det norske ekommarkedet 2013. Markedsandeler for fast bredbånd i privatmarkedet, målt ved antall abonnement

2011 2012 2013

Telenor Norge                                 48,2 % 46,1 %  45,0 %
Get                                                        11,5 %  12,6 %  15,1 %
NextGenTel                                      10,2 %   9,3 %    8,1 %
Viken Fiber                                         1,1 %   2,1 %     5,3 %
Lyse Fiber                                            3,2 %  3,3 %    3,3 %
Øvrige                                                   25,8 % 26,6 % 23,3 %

Markedsandeler for overføring av TV-signaler målt etter antall abonnement. Alle aksessformer ved utgangen av året

2011 2012 2013

Telenor                                                    46,4 % 45,9 45,7 %
Get                                                             17,0 % 17,1 % 17,5 %
RiksTV                                                     13,3 % 13,1 % 12,8 %
ViaSat                                                        7,2 % 6,7 % 6,1 %
Viken Fibernett*                                   0,9 % 1,5 % 3,6 %
Lyse Fiber                                                2,1 % 2,3 % 2,3 %
NTE Marked                                             1,1 % 1,1 % 1,2 %
Øvrige                                                         11,9 % 12,2 % 10,8 %

* Skagerak Fiber, EB Kontakt og BOF gikk sammen med Viken Fiber i 2013

Svenskene vokser

7. juli i fjor offentliggjorde TeliaSonera kjøpet av Tele2s norske virksomheter for 4,6 milliarder kroner. Sammenslåingen vil medføre at merkevarer som Netcom, Chess, One Call, MyCall og Network Norway fikk samme eier. TeliaSonera, som eier Netcom og Chess i Norge, vil med oppkjøpet få tilsammen 2,7 millioner mobilkunder og en markedsandel på rundt 40 prosent. Etter konkurranseloven har selskapene nå 15 arbeidsdager på å kommentere tilsynets vurderinger i dette varselet. Konkurransetilsynet har deretter 15 arbeidsdager til å treffe endelig vedtak i saken. Frist for partenes kommentarer er 22. desember, og frist for et endelig vedtak er 15. januar.

Tre store aktører

Telecom-, eller ekommarkedet i Norge er i stor grad kontrollert av tre store aktører som til sammen har markedsandeler på over 90 prosent.De siste tre årene har Telenor hatt litt over 50 prosent av markedet, men i løpet av årets første seks måneder gikk Telenors markedsandel tilbake til 49,6 prosent. Altså har giganten for første gang på lenge under halvparten av de norske kundene, viser nye tall fra Post- og teletilsynet.Netcoms markedsandeler faller 24,9 prosent til 23,9 prosent. Den store vinneren er Tele2 som til tross for tøff konkurranse øker til 18,8 prosent. Kinesiske Huaiwei bygger ut flere typer nettsammen med Telenor i Norge og TeliaSonera i Sverige uten at myndighetene sser dette som noe problem.

Kan stenge netttilgang

– Jeg tror det er sunt at Tele2 tar markedsandeler fra de andre. Det viser at vi har et konkurransepresset marked i Norge, sier direktør Torstein Olsen i Post- og teletilsynet. Under gårsdagens pressekonferanse understreket Olsen at ekommarkedet både på bredbånd og på telefoni er kontrollert av tre store aktører, likevel tror han ikke det er plass til flere aktører i det norske markedet.

– Jeg tror ikke det ville vært mulig for flere aktører å få innpass i det norske markedet. Jeg tror heller ikke at det er et stort problem at vi har tre så store aktører, men det stiller krav til at alle følger regelverket, sier han. I forrige måned ble Telenor pålagt en bot på 50 millioner kroner, for å ha lagt begrensninger på nettet Tele2 leide av dem.
– Jeg håper at dette kun var et engangstilfelle, og mener at det norske markedet er preget av god konkurranse og lave priser, sier Torstein Olsen til Nordens Nyheter.

Direktør Gunnar Evensen i Get rykker frem og tar posisjoner i det norske eccommarkedet(Foto:Get/ NPT)
Direktør Gunnar Evensen i Get rykker frem og tar posisjoner i det norske eccommarkedet(Foto:Get/ NPT)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*