Konsernsjef Johan Dennelind i Telia Sonera har den svenske staten som eier av 37,5 prosent av aksjene. Den finske staten eier 10 prosent.( Foto: SVT)
Konsernsjef Johan Dennelind i Telia Sonera har den svenske staten som eier av 37,5 prosent av aksjene. Den finske staten eier 10 prosent.( Foto: SVT)

Telenor flagger ut til Asia for fulle mugger og aksjen faller 3,1 prosent til 165,00 kroner tirsdag da det ble gitt grønt lys for for privatisering av selskapet. Stortingets flertall ga regjeringen fullmakt til å redusere eierandelen i Telenor til 34 prosent.Krf og Venstre skriver i en pressemelding at partiene er eer enige med regjeringen om innholdet i eierskapsmeldingen. Stortingets flertall vil hverken selge Flytoget eller Kongsberg men vil gjerne selge statens aksjer i flyselskapet SAS, sammen med den svenske og den danske regjeringen.

Neppe rea på selskaper

Torsdag denne uken blir eierskapsmeldingen ferdigbehandlet. KrF og Venstre har blitt enig med regjeringspartiene om at det ikke gis fullmakt til nedsalg i Kongsberg Gruppen, Flytoget og Statskog. Det skal gjennomføres utredninger og reformer før det skal vurderes nye fullmakter. Fullmakten til nedsalg i Telenor blir vedtatt med forsikringer om at kritisk infrastruktur blir ivaretatt heter det i meldingen. Telenor har lenge planlagt å flagge ut store deler av virksomheten til Asia. Den svenske regjeringens eierskap i TeliaSonera er 37,3 prosent og den finske regjeringen eier 10,1 prosent. Eierskap utenfor Sverige og Finland har økt fra 22,4 prosent til 25,6 prosent. Norges Banks Invesmtment Management har aksjer for 1,2 milliarder norske kroner i Telia Sonera og eier 0,58 %.
I svenske Tele 2 eier Oljefondet aksjer for 442 millioner og eier 1,42 prosent.

Sikkerhet viktig

– Vi er tilfreds med at regjeringspartiene på Stortinget har lyttet til KrF og Venstre, og stopper en rekke fullmakter før viktige utredninger og reformer er gjennomført, skriver Hans Olav Syversen, leder i Finanskomiteen (KrF) i en pressemelding. Han skriver at regjeringen har funnet gode løsninger for Telenor, Kongsberg Gruppen, Flytoget og Statskog, der det ikke blir nedsalg nå. Syversen skriver at Norge fortsatt skal ha kontroll over infrastruktur, naturressurser, og teknologi og informasjon knyttet til nasjonal sikkerhet.Venstre er fornøyd med at det ikke blir snakk om enten helt eller delvis salg av Flytoget før regjeringen kommer med den ventede jernbanereformen. Et eventuelt nedsalg må sees i sammenheng med denne. Vi har hele veien vært opptatt at statens eierskapsstrategi sikrer bærekraftige løsninger for fremtidens utfordringer på infrastruktur og klima, sier nestleder Terje Breivik i venstre.

Kritisk infrastruktur

– Det har også vært viktig for Venstre å sikre flertall for at regjeringen må komme tilbake til Stortinget med en utredning over hvilke reguleringer og virkemidler andre land har tatt i bruk for å beskytte selskaper av nasjonal og strategisk interesse før en eventuell fullmakt kan gis til å redusere statens eierandel i Kongsberg Gruppen ASA. Venstre er tilfreds med at det nå blir gitt forsikringer om at hensynet til kritisk infrastruktur er ivaretatt om staten velger å selge seg ned i Telenor, sier Breivik. Regjeringene i Norge, Sverige og Danmark ønsker alle å selge sine SAS-aksjer, dersom det fins noen kjøper. Telenors massoppsigelser av personale ifjor har sammenheng med at man ønsker outsourcing av IT-jobber til lavprisland i Asia. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas føger med argusøyne hva som skjer med TeliaSonera i samband med de rettslige undersøkelsene etter mobileventyret i Uzbekistan, skriver Nordens Nyheter.

Regjeringen ønsker å selge like mye skog fra Statskog som har blitt kjøpt opp de siste årene, men dette stoppes foreløpig av mellompartiene.

– Regjeringen skal komme til Stortinget med en sak om privatisering av skogen til Statskog, og vi vil ta en vurdering av det når den saken kommer. For KrF er det avgjørende at folks rett til å ferdes i skog og mark, og god tilgang på jakt- og fiskerettigheter, skal sikres, sier Syversen fra Kr.f til slutt.

Leder i finanskomiteen Hans Olav Syversen fra Kristelig Folkeparti vil bare selge  privatisere Telenor( Foto:Titter)
Leder i finanskomiteen Hans Olav Syversen fra Kristelig Folkeparti vil bare selge privatisere Telenor( Foto:Titter)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*