Konsernsjef Lars Nyberg i TeliaSonera valgte å gå av for ett år siden uten at det forelå bevis for bestikkelser. ( Foto:TeliaSonera)
Konsernsjef Lars Nyberg i TeliaSonera valgte å gå av for ett år siden uten at det forelå bevis for bestikkelser. ( Foto:TeliaSonera)

Telia Soneras konsernsjef Lars Nyberg gikk av for et år siden etter skarp kritikk av selskapets virksomhet i Usbekistan. Styrelederen kunne ikke svare på om de handlet med diktatoren i landet. Selskapet med hovedkontorer i Stockholm eier NetCom og Chess i Norge.Rapporten inneholdt sterk kritikk av måten selskapet har har drevet på uten at den svenske granskningsrapporten la frem bevis, skriver Nordic News. Styreleder Anders Narvinger regnet med å bli kastet etter at rapporten slo fast at virksomheten i Usbekistan ikke ble drevet på en god måte.

Kjøpte seg inn

SVTs Uppdrag gransking rapporterte hvordan svenskene kjøpte seg inn i en av de lokale mobilleverandørene via «skjulte kontakter». Spor fra disse kontaktene pekte i retning av forretningsfolk med bindinger til regimet og de som kontrollerer myndigheter og telelisenser i Usbekistan.Etter avsløringene sa konsernsjefen Lars Nyberg at han ville gå av om det ikke ble bevist at det hadde blitt utbetalt bestikkelser eller gjennomført annen form for korrupsjon i forbindelse med Telias virksomhet i Sentral-Asia. En omfattende gransking av selskapets virksomhet gjort av advokatfirmaet Mannheimer Swartling frikjete Lars Nyberg fra anklagene om korrupsjon. Men han gikk av fordi han ikke lenger følte at han hadde han tillit fra styret.

Betalte for lissenser

Klassekampen skriver at nye dokumenter viser at Vimpelcom også i 2011 betalte Usbekistans diktatordatter for å få telelisenser. Vimpelcom har tjent 1,7 milliarder kroner gjennom ulovlige bestikkelser, skriver avisen. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas gikk inn i styret først i 2010 og har således ikke med mulige bestikkelser fra årene før å gjøre.Et Telenor-selskap skal ifølge Klassekampen ha overført ytterligere 30 mill. dollar til presidentdatteren i Usbekistan.

Overførte penger

Klassekampen dokumenterteforrige nylig hvordan Vimpelcom, der Telenor er en av to storeiere, i 2007 overførte 25 millioner dollar til en konto kontrollert av den usbekiske presidentdatteren Gulnara Karimova, som betaling for telelisenser i Usbekistan.Nå viser nye dokumenter ifølge avisen at denne praksisen ikke var en engangsforeteelse. Vimpelcom fikk så sent som i 2011 igjen telelisenser i Usbekistan ved å betale millioner til selskapet Takilant, som er presidentdatterens postboksselskap på Gibraltar.Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas gikk i 2010 inn i styret i Vimpelcom.

Risikabelt å gå inn

Telenor kjøpte i 1998 det russisk mobilselskapet Vimpelcom. Telenor vurderte på starten av 2000-tallet at det var for risikabelt å gå inn i Usbekistan og de andre tidligere sovjetrepublikkene alene. De fikk med seg russiske Alfagruppen som partner i Vimpelcom, og både Telenor og Alfa investerte store summer i selskapet. Telenor eier i dag 33 prosent av aksjene i Vimpelcom, og 43 prosent av de stemmeberettigede aksjene.Vimpelcom er i dag største teleselskap i Usbekistan, under navnet Beeline.

Nederlanske etterforskere

Klassekampen skriver at 30 millioner dollar ble overført til selskapet Takilant 19. oktober 2011. Denne betalingen kom fra det samme selskapet som i 2007, nemlig et hittil ukjent Vimpelcom-selskap på De britiske jomfruøyene, ved navn Watertrail Industries.Betalingen kommer frem i rettsdokumenter som ble presentert i Stockholms Tingsrätt fredag, og som Klassekampen har fått tilgang til.Her skriver anklager ved svenske Riksenheten mot korruption, Berndt Berger, at «mistanken er at betalingene har utgjort bestikkelser for å få usbekiske myndigheters autorisasjon til å utnytte frekvenser og nummerblokker i Usbekistan» – altså en telelisens.Informasjonen kommer fra nederlandske etterforskere, som har gått til retten i Sverige for å ta beslag i penger på en konto i svenske Nordea tilhørende Takilant. Vimpelcom har altså betalt tilsammen 55 millioner dollar rett til postboksselskapet kontrollert av Gulnara Karimova ifølge Klassekampen.

Blir trolig frikjent

Ifølge svenske etterforskere kan et selskap registrert på Gibraltar ikke eie telelisenser i Usbekistan. Dermed kan betalinger til Takilant for en usbekisk telelisens i realiteten være bestikkelser. Klassekampen skriver videre at penger fra Takilant blitt brukt til å betale for flere av Gulnara Karimovas luksuseiendommer, blant annet et slott utenfor Versailles som ble kjøpt i 2012. Disse overføringene står stikk i strid med forsikringene Telenor-sjef og Vimpelcom-styremedlem Jon Fredrik Baksaas ga til daværende næringsminister Trond Giske i desember 2012. Dengang slo han fast for næringsministeren at lisenskjøpet i Usbekistan hadde gått rettsmessig for seg. Dermed velger konsernsjef Jon Fredrik baksaas kanskje å gå av kanskje å gå, selvom en norsk undersøkelseskommisjon.konkludere på samme måte som svenskene: konsernsjef Jon Fredrik Baksaas har ikke gjort noe juridisk galt, men etikken i dette smaker ikke så bra. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas sa til NrK Dagsnytt Atten mandag 17. november 2014 at han som styremedlem vært med på å ta beslutninger etter at han gikk inn i styret i Vimpelcom, men han sier at han ikke kjenner ikke kjenneer detaljene i den administrative delen av dette. Dermed må det trolig en norsk granskning til, lik den svenske, som altså ikke konkluderte med at konsernsjefen var skyldig i noe juridisk ulovlig.I de svenske dokument anslår etterforskerne at Teliasonera har tjent presis samme beløp som Vimpelcom som følge av de mistenkte bestikkelsene.

Norsk og svensk eierskap

Telenor økte sin eierandel i Vimpelcom til 43 prosent. VimpelCom Ltd Altimo, Telenor (Norge) og Wind (Egypt) opprettet et nytt samarbeidsselskap der Altimo fikk 47,85% stemmene i det nye selskapet. TeliaSonera var inne med MegaFon er 43,8 prosent, hvorav den holder 35,6 prosent direkte og 8,2 prosent indirekte gjennom sin 26,1 prosent eierandel i Telecominvest (TCI) .MegaFon ble stiftet i 2002 og er i dag den nest største mobiloperatøren i Russland med en markedsandel på 27 prosent. TeliaSonera, AF Telecom og Altimo har løst de styrings tvister i Russlands nest største mobiloperatør der TeliaSonera eide 25 prosent da konsernsjef Lars Nyberg måtte gå av etter korrpsjonsanklager i 2013.

Mail.ru – den russiske internettgiganten med 100 millioner brukere av sin post, og som tilbyr web-baserte tjenester – har gjort flere viktige oppkjøp som vil begynne og lokasjonsbaserte tjenester. Norges Banks oljefond satser 102 millioner kroner i dette selskapet som er registert på Jomruøyene.(Norges Banks beholdningstatistikk desember 2013), skriver Nordens Nyheter.

Den russiske oligarken Alexey Reznikovich er Altimos CEO, som samarbeidet med TeliaSonera.(Foto:Altimo)
Den russiske oligarken Alexey Reznikovich er Altimos CEO, som samarbeidet med TeliaSonera.(Foto:Altimo)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*