Høyre-leder Ulf-Kristersson vil satse på kjernekraft igjen(Foto: Moderaterna)

Kärnkraften har en viktig roll för stabiliteten i Sveriges elproduktion. Uniper tar ett helhetsansvar för vår del av den svenska kärnkraften. I ett kärnkraftverk präglas verksamheten av en mycket hög säkerhetsmedvetenhet hos medarbetarna. Det finns en uttalad säkerhetskultur inom Uniper. Såväl i daglig drift inom elproduktion som vid handhavande av reaktorer som inte är i drift. Även när ett kärnkraftverk ska monteras ned och rivas gör vi det på ett ansvarsfullt och säkert sätt, skriver kjernekraftprodusenten Uniper som ägs av det statlige svenske energiforetaket Fortum..

I Sverige finns tre aktiva kärnkraftverk. Uniper har en unik ställning då vi har ägarandelar i samtliga anläggningar. Vi är majoritetsägare i OKG i Oskarshamn och minoritetsägare i Ringhals och i Forsmark. Vi äger även Barsebäcksverket – det första kommersiella kärnkraftverket i Sverige som stängdes och nu rivs i linje med det svenska systemet.

En interpellation 2020/21:300 av Mattias Bäckström Johansson (SD) satte ny fart i debatten i den svenske Riksdagen.

Kärnkraften har fört en tynande tillvaro under den rödgröna regeringen där fyra av landets tio reaktorer har stängts de två senaste mandatperioderna. Detta skiljer sig från den globala utvecklingen där kärnkraften växt för varje enskilt år under motsvarande period. I den första budgetpropositionen från regeringen beordrade man även det statliga bolaget Vattenfall att avbryta sitt arbete med ersättningsreaktorer.

Riksdagen har sedan dess drivit igenom ett tillkännagivande om forskning på kärnkraft, vilket resulterat i att regeringen i regleringsbrevet till Energimyndigheten förtydligat att forskning och innovation kan ske inom alla relevanta energislag, inklusive kärnkraft.

Under det senaste året har Vattenfall inlett ett samarbete i Estland för att ta fram små modulära reaktorer, förkortat SMR. Dessa är avsevärt mindre än dagens reaktorer i termisk effekt och kan serietillverkas, vilket avsevärt kan minska kostnaderna och stärka konkurrenskraften.

Ett problem för etablering av ny kärnkraft i Sverige är att dagens lagstiftning i stort sett hindrar den. Detta genom de bestämmelser som finns i Miljöbalken som begränsar ny kärnkraft till sådan som ersätter befintlig och där det föreskrivs att den uppförs på samma plats.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Avser statsrådet och regeringen att verka för att ändra lagstiftningen för att underlätta för etablering av ny kärnkraft?

Kärnkraften står för cirka 35 procent av elproduktionen i Sverige. Det finns totalt sex kärnreaktorer i drift, fördelade på tre kärnkraftverk: Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Forsmarks kärnkraftverk har tre reaktorer i drift. Oskarshamns kärnkraftverk stängde två av tre reaktorer 2017 och vid Ringhals kärnkraftverk stängdes två av fyra reaktorer 2019 och 2020.

Det finns sex kärnreaktorer i drift i Sverige, fördelade på tre kärnkraftverk. Ägarna planerar att driva dessa till omkring år 2040. De två reaktorerna vid Barsebäcks kärnkraftverk stängdes 1999 respektive 2005. Dessa håller nu på att avvecklas tillsammans med Oskarshamn 1 och 2 samt Ågesta. Utöver kärnreaktorerna i drift och under avveckling finns det ytterligare ett antal kärntekniska anläggningar i Sverige, för tillverkning av kärnbränsle och lagring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

Det är alltid den som driver en kärnteknisk anläggning som har det fulla ansvaret för att anläggningen är säker och att personalen och omgivningen skyddas mot skadlig verkan av joniserande strålning. Den som driver en kärnteknisk anläggning ansvarar också för att avvecklingen sker på ett säkert sätt.

Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige har expertkompetens inom kärnkraftsäkerhet och strålskydd. Myndigheten ställer krav på strålsäkerheten och följer genom tillsyn upp att den som driver eller avvecklar en kärnteknisk anläggning tar sitt ansvar och uppfyller alla gällande krav. Nyhetsbyrån Direkt siterar statsminister Stefan Løfven som säger att det är helt fritt att investera i Kärnkraft.  Den frågan är besvarad i energiöverenskommelsen i Sverige. Med en borgerlig majoritet efter Riksdagsvalet i Sverige går det mot ja till att bygga ut den svenska kärnkraften.

Statsminister Stefan Løfven(Foto: Kristian Pohl/ STatsrådsberedningen)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*