Sentralbanskejf Øystein olsen må senke renten md 0,25 proent i mars( Foto: Norges bank)
Sentralbanskejf Øystein olsen må senke renten md 0,25 proent i mars( Foto: Norges bank)

Norges Bank tvinges til å senke renten etter at den svenske Riksbanken innførte negativ rente. Det betyr økt etterspørsel etter lån og vekst i boligmarkedet som sentralabanksjef Øystein olsen vil stoppe med skatt. Norges viktigste handelspartnere Tyskland, Storbritannia og Sverige har alle et rentenivå som tilsier at den norske renten skal ned med minst 0,5 prosent før 1. juli , skriver Nordens Nyheter

Norges Bank i et dilemma

Sentralbanksjef Øystein Olsen advarer mot konsekvensen av å øke offentlige pengebruk etter en oljenedtur. Han sier at det kan være fristende å øke pengebruken i budsjetter for å dempe utslagene i realøkonomien av et fall i oljeprisen. Dette kan bremse den omstillingen som trengs hvis oljeprisen fortsetter å falle. Økt offentlig pengebruk kan gjøre arbeidskraften dyrere og motvirke at den blir tilgjengelig for annen konkurranseutsatt virksomhet, sa Øystein Olsen i sin årstale i norges Bank.

Stor skjult formue

Sentralbanksjefen viser til at staten siden årtusenskiftet har motttatt store inntekter fra oljevirksomheten, og at lavere oljepriser innebærer at fondet vil vokse langsommere enn tidligere anslått, understreker han. Sentralbanksjefen sa at Oljefondet har oppnådd en årlig realavkastning på 3,8 prosent. Fremover må vi være forberedt på at den kan bli lavere – kanskje under 3 prosent. Men han tar ikke hensyn til at verdistigningen på aksjer innebærer en stor skjult formue.Med dagens oljepriser, mener sentralbanksjefen at tilførselen til fondet «raskt vil falle mot null» .

– Vi er dermed snart i en situasjon der fondets løpende inntekter avgrenses til rente- og utbytteinntekter. Neste år kan det bli behov for å bruke av avkastningen for å dekke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet, sa Øysstein olsen i sin årstale

Negativ svensk rente

Riksbanken i Sverige besluttet torsdag å senke styringrenten med 0,1 prosentpoeng til -0,1 prosent. Den svenske sentralbanken har også besluttet å kjøpe statsobligasjoner for 10 milliarder kroner og varsler at den har beredskap til å kjøpe mer. Det betyr at svenskene vil stimulere økonomien mens sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank vil bremse norsk boligøkonomi. Ha sieer aat Norge ikke er i nærheten av å havne i en situasjon med styringsrente under null. Men han sier ikke at Norges Bank må sette ned renten med 0,25 prosent i mars og ytterligere 0,25 prosent i juni.

Norsk rente ned

– Vi har fortsatt handlingsrom i pengepolitikken. Det er renten som er vårt virkemiddel i pengepolitikken. Vi har overhodet ikke vurdert den type tiltak som man har vært tvunget til å gjennomføre i flere andre lang, og nå i et visst omfang i Sverige, sa sentralbansksjef Øystein Olsen i torsdagens årstale.

Sentralbanksjef Stefan Ingves presser den norske renten ned etter at han innførte negativ rente i Sverige, som er Norges største samhandelsland( foto: Riksbanken)
Sentralbanksjef Stefan Ingves presser den norske renten ned etter at han innførte negativ rente i Sverige, som er Norges største samhandelsland( foto: Riksbanken)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*