PST-sjef Benedicte Bjørnland antyder "Donald Duck i Akersgata"  med ny etteretningsrapport(Foto:Politiet)
PST-sjef Benedicte Bjørnland antyder «Donald Duck i Akersgata» med ny etteretningsrapport(Foto:Politiet)

Svenskene ga ingen løfter til samferdselsminister Ketil Solvik Olsen da han drøftet mulig overvåkning av norsk tele og datatrafikk med den svenske infrastrukturministeren Catharina Elmsäter-Svärd i 2013. Den norske ministeren sa at han ikke liker tanken på at svenske
forsvarsmyndigheter avlytter norsk tele- og datatrafikk. Sverige vedtok en ny overvåkingslov, den såkalte FRA-loven i 2008, som gir det svenske forsvaret tilgang til å overvåke nordmenns tele- og data kommunikasjon om den passerer grensen. Siv Allsen i Politiets sikkerhetstjeneste(PST) ønsker ikke å kommentere dette forholdet overfor Nordic News.

Spøkelser i Akersgaten

Politiets sikkerhetstjeneste(PST), avviser i en fersk rapport at det ikke skjer ulovlig overvåkning av norsk mobil- og datatrafikk. Det meste av mobil og datatrafikken til og fra Norge går nemlig via Sverige. «Stortinget og statsministeren overvåkes» var tittelen på Aftenpostens førsteside i desember 2014. «Utenfor Stortinget og regjeringskontorene er det plassert avansert spionutstyr som overvåker mobiltelefoner». PST skriver i en fersk rapport at det ikke fins falske basestasjoner i Oslo-området. Basestasjonene tilhører teleselskapene Telenor, Netcom eller Network Norway.

Kan overvåke deg

Nordens Nyheter henvendte seg til svenskene for å snakke om muligheter overvåkning av mobil og datatrafikk. Vi ba før jul svensk militær etterretning om å beskrive hvilke muligheter man har til å overvåke tele-og datatrafikk. Pressetalsmann Fredrik Wallin i Försvarets Radio Anstalt(FRA) i Stockholm, henviste Nordens Nyheter til Säpo( Det svenske Sikkerhetspolitiet) og PST( Politiets sikkerhetstjeneste).

Wallin sier at Forsvarets etteretning i Norge har en tilsvarende funksjon som FRA, og han sier at samarbeidet mellom de nordiske landene er godt. FRA driver med såkalt «signalspaning» utenfor Sverige, rettet mot fremmed makt( ikke Norge). Nordic News konklusjon er at den sivile og militære etterretning i Norge, kan bedrive overvåkning dersom det er behov for det, på samme måte som Säpo og FRA kan drive med overvåkning dersom det er behov for det. Men det må foreligge mistanke om kriminalitet.

Rettet mot Russland

Nordic News gjengir noe av innholdet i FRA`s svenske nettsider. Vi tar forbehold for at vi har oversatt dette til norsk, og forkortet deler av teksten som på vanlig måte har en byråkratisk karakter: Försvarets radioanstalt(FRA) er en sivil etat med hovedkontor på Lovön, utenfor Stockholm. FRA virksomhet skal bidra til vern av Sverige og svenske interesser. Det gjøres bl.a. ved å gi FRA`s kunder unik informasjon om viktige utenlandske forhold som har betydning for svensk utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, for å styrke informasjonssikkerheten av kritisk infrastruktur. FRA kan således bistå norsk etteretning når det gjelder overvåkning av russisk militæraktivitet i vårt nærområde.

Krever godkjenning

Etteretning utført av Försvarets Radioanstalt (FRA) krever godkjenning av Forsvarets etterretningstjenestes militære domstol. Retten vurderer om det er i samsvar med loven og regjeringens nasjonale fokus å starte såkalt signalspaning. Retten avgjør hvilke søkeord eller kategorier av søkeord som kan brukes. Retten avgjør hva FRA skal ha tilgang til. Den statlige inspeksjonen for forsvarets etteretning (SIUN) i Sverige kontrollerer FRA. Siun holder øye med FRA virksomhet og sikrer at den følger loven. PST i Norge har nå undersøkt om opplysningene som har fremkommet den siste tiden rundt falske basestasjoner dreier seg om ulovlig etterretningsvirksomhet til fordel for fremmede stater jf. straffeloven § 91a. PST aviser i den ferske rapporten at det foreligger ulovlig overvåkning av mobil- og datatrafikk. Både NSM og E-tjenesten er enig med PST i sikkerhetstjenestens konklusjoner. Etterforskningen har omfattet egne tekniske undersøkelser og en grundig gjennomgang av det mottatte materialet som Aftenposten har benyttet. PST har også hatt samarbeid med Oslo politidistrikt, som etterforsker i egen sak med utgangspunkt i de samme opplysningene fra Aftenposten.

De største aktørene

PST avviser altså Aftenpostens påstand om falske basestasjoner. Telenor og Netcom (i Norge eid av TeliaSonera) har like «celle-ID» innenfor samme område i Oslo men med forskjellig operatørnumre. Hverken Telenor eller TeliaSonera, er de største aktørene på mobil- og datamarket i Norge og Sverige, driver med ulovlig ovvervåkning av mobil- og datatrafikk. Kommunikasjonssjef Henning Lunde i Netcom ønsket heller ikke å svvare på Nordens Nyheters spørsmål om lokalisering av basestasjoner. Charlotta Rehman, ny toppsjef i NetCom Norge ønsker heller ikke å kommentere spørsmålet om basestasjoner i Oslo. PST skrivver i sin rapport at Aftenposten har misforstått, og at det ikke foreligger falske basestasjoner. Netcom er i dag Norges nest største mobilselskap etter Telenor. Men markedsandelen ligger langt bak konkurrenten Telenor, og har vært synkende over mange år. Selskapet har nylig fått godkjenning av Konkurransetilsynet til å fusjonere med Tele 2. Store deler av nordmenns tele- og datatrafikk går altså gjennom Sverige, slik at denne trafikken kan ovvervvåkes av svenske FRA .

Riksdagen gir støtte

I tillegg til ovennevnte holder en svensk parlamentarisk komité (etterretningskomité) øye med FRA`s virksomhet. Etterretning i regi av FRA rettet mot utenlandske forbindelser må ha bred støtte fra den svenske utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk. Dette kan innebære, for
eksempel etteretning om:

– Militær kapasitet på utlandet
– Støtte for de svenske militære operasjoner i utlandet – Utvikling og spredning av informasjon i andre land
– Internasjonal terrorisme
– Digitale angrep fra utlandet til sensitiv informasjon i Sverige
– Menneskerettighetene i land under autoritært styre

Såkalt signalspaning gjøres på vegne av den svenske regjeringen, Forsvaret, sikkerhetspolitiet og / eller Politi. FRA signalspaning krever tillatelse fra den svenske «Defense Intelligence Court» som regelmessig granskes av SIUN, og Regjeringens etterretningskomite. Det foreligger et eksplisitt forbud i loven for FRA, å samle signaler når både avsender og mottaker befinner seg i Sverige. FRA`s oppgave er å bidra til å styrke informasjonssikkerheten for viktige tjenester i Sverige, og å teste sårbarheten av IT-systemene. Dette kan være informasjonssikkerhet i offentlige etater eller innen kritisk svensk infrastruktur. Kommunikasjonsansvarlig Fredrik Wallin i FRA i Stockholm sier til slutt at samarbeidet om etterretning og sikkerhet i Norden så godt som det kan bli med ulik sikkerhetspolitisk tilknytning for de fem nordiske landene. Det meste av datatrafikken fra Norge til utlandet, og fra utlandet til Norge, går altså gjennom Sverige.

Nordic News / Nordens Nyheters intervju med FRA:

Nordic News / Nordens Nyheter henvendte seg til det svenske Försvarets Radioanstalt(FRA) for oppklare begrepet «signalspaning». Vi gjengir her vår kommunikasjon med FRA i Stockholm i 2014.

Hej!
Tack för din fråga. Fredrik Wallin hos oss kommer att återkomma till dig under dagen.
Mvh Anni Bölenius, FRA
(Informasjonsleder)
tandero@nordensnyheter.no skrev 2014-12-18 12:45:

Her i Norge har vi en debatt om «signalspaning». Vi ser at Dagens Nyheter har foretatt en liknende undersøkelse som Aftenposten omkring Stockholm.

Har FRA avdekket utenlandsk «signalspaning» av noe omfang omkring Stockholm som pressen har omtalt?
Forekommer amerikansk, russisk og kinesisk aktivitet når det gjelder såkalt signalspaning ?

Kan PST og FRA samarbeide for å øke sikkerheten for nordiske borgere tross ulik sikkerhetspolitisk tilknytning?

Har FRA en kildereferanse på dette området?

Kommunikasjonsansvarlig Fredrik Wallin i svenske FRA henviser Nordic News / Nordens Nyheter til norske PST( Politiets Sikkerhetstjeneste) og svenske Säpo(Säkerhetspolisen) når det gjelde alle Nordens Nyheters spørsmål.

Henning  Lunde, ny kommunikasjonssjef i Netcom, har lovlige basestasjoner i Oslo i TeliaSonera -gruppen(Foto:NetCom)
Henning Lunde, ny kommunikasjonssjef i Netcom, har lovlige basestasjoner i Oslo i TeliaSonera -gruppen(Foto:NetCom)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*