Stefan Løfven og Alexander Stub under samtalene i Finland(Foto Henrik montgovery TT)
Stefan Løfven og Alexander Stubb under samtalene i Finland(Foto Henrik Montgovery TT)

Forsvarsminister Peter Hultqvist sier tirsdag at operasjonen i Stockholms skjærgård er et viktig signal til omverdenen, og at det er er ekstremt viktig å vise at Sverige er forberedt på å forsvare våre teritorielle integritet. Den svenske forsvarsministeren, forsvarssjefen i Sverige og medlemmer av komiteen for forsvar og utenrikssaker pågikk hele tirsdag formiddag i Stockholm. Forsvarsminister Peter Hultqvist forlot møtet først og orienterte den nordiske pressen om de militære operasjonene i Stockholms skjærgård.

Statsminister Stefan Löfven besøkte mandag Finland og de baltiske landene. Sverige og Finland er EU-medlemmer men  ikke medlemmer av NATO. Hans finske kollega, statsminister Alexander Stubb, vil i motsetning til Löfven , bli medlem av Nato. Men Stubb får ikke med seg den finske Riksdagen på et Nato-medlemskap. Russland provoserer nå rutinemessig med stadige krenkelser av svensk og  finsk luftrom. Tirsdag reiser den svenske statsministeren videre til de tre baltiske Nato-landene Estland, Latvia og Litauen. Han  ønsker seg krisehjelp fra de nordiske  landene  i en mulig militær konflikt, men Sverige ønsker ikke innblanding av NATO, sier Stefan Løfven.

Krenker luftrommet

Forsvarsminister Peter Hultqvist møtte den finske forsvarsministeren Carl Haglund under et besøk i Finland 10. oktober. På agendaen var det svensk-finske forsvarssamarbeid som de to landene har ambisjoner om å utdype. Forsvarsminister Peter Hultqvist ser et utviklet samarbeid mellom Sverige og Finland som en prioritert oppgave for fremtiden. Russiske krenkdninger av svensk og finsk luftrom ligger bak de bilaterale samtalene mellom de to nøytrale EU-landene, skriver Nordens Nyheter.Under besøket diskuterte ministrene sikkerhetssituasjonen i Østersjøområdet og det nordiske forsvarssamarbeid (NORDEFCO), hvor Sverige har formannskapet i 2015.Sverige og Finland har et nært forsvarspolitisk samarbeid. Landene samarbeider både bilateralt og innenfor eksisterende fora som nordiske forsvarssamarbeidet NORDEFCO, EU, ​​NATO og Partnerskap for FN. Høsten 2013,utdypet man samarbeidet mellom de to landene. Formålet med styrket samarbeid er å forbedre ytelsen og øke effektiviteten gjennom deling av ressurser, økt interoperabilitet mellom landenes væpnede styrker og ved en nærmere dialog om felles forsvar og sikkerhetsutfordringer. Samarbeidet omfatter aktiviteter i fredstid.

Felles handlingsplan

I Mai 2014 presenterte partene en handlingsplan der rammene for det finske og svenske forsvarssamarbeidet ble utviklet.Handlingsplanen beskriver hvordan landene bør utvikle forsvarssamarbeidet og en politikk som har som mål å styrke sikkerheten og det militære i begge landene. Partene vil styrke samarbeid om opplæring, utdanning og opplæring, innen luftforsvar og maritim overvåking, og gjennom deling av grunnleggende infrastruktur. Selv om mulighetene til å utvikle felles åpning for internasjonale øvelser og operasjoner ikke er klart definert. Det legges opp til styrket samarbeid som omfatter partnerskap som Cross Border Training (CBT).

Løpende informasjon

Den 19. juni, instruerte regjeringen at Forsvaret skal se nærmere på hvordan den svensk-finske forsvarssamarbeid kan utdypes fra handlingsplanen. Beslutningen 19. juni, er den formelle kontroll av Forsvaret for å gjennomføre oppdraget i Plan. Forsvaret skal, innen 31. januar 2015 for å beskrive hvordan handlingsplanen kan gjennomføres. En foreløpig rapport skal gjøres i oktober i 2014. Forsvarsminister Peter Hultqvist(S)mottar løpende informasjon om hva som skjer Stockholms skjærgård,der mistenkelig undervannsvirksomhet er observert. Han sier til Dagens Nyheter at regjeringen mottar informasjon fra Forsvaret og følge utviklingen, og at det er det svenske Forsvaret som har det operative ansvaret, skriver Nordens Nyheter.

 

Fprsvarsminister Peter Hultqvist sier til Sveriges Radio at den militære  aktiviteten i Stockholm skjærgård er et signal til omverdenene(Foto:Regeringen.se)
Fprsvarsminister Peter Hultqvist sier til Sveriges Radio at den militære aktiviteten i Stockholm skjærgård er et signal til omverdenene(Foto:Regeringen.se)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*