Generalsekretær Jens Stoltenberg  har invitert svenskene til NATO-møte i Bryssel 29. juni. (Foto: NATO)

Sverige inviteres til neste møte i forsvarsministrene i NATO i slutten av juni, skriver Svenska Dagbladet. Forsvarsminister Peter Hultqvist får sjansen til å delta etter å ha sittet på sidelinjen siden Trump-administrasjonen overtok i Washington. Under den amerikanske presidentens besøk i NATO i slutten av mai, deltok bare alliansens 29 medlemsland. Tilsvarende skjedde ved første NATO-møtet med USAs forsvarsminister James Mattis i Brussel i februar.mSverige har blitt invitert til møter med alliansens utenriksministre, men for Hultqvists del er dette det første NATO-møtet på åtte måneder. Etter et møte med James Mattis i Washington i april, har Hultqvist en ny mulighet til å møte «Mad Dog». Nå vil EU ha Norge, Sverige og andre EU-land med i våpenforskning, skriver Aftenposten.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) vurderer nå om Norge skal slutte seg til EUs permanente fond, som i perioden 2021–27 skal bruke 500 millioner euro (4,7 milliarder kroner) i året på forskning og en milliard euro (9,5 milliarder kroner) på innkjøp av forsvarsmateriel, skriver Aftenposten.

Målet er å samordne innsatsen på forsvaret i Europa. De reelle investeringene vil bli større, ettersom EU-midlene bare skal være en grunnpilar i det felles prosjektet, skriver Schibsted-eide Svenska Dagbladet.

Nær venn og alliert

USAs forsvarsminister beskrev Sverige som en «venn og alliert» under en offisielle fotoseanse i Pentagon .Nu bli det neste forsvarsministermøtet avholdt i Brussel, 29 juni , et møte som gjennomføres på en dag ifølge Svenska Dagbladets informasjoner. tter det Nordens Nyheter erfarer ønsker Tyskland og Frankrike å styrke forsvaret i EU, og man ønsker økt samarbeide omkring forsvar på tvers av grensene. Canadas regjering ønsker å overta USA`s lederrolle på den internasjonle arena i det arktiske området. På agendaen i Bryssel er fire punkter som står på topp hos alliansen, der det viktigste blir NATO`s finansiering i fremtiden, og amerikanske krav om en mer rettferdig fordeling av kostnadene. Foreløpig betaler USA alene mer enn 70 prosent av forsvarsalliansens virksomhet. På toppmøtet i mai krevde Trump at alle land bidrar minst to prosent av BNP. Ifølge magasinet Foreign Policy økte tallet til tre prosent under middagen

Fleer soldater

På møtet i Brussel, er det nå opp til James Mattis til å ta dette videre med andre forsvarsministre.I tillegg kommer diskusjoner om innsats i kampen mot IS, der NATO er nå en del av den USA-ledede koalisjonen, og den stadig mer sårbare sikkerhetssituasjonen i Afghanistan med gjentatte terrorhandlinger vil bli drøftet. Ett svar kan være å sende flere soldater. Sverige – og den andre nærmeste samarbeidsland Finland – vil delta i en arbeidslunsj, som er tar opp sikkerhetssituasjonen i Østersjøområdet, og NATOs pågående troppeforsterkninger i Øst-Europa og Baltikum, der man vil forbedre forsvarssamarbeidet mellom NATO og EU. Man vil også drøfte terrorisme og fremtidig cyber-forsvar.

Finland følger Sverige

NATO-toppmøtet vil i en tid da flere store europeiske land, særlig Tyskland og Frankrike, med støtte fra EU-kommisjonen presser hardt for å gi Unionen en større forsvarsrolle. Brexit gjør at Storbritannia forblir utenfor, men forblir en viktig NATO-alliert. På siste møte mellom EUs forsvarsministre i mai, da Hultqvist var i USA, ble det vedtatt økt forsvarssamarbeid i EU. Herunder etablering av en ny lederrolle for militær trening at EU bl.a. for å kunne sende styrker til ulike afrikanske land. EU-kommisjonen planlegger også for et felles forsvarsfond på 50 milliarder euro. Ideen er å koordinere innkjøp av forsvarsmateriell og kutte kostnader med hundre milliarder i året. Risikoen for er at svensk forsvarsindustri havner på sidelinjen , skriver Sv.d. Den finske regjeringen, som samarrbeider med svenskene i forsvarsspørsmål, går av og partilederne Juha Sipilä (C) søker seg til Moderata Samlingsspartiet(H), Svenska Folkpartiet(SFP)og Centern(C) eller Kristendemokratene(KD), for å forsøke or å forsøke å danne regjering. Dette kan føre Finland nærmere NATO. Partiet «Sannfinnene» er med ny partileder radikalisert og EU-kritisk, og har fjernet seg fra maktens sentrum i Finland.

Jagerflyet Gripen settes inn på Gotland. Statsminister Stefan Løfven møter presset fra Russland(Foto: Anders Wiklund)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*