Inntektsskatten i Finland er høyest i Norden, tett fulgt av Sverige (Foto: deterdinpensjon.no)
Inntektsskatten i Finland er høyest i Norden, tett fulgt av Sverige (Foto: deterdinpensjon.no)

 

OECDs nylig publiserte rapport om inntektsskatt viser at Finland har høyest skattetrykk på inntekt i Norden på 43,9 %, tett fulgt av Sverige med 42,7 %. Trykket er beregnet for gjennomsnittsinntekten i hvert land. Belgia er på en ubestridt topp blant OECD-landene med over 55 % totalt skattetrykk, men også store land som Frankrike og Tyskland ligger høyere enn alle nordiske land. Island har lavest skattetrykk i  Norden med 34 %, mens Norge og Danmark ligger ganske nær med 36 %.

Lavest skattetrykk finner OECD hos Chile (7 %), New Zealand (17,6 %) og Mexico (19,7 %).

I Norden har utviklingen de siste 15 årene pekt jevnt nedover, med Sverige som den som har senket nivået mest – nemlig fra over 50 % i 2000 til 42,7 % nå. I Norden er har Norge den minste endringen med en gradvis endring fra 2000- nivået 38,6 % til dagens 36,6 %, mens Isløand har gått andre veien og steget fra 28 % til 34 % i den samme perioden.

Verktøyet under fra OECD kan brukes til å vise skattetrykket for forskjellige typer husholdninger og i forskjellige land. Gjennomsnitt skattetrykk (average tax wedge) er beregnet på følgende måte (øverste linje dividert med nederste):

Inntektsskatt + arbeidsg.avg + trygdeavg. – familieutbet.
Arbeidskostn. bedrift (brutto lønn + arbeidsgiveravgift)

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*