Professor Jørgen Ratsøe ved NTNU peker på mange ulønnsoome norske prosjekter( Foto: NTNU)
Professor Jørgen Ratsøe ved NTNU peker på mange ulønnsoome norske prosjekter( Foto: NTNU)

Professor Jørn Rattsø ved NTNU har lagt fram fasit for den norske produktiviteten. UH-sektoren rammes av at slarket begynner allerede i grunnskolen. Tirsdag formiddag overleverte NTNU-professoren første del av rapporten som tar for seg norsk effektivitet og vekstevne. Finansminister Siv Jensen peker på at det er seksti prosent billigere å bygge veier  i Sverige enn i Norge.  Nordens Nyheter har i flere artikler pekt på muligheten for at oljefondet kjøper seg opp i svenske entreprenørselskaper som Skanska og NCC, for  å få bygget ut det norske veinettet uten at det er inflasjonsdrivende. Jørgen Rattsø sa under presentasjonen i regjeringskvartalet at kunnskapsproduksjonen er fundamental for norsk produktivitet. Hans store bekymring er de svake resultatene i basisfagene i grunnskolen. Vi tror det har forplantet seg videre, og er med på å forklare frafallet både i videregående skole og i høyere utdanning, sa Rattsø videre.

Svak planlegging

Jørn Rattsø pekte på utfordringer knyttet til kommunene som eier av grunnskolene i Norge, og sier at sektoren har sluppet for billig unna.Han sa at det er mye å hente på å organisere skolene bedre.Kommisjonen mener også at at arbeidsmarkedet for lærere må organiseres bedre. Det er i dag små rom for karriereutvikling. Dette må ordnes bedre for å løfte prestasjonene. Kommisjonen vil også stille strengere krav til lærere og lærerstudenter, ha nye veier inn i læreryrket, og mer attraktive karriéreløp. De etterlyser flere studieplasser i realfag og færre i økonomi – og de vil gjøre det lettere å legge ned dårlig høyere utdanning.

Kommer senere

Nå er rapportens fem hundre  første sider  klare. Del to kommer om ett år, og der vil kommisjonen Rattsø leder gå dypere. De skal blant annet ta for seg koblingen mellom forskning og utdanning og teknologi og næringsliv.

– Dette blir det litt mer krevende å få hull på, sa Rattsø, før han overleverte rapporten til finansministeren.

Siv Jensen kvitterte med å si at mange av utfordringene rapporten peker på harmonerer med reformarbeid den blå-blå regjeringen allerede har satt i gang i store deler av norsk forvaltning.

Finansminister Siv jensen venter seg mye av professor Rattsøs utredninger(Foto: Regjeringen)
Finansminister Siv jensen venter seg mye av professor Rattsøs utredninger(Foto: Regjeringen)

 

Denne artikkelen har 1 kommentar

  1. Nils Petter Tanderø

    Skjeggestad bru på E18 i Vestfold i Norge ble alvorlig skadet etter et grunnbrudd. Det er uklart hva som er årsaken til grunnbruddet, der løsmasser har glidd ut og tatt med seg et av fundamentene for brua. Brua ble bygget på oppdrag for Statens vegvesen og overlevert i 1998. Vegvesenet engasjerte SCC Abel Engh/ Scandiaconsult som prosjekterende rådgiver, og Veidekke som utførende entreprenør. Brua er blitt jevnlig inspisert av vegvesenet etter ferdigstillelse, sist i 2011 og neste inspeksjon var planlagt til 2016. Da raste brua. Tanken om å la svenske entreprenører med lang erfaring bygge norske bruer er god. Oljefondet kan for et tjuetalls milliarder kjøpe halve Skanska AB og samarbeide systematisk om norskevei prosjekter. Mangel på veiingeniører i Norge kan kompenseres på denne måten. Spørsmål om Skjeggestad bru kan rettes til kommunikasjonssjef Helge Dieset i Statens vegvesen.

    Med vennlig hilsen Erik Heming,Oslo

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*