Kjell Inge Røkkes høyre hånd Øyvind Eriksen har seks millioner i styrehonorar i Aker Solutions(Foto: Aker ASA)
Kjell Inge Røkkes høyre hånd Øyvind Eriksen hadde seks millioner i styrehonorar i Aker Solutions(Foto: Aker ASA)

Svenske styreledere tjener best, mens norske styreledere inntar andreplassen. Finske toppledere kommer på bronseplass.  styreformann i Volvo, Carl-Henric Svanberg, er Nordens best betalte styreleder, men nå har aksjonærene (les oljefondet) satt foten ned. Sari Maritta  Baldauf (61) gjenvelges som styreleder i det finske energiselskapet Fortum, som eier 34 prosent av norske Hafslund, og var leder i Nokia Networks, har en Master i økonomi fra Handelshøgskolan i Helsingfors,  og  kom inn i Nokias konsernledelse i 1994. Baldauf ble valgt Europa mest innflytelsesrike kvinnelige direktør av Fortune i 1998 av Fortune. Marie Ehrling i Telia Sonera(Honorar SEK  1,550,000) og dGunn Wærsted i Telenor(NOK 550.000), har bragt kvinnelige styreledere i fokus. Ane Mærsk Mc-Kinney Uggl  (68),nestleder i A.P. Møller i Danmark, er den kvinnelige styrelederen som tjener best i Norden,  viser Nordens Nyheters oversikt..

Sverige på  toppen

Carl-Henric Svanberg, styreleder i Volvo og BP , har de festeste styrehonorarene.Volvo største aksjonær, med omtrent 17 prosent av  stemmene bak seg, reiste spørsmålet, om ikke Volvo betalte Svanberg for mye. De store aksjonærene, med det norske oljefondet i spissen, kan ifølge Dagens Nyheter komme med kritikk. SEBs styreleder Marcus Wallenberg jr får økt sitt honorar me 14 prosent til nesten 2,8 millioner kroner. Sammen med kompensasjon som sammen med gebyrer gir ham 3,5 millioner kroner. Det dekker det Marcus  Wallenberg taper når han forlater styret i Electrolux og Stora Enso i vår. SHB(Handelsbanken) styreformann Anders Nyrén mottar 3,1

millioner svenske kroner, mens Nordeas styreformann Björn Wahlroos får 2,5 millioner svenske kroner. Carl-Henric Svanberg får 3.375  millioner svenske kroner som styreleder i Volvo, og mer enn 8 millioner kroner for styrelederjobben i oljegiganten BP.  Sverker Martin-Lööf fikk neste like mye som tidligere Volvo-sjef Leif Johansson. Martin-Löf får 8,9 millioner kroner for sine seks styreverv, blant annet i Industrivärden, Ericsson, Handelsbanken og SCA. Hubertus von Grünberg, som er styreleder i ABB, får SEK 8,7 millioner i styrehonorar. I overkant også Marcus Wallenberg og Jacob Wallenberg, viser DNs beregninger. 21 mars 2014. Tidligere konsernsjef i Volvo ,LeifJohansson, sitter i styret i Ericsson og Astra Zeneca. Han tok ut toalt 9,6 millioner kroner for sitt styrearbeid i fjor.

Her er den svenske listen over styrelederes honorar for 2014:

Carl-Henric Svanberg Volvo og BP (3,375 mill SEK OG 8 mill.sek), totalt 11,4 mill. SEK
Leif Johansson(EricssonAstra Zeneca) 9,6 mill. SEK
Svverker Martin Løøf (Ind.värden,SCA, Skanska) 8,6 mill. SEK
Anders Nyren Handelsbanken 3,1 mill.SEK
Bjørn Wahlroos Nordea 2,5 mill.SEK
Anders Sundstrøm Swedbbank 2,4 mill
Marcus Wallenberg jr styreleder SE 2,4 millioner
(Kilde: Dagens Nyheter)

Norge på andreplass

Norske styreledere har fått bedre betalt enn for noen år siden. den forrige styrelederen i Telenor Svvein Aaser hadde et styrehonorar på NOK 550.000,- som vi har lagt til grunn for den nye Telenor-styreleeren GunnWærsteds honorar. Hennes svenske kollega Marie Ehrling i TeliaSonera har et honoroar på 1,5 millioner svenske kroner. i regner derfor med at Gunn Wærsted har fått en nore bedre avtale. Her er den norske listen over honorar til styreleer i store selskaper:

Øyvind Eriksen, Aker Solutions: 6 mill.
Bijan Mossavar-Rahmani, DNO International: 5,85 mill.
Bjarte Bruheim, Electromagnetic Geoservices: 3,2 mill.
Laurence Ward Odfjell, Odfjell: 1,9 mill.
Henry Hamilton, TGS Nopec: 1,3 mill.
Frederik Mohn, Songa Offshore: 1,2 mill.
Erik Thorsen, Eltek: 1,1 mill.
Sverre A. Farstad, Farstad Shipping: 861.000
Michael Parker, Prosafe: 788.000
Sverre Skogen, Det norske oljeselskap: 780.000
(Kilde: Pulisert 16.feruar 2014 i Aftenposten)

Finske tall lavere

Nokia betaler best honorar av de finske selskapene. Honorar til styreleder ligger på 440.000 euro( NOK 4 363 964) . Stora Enso, har hevet styreleders årlige honorar fra 135 000euro til 170 000 euro(NOK 1686072). Samtidig ble det også besluttet å heve nestleders og  andre styremedlemmer honorar betydelig. Den største økningen har skjedd i gruvveselskapet Outokumpu der den årlige godtgjørelse til styreleder doblet til EUR 140 000(NOK 1 686077). Styreleder: Sari Baldauf i Fortum får altså EUR 75 000 / år(NOK 743857) Den   finske staten er en stor eier i både Outokumpu og Stora Enso, og  i Fortum.

Best betalte kvinne

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla(68) Vice Chairman i det danske rederiet Maersk 1991.   Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla kom inn i styret i 1991. Hun sietter i styret i A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (styreleder); A.P. Møller Holding A/S (styreleder); Maersk Broker A/S (styreleder); Maersk Broker K/S (styreleder); Estemco A/S (styreleder). Styreformanni  Maersk-rederiet er Michael Pram Rasmussen(61). Han sitter i følgende poisjoneri dansk næringsliv: Coloplast A / S (leder); Topdanmark A / S (styremedlem) og ett datterselskap; Semler Holding A / S (leder) og ett datterselskap; Arp-Hansen Hotel Group;  JPMorgan Chase International Council; Danske Bank Adviosry Board (Rådgivende Representantskap) Museum Fund of 7 desember  Louisiana – fondet;og Louisiana Museum of Modern Art. I A.P. MøllerMærsk 12 styremelemmer, deler altså på 36 millioner kronr, noe som gir hvert medlem 3 millioner norske kroner. Sari Maritta Baldauf , som i vår gjenvelges som styreleder i halvstatlige Fortum, får EUR75 000 / år (NOK 743857), nestleder i selskapet får EUR 57 000 per år, og hvert medlem EUR 40 000, skriver Nordens Nyheter

(Kilde: 5.7 2013 Hufudstadsbladet i Helsingfors 5.7 2013 og A.P. Møllers årsrapport.)

Kvinner på fremmarsj i styrerommene:Nestleder i A.P.Møllers styre Ane Uggla (Foto: Mærsk)
Kvinner på fremmarsj i styrerommene: Nestleder i A.P.Møllers styre Ane Uggla (Foto: Mærsk)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*