Sveriges riksbank setter renten til 0 %
Sveriges riksbank setter renten til 0 %

 

 

 

Den svenske riksbanken setter renten til 0 % fra og med imorgen, og sier i sin pressemelding: – Svensk økonomi er relativt sterk og økonomien fortsetter sin bedring. Men inflasjonen er for lav. Styret i Riksbanken har derfor besluttet at pengepolitikken må være enda mer ekspansiv for inflasjonen å stige mot målet på 2 prosent. Styret kuttet reporenten med 0,25 prosentpoeng til null prosent og reviderer med det reporenten betydelig. Styret mener at renten bør opprettholdes på dette nivået inntil prisstigningen begynner å få fart. Først i midten av 2016, anses det som hensiktsmessig å sakte begynne å heve renten.
Økonomien forbedres …

Økonomien i verden som helhet forventes å fortsette å øke i forsiktig tempo, men forskjellen mellom regionene er fortsatt stor. De økonomiske utsiktene for USA og Storbritannia er gode, mens oppgangen i euroområdet ventes å bli enda lavere enn i tidligere vurderinger. Prognosene for inflasjonen ble lavere, og mer av verdens sentralbanker forventes å opprettholde en meget løs pengepolitikk lenger.

I Sverige fortsetter økonomien å forbedres, hovedsakelig drevet av sterk vekst i husholdningenes konsum og boliginvesteringer. Eksporten, som har blitt hemmet av den relativt svake internasjonale økonomiske utviklingen, stiger raskere i fremtiden når aktiviteten stiger i land Sverige samarbeider med. Arbeidsmarkedet er ytterligere styrket i de kommende årene, og arbeidsledigheten faller tydelig.

… Men inflasjonen er for lav

Selv om både BNP og sysselsetting har økt i et relativt bra tempo i det siste året har inflasjonen fortsatt å være lavere enn forventet. Den brede nedgangen i inflasjonen og de ​​tilbakevendende nedjusteringer av inflasjonsprognosen tyder på at det underliggende inflasjonspresset er svært lave og lavere enn det forrige anslaget. Dette, sammen med lavere inflasjon og svakere økonomisk utvikling i utlandet på det hele, er det forventet å ta mer tid før inflasjonen når to prosent.

Null-renter før inflasjonen begynner å ta fart

Det er viktig at inflasjonen stiger mot målet på 2 prosent. Reporenten er kuttet med 0,25 prosentpoeng til null prosent. Lave renter øke etterspørselen i økonomien, og bidrar til økt prispress. Den svært ekspansive pengepolitikken kan også bidra til at inflasjonsforventningene forblir forankret rundt 2 prosent ved å sende et sterkt signal om at pengepolitikken er rettet mot å holde inflasjonen nærmere målet.

Reporenten må opprettholdes på dette nivået inntil prisstigningen begynner å ta fart. Først i midten av 2016 er ventet å begynne å heve rentene sakte, og nå 1,75 prosent innen utgangen av 2017. Dette er en usedvanlig lav reporente, i en tid da økonomien er god, er ressursutnyttelsen nær sitt normale nivå og CPIF inflasjonen er 2 prosent.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*