Svenske kroner er like sterke som norske i disse dager( Foto: Riksbanken)
Svenske kroner er like sterke som norske i disse dager( Foto: Riksbanken)

Kursen på norske kroner faller markert etter at Norges Bank besluttet å senke renten med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent. Svenske og norske kroner var på samme  nivå før rentebesltuningen. Svenske kroner har steget sytti øre i forhold til Euro det siste året. Norske kroner stuper i verdi i valutamarkedene. Ikke siden euroen ble opprettet har norske kroner falt like mye mot den felleseuropeiske valutaen, skrev NrK i desember ifjor. Siden har den norske kronen falt ytterligere, foran rentemøtet i Norges  Bank 24. september, skriver Nordens Nyheter.

Kan bli for sterk

Wallenbergbanken SEB peker på flere faktorer som tyder på en sterkere svensk krone fremover. Siden 12. februar, da Riksbanken innførte negative renter og kjøp av obligasjoner, har den svenske kronen vært valutaen med den sterkeste veksten globalt. Riksbankens kamp for å motvirke at kronen blir for sterk er i ferdmed å avta, skriver valutastrateg Carl Hammer i SEB i et brev til bankens kunder. Han skriver at Riksbanken ser ut til å være enig i denne vurderingen. Dermed er utsiktene for svenske kroner fortsatt positive, skriver Carl Hammer, som legger til at andre sentralbanker og den svenske prisutviklingen(kjerneinflasjonen)bestemme kroneutviklingen på kort sikt.

Sterk svensk vekst

Fundamentalt sett er det en relativt sterk svenske vekst bl.a. som følge av fallende råvarepriser (Sverige er nettoimportør). Dette er til fordel for den svenske kronen. Flow-messig snakker vedvarende store overskudd på driftsbalansen for en sterkere krone, svakere overskudd i varehandelen har vært minst delvis motvirket av høyere overskudd i tjenestebalansen. SEBs egne modeller antyder at svenskekrona er en «vesentlig undervurderte valuta».  SEB mener at reporenten senkes for siste gang i oktober, noe som kan ha endret seg etter at Fed lot styringsrenten ligge uendret forrige torsdag, mens den europiske sentralbaken ESB, svarte med verbal intervensjon mot sterkere euro.

Kan få inflasjon

Gitt stigende svensk inflasjon(CPIF), vil Riksbanken være på vakt overfor en altfor sterk svensk krone, skriver skriver Carl Hammer, som henviser til utviklingen i USA, som minner om det som skjer i Sverige. Han skriver at det på kort sikt er nedsiderisiko som følge av Riksbankens inflasjonsprognoser, og at det er en mulighet for at ESB, Bank of Japan og Federal Reserve kan komme med overraskelser i 2016. Carl Hammar skriver at dette er det sterkeste argumentet for å forvente lettelser fra Riksbanken før man igjen strammer inn og øker styringsrenten, skriver Nordic News i samband med den norske rentebeslutningen i september.

Analikter carl Hammar i SEB( Skandinaviska Enskilda Banken) spår at svenske kroner vil forbli sterke( Foto: Sebgroup)
Analikter carl Hammar i SEB( Skandinaviska Enskilda Banken) spår at svenske kroner vil forbli sterke( Foto: Sebgroup)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*