Næringsminister Ebba Busch(halvt norsk) jobber med ny støtteordning til svensk industri.(Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet)

Svenske bedrifter som hadde forventet statsstøtte fra den svenske industriministeren Ebb Busch som følge av høye strømpriser, må vente til over nyttår, ifølge Sveriges Television. Energimarkedstilsynets vedtak med tillegg av et forhåndsbestemt som betyr at utformingen av støtten ikke utgjør en
unødig statsstøtte.

Regjeringen skirver at dermed må ny søknad må mottas snarest til Energimarkedstilsynet Det svenske kraftnätverket får derfor ny oppgave søke om bruk av inntekter fra overbelastning i
kraftoverføringsnettet for å finansiere tiltak som på kort sikt i fremtiden kan komme bedrifter, foreninger, organisasjoner osv. til del. Søknaden må dermed ta hensyn til:

 • EU-regulering og regelverk knyttet til pågående energikrise må følge relevant statsstøttelovgivningog tidligere vedtak fra Energimarkedstilsynet
 • Svenska kraftnät må sende sin søknad til Energimarkedstilsynet senest 4. januar (2023)
  Regjeringen foreslår en ny økonomisk støtte til bedrifter
  om lag 2,4 milliarder SEK dersom man bruker mye strøm i sine produksjonsprosesser og
  har hatt en betydelig økning i strømkostnadene sammenlignet med 2021 og er er sentrale i svensk basisindustri
  • Formålet er å styrke muligheten for elektrisitetsintensive bedrifter til bygge bro over konsekvensene av det pågåendeenergikrisen og dermed styrke svensk konkurranseevne.
  Designet for å være nøyaktig og for å kunne få godkjent av EU-kommisjonen
  • Støtten er laget for å kunne så snart som mulig utbetales til elektrisitetsintensive selskaper i hele Sverige. Tak på støten er EUR 2 millioner. Kvalifiserte bedrifter vil kunne søke om
  perioden oktober-desember 2022.
  • Søknader kan sendes til myndigheten når EU-kommisjonen har godkjent søknaden og regjeringen har tatt avgjørelsen vedtak om støtteregulering.
 • Les mer på nettstedt regeringen.se (merk stavemåten) Oversetter Erik Heming. Kilde: Regeringen.se, SVT 1 og SVT 2.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*