Anna Seim er utnevnt til ny  vise sentralbanksjef i Sverige,fotografert av Rickard Kilström,Stockholms universitet. Anna Seim er i dag professor i økonomi og nestleder ved Institutt for økonomi ved Stockholms universitet. Forskningen hennes er blant annet fokusert på effekter av inflasjonsmål på lønnsdannelsen og andre makroøkonomiske utfall, skriver Nordens Nyheter. 

Ny vise sentralbanksjef

Anna Seim er utnevnt for en seksårsperiode med start 22. mai 2024. Hennes første pengepolitiske møte blir det som finner sted 26. juni i år.Inflasjonen nærmer seg målet samtidig som økonomien i Sverige fortsatt er svak. Riksbanken kan derfor lempe på pengepolitikken. Hovedstyret har besluttet å senke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 3,75 prosent. Dersom inflasjonsutsiktene holder, kan styringsrenten settes ned to ganger til i andre halvår. Derenten settes ned med en kvart prosent to ganger til, vil den svenske styringsrenten ligge på litt over tre prosent.

Når inflasjonen nærmer seg målet, samtidig som økonomien er svak, kan pengepolitikken lempes. Hovedstyret har derfor besluttet å senke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 3,75 prosent. Dersom inflasjonsutsiktene holder, kan styringsrenten settes ned to ganger til i andre halvår, i tråd med prognosen i mars.

Usikre utsikter

Men inflasjonsutsiktene er usikre. Det er usikkerhet både på oppsiden og nedsiden ettersom inflasjonen nå faller fra svært høye nivåer. Risikoen som kan få inflasjonen i Sverige til å stige igjen er i hovedsak knyttet til den sterke amerikanske økonomien, den geopolitiske uroen og kronekursen. Omleggingen av pengepolitikken fremover bør derfor preges av forsiktighet, med gradvise reduksjoner i styringsrenten.

Styringsrenten i Norge holdes i ro, ifölge entralbanksjef Ida Wolden Baches innledning på pressekonferanse om den norske rentebeslutningen 3. mai 2024. Komitéen for pengepolitikk og finansiell stabilitet besluttet å holde styringsrenten uendret på 4,5 prosent. Norges Bank har fått i oppgave å sikre lav og stabil inflasjon.Det ble ikke utarbeidet nye prognoser til dette møtet. Pengepolitisk rapport nr 2/24 fra Norges Bank publiseres sammen med rentebeslutningen 20. juni 2024.

Oversettelse til norsk: Erik Heming. Foto:Richard Kilström, Stockholms Universitet.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*