Svensk økonomi er fortsatt sterk og inflasjonen forblir nær inflasjonsmålet på 2 prosent. Dermed har behovet for en meget ekspansiv pengepolitikk gått noe ned, ifølge Riksbanken. Sveriges Riksbank har øker derfor styringsrenten fra -0,50 prosent til -0,25 prosent. Neste renteøkning vil skje i løpet av andre halvdel 2019. Med en styringsrente på 0,25 prosent, vil styringsrenten støtte opp om svensk økonomi.Den amerikanske sentralbanken kom med årets fjerde renteheving i desember.Dermed ligger styringsrenten i USA på 2,25 til 2,50 prosent. Dette er den niende rentehevingen siden Federal Reserve startet normaliseringen av renten i desember 2015.  På bildet ser vi Jerome Powell, sjef for Federal Reserve.

Brexit og handelskrig

Verdensøkonomien, som har vokst raskt de siste årene, går nå inn i en fase med mer moderat vekst for BNP, i tråd med Riksbankens tidligere prognoser. Kostnadstrykket stiger gradvis i resten av verden, og pengepolitikken beveger seg i en mindre ekspansiv retning. Usikkerheten rundt den globale økonomiske utviklingen er fortsatt høy, ikke minst når det gjelder effekten av Brexit og handelskrigen mellom USA og flere andre land.

Mindre behov for støtte

Den svenske økonomien er fortsatt sterk, selv om BNP-veksten og inflasjonen har blitt svakere enn forventet. Sysselsettingsgraden er historisk høy, selskapene rapporterer en stor arbeidskort og kostnadstrykkstigninger. Det sterke økonomiske klimaet har bidratt til en gradvis økning i inflasjonen siden 2014, basert på 2 prosent inflasjon de siste årene. Selv om inflasjonen har vært lavere enn forventet, er forholdene fortsatt gode for inflasjonen å forbli nær målet i fremtiden. Siden inflasjon og inflasjonsforventning ligger rundt 2 prosent, har behovet for en meget ekspansiv svensk pengepolitikk gått noe ned. Hovedstyret har som nevnt besluttet å øke reporenten fra -0,50 prosent til -0,25 prosent. Inflasjonsprognosen er basert på nedgangen i pengepolitiske insentiver.

Må være forsiktig

Med en repo-rate på -0,25 prosent, er pengepolitikken fortsatt ekspansiv og støtter dermed konjunktursyklusen. Det faktum at inflasjonen har vært lavere enn forventet i det siste, illustrerer at styrken av inflasjonstrykket forblir usikkert. Prognosen for renten indikerer derfor at det økning kommer i den andre halvdel av 2019. Deretter indikerer prognose omtrent to økninger med 0,25 prosentpoeng hver gang.

en lave renten øker risikoen for høy og økende gjeld. Samtidig forblir hovedårsakene til gjengisblåst fortsatt høye. For at utviklingen av svensk økonomi skal være bærekraftig, er det viktig at de statlige tiltakene i boligpolitikk og skattepolitikk og makrotilsyn utformet på en hensiktsmessig måte, skriver den svenske Riksbanken.

Sentralbanksjef Sten Inves i Riksbanken( Foto: Sveriges Riksbank)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*