Presiddent Sven-Erik Svedman i ESA fotografert sammen med Tysklands forskningsminister Annette Schavan( i midten).  Svedman , som kommer fra jobben som ambassadør i berlin, har bygget opp et økonomisk sekretariat i UD8 foto: regjeringen.no)
President Sven-Erik Svedman i ESA fotografert sammen med Tysklands forskningsminister Annette Schavan( i midten). Svedman har arbeidet med å bygget opp et økonomisk sekretariat i UD inntil nylig.( Foto: Regjeringen.no)

Sven-Erik Svedman(68), flytter til Bryssel 1. september, med  sytti ansatte i ESA-sekretariatet, hvis hovedoppgave er å følge opp EØS-avtalen som tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland fikk æren for.  Han sier videre at stillingen er uavhengig og at han formelt ikke rapporterer hverken til den norske regjeringen eller EU. Aftenposten skriver at UD måtte hente en stjerne fra oldboyslaget for å fylle opp den viktige jobben som president i ESA. Sven Erik Svedman skal se til at Norge følger EØS-avtalen. Ifølge Aftenposten er EU-saker er blitt den eldre gardes domene i UD ifølge Aftenposten. Svedman kommer fra jobbben som Norges ambassadør i Berlin,der han har jobbet sidden 2007. Han har nå bidratt til å bygge opp et økonomisk sekretariat i UD for utenriksminister Børge Brende.

Diplomat med fartstid

Sven Erik Svedman (født 13. oktober 1946) er ambassadør ved den norskeambassaden i Berlin, utnevnt 2007. Han har tidligere vært utenriksråd og statssekretær i Utenriksdepartementet i Jan P. Syses regjering (19891990). Han er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Lund. Svedman har vært ekspedisjonssjef i UD og minister ved Norges ambassade i Washington, ambassadør i Tel Aviv, og frem til 2005 ambassadør i Paris. Svedman ble i 2000 utnevnt til kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstordenog ble i 2005 utnevnt til kommandør med stjerne av St. Olavs Orden ifølge Wikipedia.

Aftenposten skrev tidligere at Sven  Svedman er mannen som trolig får jobben som president i ESA i skarp konkurranse med islendingene. Norge og Tyskland står idag nærmere hverandre enn noen gang etter krigen, ikke minst fordi Norge er en stor og viktig leverandør av olje og gass til Tyskland og Europa.  Dagen før Islands nasjonaldag 17. juni, var det klart at Norge fikk  i oppdrag å lede ESA, som representerer EØS-landene Norge, Island og Lichtenstein, ifølge journalist  Alf Ole Ask i   Aftenpostens utenriksredaksjon,som var først ute med denne   nyheten.

Skal overvåke Norge

Den tidligere Berlin-ambassadør, statsekretær og utenriksråd Sven  Erik Svedman vil nå arbeide  i ESA i Bryssel i to og et halvt år. Nå er han altså utnevnt til norsk medlem av kollegiet i EFTAs overvåkingsorgan for EØS-avtalen (ESA.) Svedman var statssekretær(H) i Utenriksdepartementet under Kaci Kullmann Five. Five overtok som kjent jobben som leder i den norske Nobel-komiteen etter tidligere statsminister Thorbjørn Jagland, som nylig fikk en ny periode som leder av Europarådet.

Norge må følge vedtak

Dette er et mektig organ som påser at EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein følger de EU-reglene som er en del av EØS-avtalen. Det betyr at ESA kan sette til side norske stortingsvedtak, dersom det mener at disse er i strid med EØS-avtalen. Det godkjenner statsstøtte. Norge har siden starten hatt presidenten i ESA med unntak av en kort  periode. Det ønsker Norge å ha fortsatt. Derfor var det viktig for Regjeringen å finne en diplomatisk tungvekter til denne jobben. Island har i dag generalsekretæren i EFTA og Liechtenstein presidenten i EFTA-domstolen. Derfor hadde Norge gode kort på hånden da de krevde at en nordmann fortsatt skal lede ESA, skriver Aftenposten.

Gode tyske relasjoner

Mange av dem som nå bekler viktige funksjoner i forhold til EØS-avtalen har nesten vært med siden EØS- og EU-forhandlingene for vel 20 år siden. Flere av dem er tett på pensjonsalder, og avdøde Eivind Berg. var med i forhandlingene om EØS-avtalen under tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland. Nå sender Norge en meget vel kvalifisert 68-åring til ESA. Dette organet har ingen formell øvre aldersgrense, men det er åremålsperioder på vel to år for medlemmer av kollegiet. Det består av en fra hvert av de tre landene; Norge, Island og Liechtenstein.  En annen grunn til at Sven Erik Svedman fikk jobben, er  at  han i  sine syv år  som ambassadør Berlin,  arbeidet nært med  forbundskansler  Angela Merkel, og hennes nærmeste medarbeidere.  Dermed  er dette en belønning fra norsk side for lang og trofast tjeneste for Norge. Svedman er også tidligere leder av Europa-avdelingen i Utenriksdepartementet og kommer fra stillingen som sjeføkonom i UD. Svedman er utdannet Siviløkonom fra Lunds Universitet i Sverige.

Tidligere ambassadør i berlin Sven-Erik Svedman ble utnevnt til president i overvåkningsorganet ESA( Foto: Regjeringen)
Tidligere ambassadør i berlin Sven-Erik Svedman ble utnevnt til president i overvåkningsorganet ESA( Foto: Regjeringen)

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*