President Joe Biden fikk støtte til sin økonomiske støttepakke( Foto: US.Gov/ White House)

President Joe Biden legger frem en infrastrukturplan på to trllioner dollars onsdag. Penge skal skal brukes til å fikse veier og broer, forbedre og utbygge bredbånd i USA, satse mer på forsskning, samtidig som han foreslår sterk økning i skattenivå for næringdslivet, skriver Wall Street Journal.

Til sammenlikning er det norske oljefondet på litt over 10 tusen milliarder kroner. På engelsk har tallordene fra billion og oppover en annen betydning enn enn på norsk. Det vi kaller en milliard på norsk, kalles billion på engelsk. Det vi kaller billion på norsk , kalles trillion på engelsk. Marshallplanen medførte økonomisk hjelp i form av lån, økonomisk støtte, og forsyning av næringsmidler og andre varer, til 18 europeiske land og territorier etter andre verdenskrig. Samlet beløp hjelpen seg til litt under 140 milliarder kroner. Den er ansett som avgjørende for gjenoppbyggingen av Europa i årene etter andre verdenskrig. President Joe Biden talte i Det hvite hus etter at Senatet før påske godkjente hans såkalte redningsplan for USA, til en prislapp på rundt 17. 000 milliarder norske kroner, skriver Nordens Nyheter .

Krisepakken kan gi økt norsk rente(Foto: Istock/Pixabay)

Global økonomisk vekst

Krisepakken inneholder flere lovforslag fordelt på over 600 sider. Blant dem er engangsutbetalinger på opptil 1.400 dollar til de fleste amerikanere, utvidet ledighetsstøtte, skattefradrag for barnefamilier og til folk med lave inntekter, samt støtte til helsseforsikring. I tillegg skal milliarder brukes på testing og vaksinering mot covid-19 og gjenåpning av skoler. Store summer skal overføres til lokale myndigheter og delstater, samt næringer som sliter økonomisk i USA. Man frykter nå kraftige skatteøkninger på bedriftssiden i USA, fordi den amerrikanske regjeringen vil finansiere støtten over skattebudsjettet.

Økt arbeidsløshetstrygd

Utvidet arbeidsledighetstrygd, som ville ha utløpt i midten av mars, blir forlenget med seks måneder. En midlertidig stans i utkastelser av folk som ikke betaler husleien, blir forlenget i USA. De fleste av endringsforslagene kom fra Republikanerne og ble nedstemt i Senatet. Flere endringer er vedtatt etter forhandlinger blant demokratene.Dramatisk ble det da behandlingen av krisepakken møtte motstand fra Joe Manchin, som muligens er Senatets mest konservative demokrat. Etter tolv timervar kompromisset klart: Den s debatt var ledighetstrygden reduseres fra 400 til 300 dollar, men trygdeperioden forlenget med et halvt år.

Donald Trumps berømte slagord «Make America Great Again» var noe den forrige presidenten lånte fra forgjengeren Ronald Reagan. Joe Biden fant heller ikke opp hjulet igjen. Uttrykket «Build Back Better» ble brukt av forgjengeren Bill Clinton i 2011, ifølge Aftenposten. Da var det tittelen på en fotoutstilling om hvordan Haitis befolkning hadde bygget opp landet igjen etter et jordskjelv som drepte 200.000 mennesker året før.

Høyere rente raskere

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å holde styringsrenten uendret på null prosent. Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i løpet av andre halvår i år.

Kleppe-pakke var et uttrykk på 1970-tallet som en betegnelse på tiltak fra regjeringen for å få inntektsoppgjøret til å gå opp, uten konflikter. Det henspiller på denn nylig avdøde Ap-politikeren tidligere finansministeren Per Kleppe. som ville stimulere norsk økonomi men samtidig forhindre inflasjon.

Norges Bank skriver at det knytter seg usikkerhet til gjeninnhentingen i norsk økonomi, men sentralbanksjef Øystein Olsen skriver at det er utsikter til at aktiviteten vil nærme seg et normalt nivå tidligere enn anslått. Prognosen for styringsrenten innebærer at renten øker gradvis i år. Det innebærer en noe raskere renteoppgang enn anslått i desember, noe som kan indikere økt inflasjon. Her har den norske sentralbanksjefen trolig Joe Bidens støttepakke i tankene, med en mulig vekst også for Norden, Europa og USA. skriver Nordens Nyheter i denne helgekommentaren. Når det regner på Presten, så drypper det på Klokkeren !

Sammendrag fra Wall Street Journal onsdag i påskekuken 2021:

WASHINGTON—President Biden will unveil a $2 trillion infrastructure plan centered on fixing roads and bridges, expanding broadband internet access and boosting funding for research and development, while proposing an expansive increase in corporate taxes to pay for the package.

Mr. Biden will unveil the proposal during a Wednesday afternoon speech in Pittsburgh, where he kicked off his presidential campaign. He is expected to make the case that the investments are necessary to help the U.S. compete with China and tackle climate change.

The measure, which comes after Mr. Biden signed a $1.9 trillion coronavirus relief bill into law, is the first of a two-part economic plan that the president hopes to move through Congress in the coming months. A second plan focused on child care, healthcare and education will be released in April. The president’s advisers have said the Covid-19 pandemic shifted American attitudes about the role government should play in their lives, making political space for once-in-a-generation federal investments that could reshape the country.

But the measure faces clear obstacles. Among them: opposition from Republicans to significant tax increases, concern from moderate Democrats about big spending and stirrings from progressives that Mr. Biden’s plan isn’t ambitious enough, reportds Wall Street Journal.

Sveriges energiminister Anders Ygeman sier til SVT`s Rapport at vindkraft idag er det billigste alternativet for konsumentene.(Foto: Regeringen.SE)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*