Ben van Beurden, CEO i Royal Dutch Shell har mistet førti prosent av sin aksjevverdi( Foto: Royal Dutch Shell)
Ben van Beurden, CEO i Royal Dutch Shell har mistet førti prosent av sin aksjevverdi. (Foto: Royal Dutch Shell)

Oljeselskapet Royal Dutch Shell bekrefter å ville kutte 10.000 stillinger for ytterligere å redusere kostnadene i kjølvannet av oljeprisfallet, skriver selskapet i en pressemelding onsdag. Shell kjøper det britiske olje og gasselskapet BG Group, og dermed utgjør dette det norske oljefondet største enkeltinvestering etter fusjonen. Norges Banks Investment Managament, har investert overfemti milliarder norske kroner i de to selskapene Shell og G Group, skriver NordensNyheter. Aksjene har falt 39 prosent på årsbasis  ifølge Euroinvestor.

NBIM nest størst

Selskapet har kuttet driftskostnadene med 4 milliarder dollar i 2015 og venter ytterligere reduksjoner på 3 milliarder dollar i inneværende år.  Samtidig ventes synergier gjennom oppkjøpet av det britiske olje- og gasselskapet BG Group, som nå varslet fullført i løpet av uker, ifølge MarketWatch.com. Hans Wijers overtok som styreleder i Royal Dutch Shell etter finske Jorma Ollila. Det amerikanske investeringsselskapet BlackRock, anguard og NBIM har tilsammen 10,41 % av aksjene i Shell og er demrd nest største aksjonær. Størst er Nederland Centraal Institu voor Giraal Effektverken BV med 45,3 prosent.

Børskurs ned førti prosent

Samlet vil disse grepene inkludere en reduksjon på rundt 10.000 ansatte og direkte kontraktsposisjoner i 2015-16 i begge selskaper, etterhvert som strømlinjeformingen og integrasjonen av de to selskapene fortsetter», heter det i meldingen.Shell varslet i desember ifjor at rundt 2.800 ytterligere «roller» ville bli kuttet i forbindelse med oppkjøpet av bbritiske BG. Disse kom i tillegg til tidligere varslede kutt på 7.500 ansatte. Shell venter et justert CCS-resultat i fjerde kvartal på 1,6-1,9 milliarder dollar, opplyses det i dagens melding.Ifølge estimater innhentet av Bloomberg News var det ventet et justert CCS-resultat på 1,8 milliarder dollar. For helåret 2015 venter Shell et CCS-resultat på 10,4-10,7 milliarder dollar. Anslaget på investeringer i 2016 for det sammenslåtte selskapet Shell og BG Group opprettholdes på 33 milliarder dollar. Produksjonen i fjerde kvartal 2015 var 3,0 millioner fat oljeekvivalenter per dag og 2,9 millioner fat oljeekvivalenter per dag for hele  året 2015. Børskursen har falt 39 % på ett år frem til idag ifølge Euroinvestor.

Store i Norge

Norske Shell har deltatt aktivt på den norske kontinentalsokkel helt siden de første seismiske undersøkelsene startet for omkring 50 år siden. I Norge er vi i dag operatør for feltene Draugen og Ormen Lange. Hovedkontoret for Norske Shells virksomhet for undersøkelse og produksjon ligger i Sola kommune, nær Stavanger, og operasjonene styres  ifra Kristiansund.Ormen Lange er en av Norges mest komplekse og teknologisk krevende feltutbygginger. Ingen andre norske felt produserer fra så dypt vann, under så tøffe forhold og med så avansert utstyr. Gassen fra Ormen Lange dekker opptil 20 % av Storbritannias gassbehov. Da Draugen startet produksjon i 1993, hadde feltet en estimert levetid på mellom 17 og 20 år, og en estimert utvinningsgrad på under 40 %. Draugen har siden da mer enn doblet sine utvinnbare reserver, økt produksjonen, og er nå ett av de norske feltene med den høyeste utvinningsgraden på rundt 70 %.Shells prosjektorganisasjon i Norge har en spenstig portefølje; Draugen blir videreutviklet og Ormen Lange tester ny teknologi som ikke har vært prøvd andre steder. Den norske SURF-avdelingen er også en av tre globale ekspertsenter i Shell. BG Group kom inn på norsk sokkel i 2003 og har nå åtte lisenser, fem av dem som operatør. Produksjon fra Gaupe-feltet start i mars ifjor 2015, the Knarr-feltet åpnet noe senere, skriver Nordic News.

Helge Lund står fortsatt oppført som "Chief Executive" i britiske BG Group, men går av når fusjonen me Shell trer i kraft( Foto: BG Group)
Helge Lund står fortsatt oppført som «Chief Executive» i britiske BG Group, men går av når fusjonen me Shell trer i kraft( Foto: BG Group)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*