Styreleder i britiske Vodafone Gerhard Kleisterlee
Styreleder i britiske Vodafone Gerhard Kleisterlee

Oljefondets verdiøkning på årsbais er 14,83 prosent for de ti største aksjepostene før Norges Bank legger frem nye beholdningstall i mars,viser Nordens Nyheters beregninger frem til nå. På halvårsbasis har oljefondets favorittaksjer økt med 8,46 prosent i verdi i denne perioden. Britiske Vodafone hadde største verdiøkning, sveitsiske Roche nest størst, mens britiske BG Group viser lavest verdiøkning, skriver Nordens Nyheter.

Her er oversikten over  verdiøkningen i Norges Banks største aksjeinvesteringer på halvårs- og årsbasis før Norges Banks fremleggelse av nye tall. Vi gjør oppmerksom på at dette er Nordens Nyheters egne beregninger basert på tall fra Euroinvestor. Selskap/Verdiøkning halvår/Helår 2013-2014 i prosent. Norges Banks investeringer i de ti selskapene legges frem nederste i denne artikkelen

1. Vodafone PLC, Storbritannia 23,3 45,0

2. Roche Holding SA Sveits     11,4 26,6

3. BlackRock Inc, USA              11,2 24,1

4. Novartis SA,Sveits                  9,6 19,4

5. Apple Inc, USA                        4,8 16,5

6. Britisk Petroleum Ltd,UK    13,3 13,0

7. Royal Dutch Shell Ltd,UK    10,1  7,5

8. Nestle SA, Sveits                      6,4  2,5

HCBC Ltd, UK                               1,4  0,1

BG Group Ltd. UK                       -6,9 -6,0

 

Kjøpte mer i Nordea

Norges Bank skriver at investeringen i telekommunikasjonsselskapet Vodafone Group Plc bidrog mest til avkastningen i tredje kvartal, fulgt av investeringen i den tyske bilprodusenten Daimler AG og it-selskapet Apple Inc. Fondets største verdifall i et enkeltselskap var i olje- og gasselskapet Exxon Mobil Corp, fulgt av farmasiselskapet Sanofi og teknologiselskapetMicrosoft Corp. i tredje kvartal ifjor. Fondets største aksjekjøp i tredje kvartal var var China Merchant Bank Co Ltd, der fondet utøvde retten til å kjøpe aksjer for 23,9 millioner Hong Kong dollar eller 18,4 millionar kroner. Fondet deltok iemisjonene i Lloyds Banking Group og Nordea Bank AB,der fondet kjøpte aksjer for 48,8 millioner britiske pund og 91,2 millionar svenske kroner. Det tilsvarer høvesvis 458,2 millionar kroner og 85,4 millionar kroner. Dermed har oljefondet økt sin eierandel i Nordea i tredje kvartal, noe som først fremkommer når nye beholdningsverdier legges frem i mars 2014.

Høyere verdi for «Topp ti»

Avkastningen for Statens Pensjonsfond Utland var på 5,0 prosent i tredje kvartal 2013, tilsvarende 228 milliarder kroner. Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 7,6 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 0,1 prosent. Investeringer i fast eiendom fikk en avkastning på  4,1 prosent. 24. februar var fondets markedsverdi 5095 milliarder kroner. Fondet var investert med 63,6 prosent i aksjer, 35,5 prosent i rentepapirer og 0,9 prosent i eiendom.

-Aksjemarkedets utvikling i tredje kvartalet var hovedsakelig drevet av fortsatt økonomisk bedring i utviklede markeder. Den negative trenden i fremvoksende markeder fortsatte inn i tredje kvartal, men hentet seg inn mot slutten grunnet høyere økonomisk aktivitet i Kina. Renteinvesteringene fortsetter å oppleve en relativt svak utvikling, sa direktør Yngve Slyngstad i Statens Pensjonsfond Utland etter trede kvartal ifjor.

Største aksjeposter

Norges Bank: Tabell 1-2 De største aksjebeholdningane SPU(oljefondet) har per 30. september 2013. Milliarder kroner/Selskap Land/ Beholdning:

Nestlé SA Sveits 38,5 Royal Dutch Shell Plc Storbritannia 28,4 Novartis AG Sveits 27,0 HSBC Holdings Plc Storbritannia 26,5 Roche Holding AG Sveits 25,0 Vodafone Group Plc Storbritannia 23,0 BlackRock Inc USA 22,0 Apple Inc USA 19,8 BG Group Plc Storbritannia 19,6 BP Plc Storbritannia 18,2  Norges Bank: Tabell 1-1 Avkastningen på aksjeinvesteringane frå fondet i tredje kvartal 2013. Fordelt etter sektor. Prosent/Sektor Avkastning/Del av aksjebehaldninga/ Finans 7,0 23,5 Konsumvarar 6,5 13,9 Industri 10,6 14,0 Olje og gass 6,8 8,6 Konsumtenester 8,6 9,8 Helse 4,2 8,9 Teknologi 7,3 7,4 Materialar 11,1 6,6 Telekommunikasjon 9,9 3,8 Kraft- og vannforsyning 5,5 3,5. Nordens Nyheter legger frem analyser av Norges Banks ti største investeringer i ukene frem til 10. mars.

Konsernsjef Severin Schwan leder Roche Holding, som vokser mest
Konsernsjef Severin Schwan leder Roche Holding, som vokser mest

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*