Direktør Jane Erik Saugestad i Storebrand Kapitalforvaltning(Foto. Storebrand)

Finansbransjen spiller en viktig rolle i arbeidet med å stanse avskoging. Storebrand har en tydelig avskogingspolicy – med flere tiltak innenfor våre investeringer som skal bidra til å bevare regnskogen.

av Direktør Jan Erik Saugesad

– Vi ser dypt alvorlig på skogbrannene og avskogingen i Amazonas. I dagens situasjon er finansbransjen viktigere enn noensinne. Storebrand har jobbet med avskoging lenge, nå trapper vi opp arbeidet med aktivt eierskap. Storebrand skal, gjennom å være en aktiv eier og investor, bidra til å stanse avskogingen, sier konserndirektør for kapitalforvaltning, Jan Erik Saugestad til Mynewsdesk.

Få investorer har en egen policy som adresserer avskoging så spesifikt for sine investeringer, og Storebrand håper tydeliggjøringen inspirerer flere til å følge etter. Storebrand var først ute blant investorene som trakk seg ut av palmeolje i 2013 – og er nå aktivt inne i selskaper som produserer palmeolje for å påvirke dem til å drive bærekraftig. Vi leder investorgruppene som jobber for å påvirke selskaper innen soyaproduksjon, kvegdrift, palmeolje og banker i investorsamarbeidet PRI.

I juli var det en tredobling i avskoging i verdens største regnskog mot samme måned i fjor. Norske myndigheter stanser overføring av rundt 300 millioner kroner til Brasil fra Amazonasfondet, og nylig avviste president Joir Bolsonaro hjelp fra G7-landene til å bekjempe brannene. I lys av dette er det ekstraordinært viktig at finanssektoren tar ansvar.

De viktigste tiltakene er:

  • En tydelig målsetning og intensivering: Arbeidet mot avskoging intensiveres ytterligere, og innen 2025 skal vi, gjennom dialog og aktivt eierskap, ha oppnådd ambisjonen om å ikke være investert i selskaper som bidrar til avskoging.
  • Kartlegge risiko og være åpne om det: Vi kartlegger sektorer som har høy risiko for å bidra til avskoging. Det gjelder alle virksomheter som er involvert i produksjon, handel eller finansiering av virksomhet som bidrar til avskoging, som palmeolje, soya, tømmer og kjøttproduksjon. Fra og med neste år skal vi årlig vurdere våre investeringer opp mot avskogingsrisiko og rapportere på utviklingen.
  • Påvirke selskaper og løfte standarden: Vi skal bruke vår eierposisjon til å påvirke høy-risiko selskaper. Flere selskaper har en praksis og policyer som ikke er ambisiøse nok. Dette gjør vi gjennom omfattende dialog og stemmegivning.
  • Styrke samarbeidet med andre finansaktører for å fremme standardene for måling og rapportering på avskogingsrisiko i selskaper vi investerer i. I dag er nasjonale og internasjonale investorer for lite oppmerksomme på dette temaet. Vi ønsker et nordisk samarbeid.

Storebrand oppfordrer også sterkt andre investorer og bedrifter til å gjennomgå sin forretningsvirksomhet med aktuelle selskaper – og til å undersøke hvilke grep de kan ta for å bidra til å stoppe avskogingen.

Om Storebrand 

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder i Norge og Sverige, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 750 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen om at Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter @Storebrand_no

Margrethe Assev , Komm.ansvarlig bærekraft i Storebrand.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*