Jan Erik Saugestad, Storebrand( Foto: Irene S. Lunde, Storebrand)

Storebrand har tatt initiativ til å sende et brev til Brasils myndigheter, sammen med 28 andre investorer fra ni ulike land. I brevet oppfordrer investorene Brasil til å snu sin lite klimavennlige politikk for å bevare regnskogen i Amazonas.

– Vi har over lengre tid jobbet for å påvirke selskapene, og krever at de har en strategi for å redusere avskoging – både fra egen virksomhet og leverandører, samt at de overvåker påvirkning på regnskogen over tid. Men vi innser at det ikke er tilstrekkelig å kun jobbe opp mot selskaper som produserer eller handler med risikoråvarer, sier Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand.

Derfor retter investorene blikket mot myndighetene og president Jair Bolsonaro. I Brasil øker avskogingen dramatisk og urfolk og miljøforkjempere er under sterkt press. For finansinstitusjoner utgjør dette også en finansiell risiko. Avskoging og tap av naturmangfold er ikke bare et miljøproblem, det vil – før eller siden – gi store økonomiske følger og påvirke finansmarkedene negativt.

– Når vi tar investeringsbeslutninger, vurderer vi alltid risikoen ved å investere i selskaper i et politisk ustabilt land. Derfor er det en politisk risiko som også må adresseres. Næringsliv og myndigheter må jobbe sammen for å løse verdens store utfordringer og nå målene i Parisavtalen, oppfordrer Saugestad.

Utslippet av klimagasser kan på verdensbasis falle med 7 prosent i år som følge av korona-pandemien, men Brasils utslipp vil øke med 10-20 prosent fra 2018 –

hovedårsaken er avskoging.

– Brasils regjering fører en politikk som oppfordrer til mer avskoging og okkupasjon av urfolks landområder, og bygger systematisk ned landets evne til å beskytte regnskog og menneskerettigheter, sier Saugestad.

Nye lover og regler som legger til rette for privatisering av landområder og truer urfolks territorier utgjør en stor trussel mot Brasils regnskog og øker også risikoen for investorer.

– I ytterste konsekvens kan risikoen ved å forbli investert for høy, noe som kan bety at vi trekker oss ut av enkelte selskaper eller enkelte typer virksomheter. Samtidig er det også slik at man mister betydelig påvirkningskraft dersom man trekker seg helt ut av et selskap. Vi ønsker også å bruke vår posisjon som aktiv eier for å påvirke selskapene i riktig retning, forklarer Saugestad.

Storebrand og de andre investorene ber i brevet om et møte med representanter fra landets ambassade så fort det lar seg gjøre, skriver Mynewsdesk. 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*