Storebrand Asset Management har inngått en avtale om kjøp av Cubera Private Equity [Cubera]. Cubera er en nordisk aktør som tilbyr investorer eksponering mot nordisk private equity gjennom annenhåndsmarkedet. 

Cubera er ledende i Norden innenfor sitt segment og har om lag 9 milliarder kroner under forvaltning, hovedsakelig for internasjonale investorer.

-Transaksjonen styrker vårt tilbud til institusjonelle kunder i kapitalforvaltning. Storebrand er i dag eneste leverandør i Norge som inkluderer private equity i innskuddspensjonen til kundene, sier Storebrands konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Storebrand Asset Management er Norges største private kapitalforvalter med mer enn 700 milliarder kroner til forvaltning. Storebrand har over 20 års erfaring med private equity og mer enn 19 milliarder kroner investert globalt for nordiske kunder.

-Vi bygger en sterk nordisk aktør innenfor private equity med et av Nordens største investeringsteam. Dette komplementerer vårt private equity tilbud, og gjør oss til en naturlig partner for internasjonale kunder som vil investere i Norden, sier konserndirektør kapitalforvaltning, Jan Erik Saugestad.

Cuberas administrerende direktør Kine Burøy-Olsen ser frem til sammenslåingen.

-Cubera og Storebrand International Private Equity passer perfekt sammen. Vi har begge lang erfaring og dyp kunnskap om private equity, men opererer i ulike markeder og mot ulike investorer. Denne sammenslåingen vil gi oss økt tyngde og slagkraft både i Norden og internasjonalt. Vi er stolte over det Cubera har oppnådd så langt, og ser frem til å ta fatt på de muligheter dette gir, sier Burøy-Olsen.

Oppkjøpet er i tråd med strategien Storebrand kommuniserte på kapitalmarkedsdagen – å se etter muligheter til oppkjøp som kan komplementere vår virksomhet og skape vekst.

-Vi vil drive Cubera videre som et eget selskap, som del av Storebrands multiboutique-plattform. Kundene etterspør bredere og mer diversifiserte forvaltningsporteføljer, og vi posisjonerer oss sterkere inn mot alternative investeringer, sier Saugestad.

Transaksjonenvil ha begrenset påvirkning på regulatoriske nøkkeltall ogoppkjøpet påvirker ikke Storebrand-konsernets utbyttekapasitetinneværende regnskapsår. Fremover vil inntjeningen fra selskapetstøtte kontantstrømsgenereringen for konsernet. 

Cuberasjusterte resultat før skatt for 2018 er estimert til å være istørrelsesorden 50 millioner kroner. Kjøpsprisen er 300 millionerkroner ved gjennomføring av transaksjonen. Kjøpesummen kan økeknyttet til kapitalinnhenting til nye fond forvaltet av Cubera.Gjennomføring av transaksjonen er betinget av nødvendigeregulatoriske godkjennelser og oppfyllelse av visse andremarkedsmessige betingelser.

Strebrandskonserndirektør for kapitalforvaltning Jan Erik Saugestad, Cuberasadministrerende direktør Kine Burøy-Olsen og Cuberas partner JørgenKjærnes. Partene møttes nylig i forkant av transaksjonen.

Kontaktpersoner: CFO,Lars Aa. Løddesøl: lars.loddesol@storebrand.no

eller (+47) 934 80 151

Kommunikasjonsdirektør, Vibeke Hansen: vibeke.hansen@storebrand.no

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*