Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand, er glad for gode resultater på Etisk bankguide.

Storebrand rangeres igjen som landets nest mest bærekraftige bank – og best blant de største.Dermed er Storebrand for fjerde året på rad kun slått av Cultura. Samtidig er konkurransen om topplasseringene større enn noen gang.

– Vi har lang erfaring med å forvalte folks sparepenger på en bærekraftig måte og har høye ambisjoner om å utvikle oss videre på dette feltet. Vi skal være det beste valget for kunder som både er opptatt av god avkastning og bærekraft, og derfor betyr det mye for oss å gjøre det godt i denne undersøkelsen, sier Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand.

Etisk bankguide er en omfattende undersøkelse om bankenes etikk- og bærekraftarbeid. Framtiden i Våre Hender og Forbrukerrådet står bak analysen av 14 norske banker.

Økt konkurranse om bærekraftige produkter

Storebrand har økt sin score med 5 prosentpoeng mot i fjor, fra 82 prosent til 87 prosent i år. Guiden viser at flere av de andre aktørene også har økt sin score kraftig.

– At det er tøff konkurranse på dette feltet gleder meg. Kundene spiller en 

Storebrand er også blant verdens 10 prosent mest bærekraftige børsnoterte selskaper, fastsloDow Jones Sustainability index nylig.

– Vi er svært stolte over å bli rangert som ett av verdens mest bærekraftige selskaper av bærekraftsindeksen på Dow Jones. Det er et resultat av langsiktig, systematisk og grundig arbeid med bærekraft på tvers av hele konsernet, sier Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand.

Indeksen fra Dow Jones er den mest anerkjente rangering av selskapers prestasjoner innenfor miljø- og samfunnsansvar. Ikke minst er den en viktig rettesnor for investorer og andre interessenter i vurderingen av selskapers ikke-finansielle resultater.

–Jeg er stolt av alle mine kollegaer som hver eneste dag bidrar til å integrere bærekraftsarbeidet i alle deler av vår virksomhet, og som hele tiden utforsker muligheter for forbedringer, sier Grefstad.

Stadig flere selskaper integrerer bærekraft i sine strategier, og det har aldri vært flere selskaper med i konkurransen om å nå opp i denne viktige indeksen. Storebrand har de siste årene jobbet med å øke transparensen i bærekraftsrapporteringen, og har opprettet et eget bærekraftsbibliotek for å tilgjengeliggjøre arbeidet.

Vil forbedre innsatsen på bærekraft

–Vi har som et klart mål å inspirere andre selskaper til å forbedre innsatsen på bærekraft, og deler i så stor grad som mulig arbeidet vi gjør. Vi jobber systematisk med risikoer og muligheter knyttet til bærekraft, og hvordan dette påvirker oss som investor og i egen drift. Det siste tillegget her er vår innkjøpsstrategi og alle spørsmålene vi stiller til leverandører knyttet til bærekraft, sier Karin Greve-Isdahl, konserndirektør med ansvar for bærekraft.

–Vi gratulerer Storebrand med plasseringen på DJSI World. Utmerkelsen reflekterer at selskapet er en bærekraftsleder i sin bransje. Med et rekordstort antall deltagende selskaper i 2020 og strengere regler for å bli invitert, er dette et tydelig bevis for selskapets kontinuerlige arbeid for et bærekraftig samfunn.

I Storebrand integrerer vi bærekraft i vår forretningsvirksomhet, inkludert investeringer, produkter og egen drift. Som en av Nordens største private kapitalforvalter har vi et ansvar for å forflytte midlene vi forvalter i en mer bærekraftig retning. Vi stiller krav både til hvordan vi selv driver vår virksomhet, og til våre leverandører. Siden 2008 har bærekraftrapporteringen vært integrert i årsrapporten og revidert av en uavhengig part.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*