Havila Kystruten tok førsteplassen i kategorien «Bærekraft» under årets «Fair Play Awards» arrangert av salgsforeningen «Cruise Initiative» i Hamburg. Prisen hedrer rederier som har utmerket seg gjennom spesielt transparent samarbeid med salgspartnere og reisearrangører.

Pia Kuusisto, Country Manager Germany, mottok prisen på vegne av Havila Kystruten, og hun mener dette er en betydelig anerkjennelse for selskapet.

– Tyskland er det største cruiset markedet i Europa – og det nest største i verden. Å motta en så betydelig anerkjennelse for vårt bærekraftsarbeid fra en tysk bransjeorganisasjon er rett og slett fantastisk, sier hun.

Juryen baserte sin avgjørelse på de konsekvente og langsiktige tiltakene Havila Kystruten setter inn for å sikre mest mulig miljøvennlig skipsfart langs norskekysten. Disse tiltakene er også tydelig gjenkjennelige for samarbeidspartnere og sluttkunder.

Nord-Europa er en av de mest attraktive destinasjonene for tyske passasjerer, med en andel på rundt 40 prosent. Bærekraftaspektet og utsiktene til klimanøytrale cruise blir stadig viktigere. Dette fremgår av de regelmessige undersøkelsene utført av Cruise Lines International Association (CLIA), den globale foreningen for cruisebransjen.

Havila Kystrutens mål er å oppnå klimanøytralitet for flåten innen 2028 og nullutslipp innen 2030. Basert på dagens kunnskap skal hydrogen brukes som et utslippsfritt drivstoffalternativ. Det spesielle med dette er at det ikke kreves nye skip, kun mindre modifikasjoner på eksisterende flåte.

Havila Kystrutens helhetlige bærekraftkonsept er unikt i bransjen. Den omfatter ikke bare fremdriftsteknologien til skipene, som kan reise gjennom sårbare økosystemer utslippsfritt og lydløst i opptil fire timer. De andre delene av driften er også viktige. Med sitt matkonsept har Havila Kystruten et klart mål om å bidra til reduksjon av matsvinn i bransjen. Målet var å maksimalt kun ha 75 gram matsvinn per person per dag om bord på skipene. I fjerde kvartal 2023 falt resultatet til 60 gram og for hele året til 54 gram.

– Respekt for miljøet og menneskene som bor i Norge og fra naturen er forankret i vårt DNA. Denne prisen er et viktig signal for oss og viser at vi absolutt er på rett spor med vår satsning på bærekraft, legger til Lasse A. Vangstein, kommunikasjonsdirektør i Havila Kystruten til.

Sikrer styrket likviditet og balanse

Havila Kystruten har nylig fullført en refinansiering som sikrer styrket likviditet og balanse for selskapet.

I en kunngjøring gitt i Havila Kystrutens kvartalsrapport for fjerde kvartal 2023 vises det til en planlagt refinansiering av Serie B av det sikrede obligasjonslånet som opprinnelig var pålydende 50 millioner euro, i tillegg til innløsingskostnader og påløpte renter.

Havila Kystruten har i dag refinansiert dette lånet gjennom et lån på 56 millioner euro fra Havila Holding AS i overensstemmelse med finansieringsgaranti inngått da obligasjonslånet ble inngått. Lånet fra Havila Holding er usikret, og forfaller i sin helhet 26. juli 2028. Denne transaksjonen håndterer refinansieringsbehovet med forfall i oktober 2024, og erstatter sikret gjeld med usikret gjeld til en lavere kostnad. I tillegg har Havila Kystruten etablert en såkalt trekkfasilitet på 200 millioner kroner fra Havila Holding, som gir selskapet økt finansiell fleksibilitet for å håndtere likviditetsmessige sesongsvingninger.

– Som selskap har vi vurdert ulike alternativer innenfor handlingsrommet vi hadde i låneavtalen til den gjenværende sikrede obligasjonen, og mener samlet sett dette er den beste løsningen for oss, sier administrerende direktør Bent Martini.

Serie A av det sikrede obligasjonslånet til Havila Kystruten er pålydende 255 millioner Euro, og ble inngått i juli 2023 i forbindelse med levering av Havila Polaris og Havila Pollux.

– Med denne løsningen sikrer vi styrket likviditet og balanse for Havila Kystruten. Nå kan vi fokusere på å optimalisere driften av de fire nye kystruteskipene våre, og levere på de operasjonelle målene vi har satt oss, sier Martini.

– Etter hvert vil dette også muliggjøre en mer langsiktig og bærekraftig finansiering som bedre reflekterer våre faktiske skipsverdier og de gode inntjeningsmulighetene vi har på drift av skip langs norskekysten. Det er ingen tvil om at obligasjonslånet er kostbart for oss, men med utfordringene vi stod i med den opprinnelige långiver og sanksjonene de var underlagt, var dette den eneste løsningen på sensommeren i fjor. Målet har hele veien vært å finne løsninger med lavere kostnader, og dette et steg videre.

Havila Kystruten kan også rapportere om at den positive utviklingen i bestillinger fortsetter. Belegget for første kvartal 2024 endte på 68 %, opp fra 60 % i fjerde kvartal 2023. Totalt for året er nå 63 % av kapasiteten booket, og det forventes et gjennomsnittlig belegg på in underkant av 80 % for 2024 i sin helhet.

– Til å være et nytt selskap på en veletablert rute, er vi godt fornøyde med bestillingstallene våre. Vi får positive tilbakemeldinger fra tidligere gjester, opplever at flere kommer tilbake til oss og at kjennskapen til oss ute i markedene er i stadig vekst. Vi ser positivt på tiden som ligger foran oss, avslutter Martini.

Havila Pollux og Havila Polaris i Bergen, august 2023.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*