Krisetiltak utgjør ti prosent av fondets avkastning. Adm. dir. Nicolai Tangen i Oljefondet(Foto:NBIM)

(Oslo, 28. januar 2021) Statens pensjonsfond utland fikk i 2020 en avkastning på 10,9 prosent, eller 1 070 milliarder kroner, i et år preget av usikkerhet og store svingninger. Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 12,1 prosent. Investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på -0,1 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 7,5 prosent. Fondets samlede avkastning var 0,27 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseindeksen. Økonomiske krisetiltak( i samband med pandemien) var 126 milliarder kroner i det norske statsbudsjettet for 2021, skriver Nordens Nyheter i en analyse.

– Til tross for at pandemien satte sitt preg på 2020, har det vært nok et godt år for fondet. Fondets samlede avkastning i 2020 var den nest høyeste siden 1998 målt i kroner. Den høye avkastningen er imidlertid en påminnelse om at markedsverdien av fondet også vil kunne variere mye fremover, sier leder for hovedstyret Øystein Olsen.

Utbruddet og spredningen av koronaviruset i starten av året fikk store konsekvenser for markedene.

– Markedet falt kraftig i første kvartal, før det hentet seg raskt inn igjen i andre kvartal. Hele året har vært preget av store svingninger i markedet, og store forskjeller mellom ulike sektorer, sier leder Nicolai Tangen i Norges Bank Investment Management.

Amerikansk teknolgi opp

På aksjesiden var det særlig amerikanske teknologiselskaper som bidro positivt til avkastningen.

– Teknologiselskaper hadde den høyeste avkastningen i 2020, med en avkastning på 41,9 prosent. Dette skyldes i hovedsak at pandemien førte til en kraftig økning i etterspørselen etter produkter for nettbasert arbeid, utdanning, handel og underholdning, sier Tangen.

Kronekursen svekket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av året. Valutabevegelsene bidro til å øke fondets verdi med 58 milliarder kroner. I 2020 ble det tatt ut 298 milliarder kroner fra fondet.

Fondet hadde en verdi på 10 914 milliarder kroner per 31. desember 2020, hvorav 72,8 prosent var investert i aksjer, 2,5 prosent i unotert eiendom og 24,7 prosent i rentepapirer.

Teori om aksjeforvaltning

Dersom vi foretar en nasjonaløkonomisk sammenlikning av det statlige norske oljefondets avkastning og regjeringen Erna Solbergs krisetiltak i henhold til statsbudsjettet for 2021, utgjør de norske støttetiltakene i samband med pandemien(covid 19) bare 126,3 milliarder kroner. Dermed ligger utgiftene i samband med pandemien på litt over ti prosent av fjorårets avkastning på Oljefondet. Dermed behøver ikke finansminister Jan Tore Sanner fra Høyre bekymre seg om norsk økonomi.

I dette notatet gjennomgår vi den akademiske litteraturen innenfor fagområdet delegert porteføljeforvaltning. Vi ser nærmere på hvilken betydning referanseindekser kan ha for forvalteres insentiver og porteføljesammensetning, samt for priser på ulike aktiva mer generelt.

Diskusjonsnotatet er kun tilgjengelig på engelsk(Kilde: NBIM, Oslo).

Last ned diskusjonsnotatet (PDF)

Pressekontakter:Marthe Skaar
Head of Media Relations
Tlf: 926 17 663
Epost: press@nbim.no

Finansminister Jan Tore Sanner fra Høyre tjente stort på Oljefondet ifjor(Foto: Høyre)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*