Konsernsjef Mario Mehren i Wintershall Dea(Foto: wintershall Dea)

På en videopressekonferanse nylig beskrev konsernsjef i Wintershall Dea, Mario Mehren, situasjonen i energimarkedet som svært anspent. Wintershall Dea fortsetter å jobbe intenst for å levere det som både samfunnet og økonomien trenger: rimelig og stadig renere energi. Samtidig styrker selskapet sin portefølje og investerer i løsninger for karbonhåndtering og hydrogen. 

Wintershall Deas driftsresultat er fortsatt sterkt. Som følge av økning i råvareprisene, var selskapets økonomiske resultat omtrent på samme nivå som i første kvartal av 2022. Det gode grunnlaget i Wintershall Dea gjør at vi kan fortsette å investere – i diversifisering og avkarbonisering – så vi er i rute, sa Mehren.

Vi står overfor et alvorlig dilemma. Vi som samfunn må møte det russiske regimets aggresjon med mot og besluttsomhet. Samtidig må vi fortsette å sikre energiforsyningen til private hjem og næringer sa Mehren.

Sterkere energisamarbeid med Norge

Norge er det landet som eksporterer nest mest gass til EU. Wintershall Dea har investert 2,8 milliarder euro i Norge siden fusjonen i 2019. – Vi jobber strategisk for å utvikle virksomheten vår på norsk sokkel, sa Mehren. – Vi planlegger å starte produksjonen fra tre norske felt i år: med oppstart av Nova-, Dvalin- og Njord-prosjektene. Disse prosjektene vil med tiden sikre opp mot 80 000 fat per dag oljeekvivalenter. Halvparten av disse vil være svært tiltrengt gass. 

Algerie er for tiden verdens tredje største gasseksportør til EU, og også den største gassprodusenten i Afrika. – Vi investerer også i Algerie, tilføyde Mehren, blant annet i Reggane Nord-prosjektet. Vi ønsker å trappe opp satsingen her, og fortsette å vokse. For å få det til, skal vi øke vår andel i prosjektet. Vi har allerede inngått avtale om kjøp av deler av Edisons eierandel i feltet.

Mehren tok opp behovet for å øke innenlandsproduksjonen i Tyskland. Vi må spille de trumfkortene vi lenge har hatt på hånden på en god og forsvarlig måte: ved å produsere så mye naturgass og råolje som vi bare kan i Tyskland. Produksjon innen EU er helt avgjørende hvis vi ønsker å bli mindre avhengige av import.

Ny selskapsstrategi: fokus på avkarbonisering

I tillegg til å diversifisere produksjonen er Wintershall Deas nest største strategiske prioritet karbonhåndtering og hydrogen. – Det er en ny strategi for selskapet. En strategi som er en naturlig videreutvikling av det vi er, det vi kan gjøre, og det vi ønsker å oppnå. Vi ser et enormt markedspotensial her. Opp mot 20 milliarder euro i året for fangst og lagring av CO2 (CCS) og opp mot 40 milliarder euro for lavkarbonhydrogen, innen 2040.

Wintershall Dea har de nødvendige naturgassreservene, den teknologiske fagkunnskapen og reservoarer som kan brukes til lagring av CO2 – spesielt i Nord-Europa. – Vi jobber med karbon- og hydrogenprosjekter som vil minske CO2-utslippene med 20 til 30 millioner tonn per år innen 2040. Studier har anslått at det kan lagres 50 ganger så mye CO2 bare i Nordsjøen som hele EU slapp ut i 2020. – For å kunne utnytte dette potensialet og beskytte klimaet, må noen av oss forlate vår ideologiske komfortsone med tanke på fangst og lagring, sa Mehren. I det sivile samfunnet og i politikken, må politiske beslutningstakere opprette et pålitelig rammeverk som kan bidra til å styrke virksomhetenes CCS-engasjement. 

Den nest viktigste grunnpilaren som kan bidra til avkarbonisering, er hydrogen. Også på dette området er vi banebrytende med forsøksprosjekter som BlueHyNow. Vi er i ferd med å analysere gjennomførbarheten av dette prosjektet for blått hydrogen i Wilhelmshaven, som ligger ved Nordsjøen i Tyskland. Med vårt BlueHyNow-prosjekt, kan vi potensielt begynne å produsere miljøvennlig hydrogen fra naturgass allerede i 2028, og det med en kapasitet på over 200 000 kubikkmeter i timen. 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*