Konsernsjef Andre Küüsvek i NIB( Nordiska Investeringsbanken)

Etterspørselen av langsiktige lån fra Den nordiske investeringsbank (NIB) økte betydelig i 2022, som følge av lavere tilbud av langsiktig kreditt i handelsbank- og obligasjonsmarkedene, det akselererte grønne skiftet og NIBs utvidede tilbud om bærekraftig finansiering. De totale utbetalingene for året var på 3,705 millioner euro, og avtalte låneavtaler beløp seg til 4,114 millioner euro, opp fra henholdsvis 2,440 millioner euro og 1,852 millioner euro i 2021.

-Vårt mandat om å finansiere prosjekt som øker produktivitet og gagner miljøet, er viktigere enn noensinne. Det er også vår stabiliserende rolle. Russlands krig mot Ukraina har ført til energikrise og økt økonomisk usikkerhet, noe som gjør andre finansiærer mer tvilende til å låne ut penger, mens vi fortsetter å støtte våre klienter, sier André Küüsvek, president og administrerende direktør i NIB.

Utbetalinger til energiproduksjon (10% av alle utbetalte lån), energioverføring og energidistribusjon var de største (16%) per sektorsammensetning. Energiinvesteringer drives hovedsakelig av avkarboniseringsstrategier og klimamål, med forsyningssikkerhet som en ytterligere driver in 2022.

NIB begynte også å gjennomføre strategien som ble godkjent av styret ved utgangen av 2021.  Denne inkluderer mer bærekraftrettede utlån og økt aktivitet i tidligere mindre representerte markedssegmenter. NIB sluttet seg også til InvestEU-programmet.

I 2022 stod prosjekter som oppnådde en «god» eller «utmerket» mandatrangering på NIBs miljø- eller produktivitetspåvirkning for 99,2% av totalbeløpet for rangerte lån, noe som overgikk målet på 90%. Styret i NIB besluttet å øke dette målet til 95% fra og med 2023.

-Vi holder nå stø kurs med vår strategi og øker ambisjonsnivået ytterligere for en enda mer målrettet finansiering i fremtiden. Den nordiske investeringsbank vil fortsette å spille en viktig rolle som internasjonal finansieringsinstitusjon for den nordiske og baltiske regionen, der vi støtter regionen slik at den kan ligge i forkant av teknologien og det grønne skiftet, sier Küüsvek.

Nettofortjenesten for året var på 139,3 millioner euro, sammenlignet med 159,2 millioner euro i 2021.

-NIBs renteinntekter økte i 2022, men vi hadde også høyere urealiserte handelsverditap på obligasjonsbeholdninger fra økte kredittspredninger, og netto lånetap var mindre positive enn i 2021. Kredittporteføljen holder seg sterk, og det gjør også kapital- og likviditetsposisjonen, sier Kim Skov Jensen, finansdirektør i NIB.

Styret i NIB foreslår å dele ut 25 millioner euro i utbytte til bankens nordiske og baltiske medlemsland.

Du kan lese mer om våre aktiviteter, bærekraft og regnskap i vår kombinerte årsrapport for 2022. Last ned NIBs årsrapport for 2022.

Nøkkeltall og forholdstall
I millioner euro, med mindre annet er angitt
20222021
Netto renteinntekter219201
Profitt før netto utlånstap136133
Netto profitt139159
Utlån, utbetalt3 7052 440
Utlån, avtalte4 1141 852
Utlån, utestående22 19522 313
Nye gjeldsutstedelser9 6307 028
Gjeld dokumentert ved sertifikater31 59531 526
Totale eiendeler39 28037 553
Egenkapital/totale eiendeler (%)10,410,6

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyeste mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende ratingbyråene Standard & Poor’s og Moody’s. Besøk oss på www.nib.int.

 
For ytterligere informasjon kontakt:

André Küüsvek, president og administrerende direktør, +358 10 618 001, info@nib.int

Kim Skov Jensen, finansdirektør, +358 10 618 0209, kim.jensen@nib.int

Jukka Ahonen, kommunikasjonssjef, +358 10 618 0295, jukka.ahonen@nib.int


Informasjonen er sendt gjennom Cision http://news.cision.com/no

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*