Øystein Løseth blir  ny styreleder iStatoil.Han har  lang erfaring fra energiselskapene  attenfall  og  Nuon(Foto: Vattenfall)
Øystein Løseth blir ny styreleder i Statoil.Han har lang erfaring fra energiselskapene Vattenfall og Nuon(Foto: Vattenfall)

Valgkomiteen i Statoil anbefaler at selskapets bedriftsforsamling velger Øystein Løseth som ny styreleder i selskapet og Roy Franklin som nytt styremedlem og nestleder av Statoils styre, opplyser Statoil i en melding onsdag. Øystein Løseth var mangeårig konsernsjef i det statlige svenske energiselskapet Vattenfall, og før det ledet han det nederlandske energiselskapet Nuon, som idag er en del av Vattenfall, som idag er Berlins største energileverandør.

Omstridt leder

Da Løseth ifjor trakk seg som CEO i Vattenfall, hadde han presentert flere svake resultat. Mens han ledet selskapet tok det avskrivninger for mange titalls milliarder kroner. Svenske medier hadde utallige oppslag om konsernsjefen som antydet at var Sveriges dyreste nordmann. Løseth kom fra Nuon, som Vattenfall kjøpte rett før Løseth ble ansatt i Vattenfall. Løseth solgte Nuon til Lars G. Nordstrøm i Vattenfall, som ansatte ham etterpå som konserndirektør, og Nordström gikk selv over i styrelederrollen.  En stund florerte det rykter om korrupsjon – at Løseth hadde mottatt 60 millioner under bordet for salget. Det endte med en intern gransking som konkluderte med «ingen korrupsjon avdekket». Løseth ble også sterkt kritisert for store fallskjermer for tyske direktører. Han gikk selv av i Vattenfall etter utløpt åremålsstilling, men enkelte kilder vil ha det til at han ble presset ut.

Trekker seg

Svein Rennemo har vært styreleder i Statoil siden 2008, men gjorde det klart i 2014 at han ønsket avløsning.Det har ikke blitt valgt ny nestleder til styret etter at tidligere nestleder, Grace Reksten Skaugen, trådte ut av styret med virkning fra 19. mars 2015. Grace Reksten sitter fortsatt i styret i Wallenbeg-gruppens investeringsselskap Investor AB, som er store aksjonærer i Astra Zeneca, Atlas Copco,Electolux og Husquarna

Lang svensk erfaring

Ifølge meldingen har Øystein Løseth vært medlem av Statoils styre siden 1. oktober 2014 og er medlem av styrets revisjonsutvalg. Løseth har toppledererfaring fra energisektoren, med kompetanse og erfaring fra det europeiske energimarkedet. Han arbeidet som nevnt i Vattenfall AB fra 2009 til 2014, først som konserndirektør og deretter som konsernsjef fra 2010. I perioden 2003 – 2009 arbeidet Løseth i det nederlandske energiselskapet NUON, først som direktør, deretter som konserndirektør og konsernsjef. Han har også ledererfaring fra Statkraft og Statoil, blant annet innen strategi og forretningsutvikling. Løseth er utdannet sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet og bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI. Valg til Statoils styre finner sted i selskapets bedriftsforsamling tirsdag 9. juni 2015. Det foreslås at valget får virkning fra 1. juli 2015 og fram til det ordinære valget av aksjonærvalgte medlemmer til styret i 2016.

Fratrer i Statoil

Catherine Hughes fratrådte som styremedlem i Statoil 19. april 2015. Valgkomiteens søk etter et nytt, kvinnelig styremedlem som erstatning for Hughes er igangsatt, men antas ikke å være ferdigstilt til bedriftsforsamlingens møte i juni. Det vil derfor bli avholdt et suppleringsvalg til styret så snart en ny kandidat er klar. Nordens Nyheter har i flere artikler spådd at Øystein Løseth ble ny styreleder i Statoil

Grace Reksten  går ut av styreet iStatoil, men fortsetter i styret i Wallenbberg-gruppens investeringsselskap Invvestor A( Foto: Investorgroup.com)
Grace Reksten går ut av styreet iStatoil, men fortsetter i styret i Wallenbberg-gruppens investeringsselskap Invvestor A( Foto: Investorgroup.com)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*