Siemens og  Statnett  sikrer strøm tileuropa.  I midten  sitter  konsserndirektør Elisabeth ike ardheim i  Statnett. Hun  er omkranset av AntonHusøy  og Nils Klippenbberg iSiemens( Foto: Statnett/Siemens)
Siemens og Statnett sikrer strøm til  Europa. I midten sitter konserndirektør Elisabeth   Vike Vardheim i Statnett, omkranset av Anton Husøy og Nils Klippenberg i  Siemens. (Foto: Statnett/Siemens)

Siemens undertegner tirsdag denne uken  en avtale med Statnett i forbindelse med forsterkning av sentralnettet på Sør-Vestlandet. Arbeidet vil bli utført sammen med entreprenørselskapet Reinertsen, og har en verdi på rundt 500 millioner kroner.  Avtalen inngår som et viktig ledd i prosjektet ”Vestre Korridor” til Statnett, som innebærer en oppgradering av spenningsnivået fra 300 kV til 420 kV på sentralnettsforbindelsen mellom Kristiansand og Sauda. Statnett har beregnet totalkostnaden for prosjektet til mellom åtte og ti milliarder kroner.

 

Elektrisk motorvvei

Siemens skal stå for oppgradering og nybygging av fire store transformatorstasjoner i Kvinesdal, Ertsmyra, Saurdal og Sauda.  Avtalen er et ledd i å bygge  ut »  grønn energi» i Europa og  er en nyskapning.

– Vi er svært stolte over å være med på å bygge den elektriske motorveien i Norge som legger grunnlaget for utveksling av fornybar kraft mellom Norge og Europa, samt sikrer forsyningen i Norge. God integrasjon med utenlandsforbindelsene vil medføre lavere CO2-utslipp og legge til rette for økte investeringer innen fornybar kraftproduksjon. Dette er et godt fundament for et grønnere Europa, sier Nils Klippenberg, divisjonsdirektør i Siemens.

Gjør fremtiden elektrisk

Avtalen er en såkalt EPC kontrakt som omfatter komplette elektro- og bygganlegg. Siemens vil samarbeide med entreprenørselskapet Reinertsen for prosjektering og bygging av infrastruktur. Samtidig som denne kontrakten signeres, er Siemens i sluttfasen med arbeidet om syv tilsvarende transformatorstasjoner mellom Ørskog og Sogndal på Vestlandet.

– Statnett sier fremtiden er elektrisk. Med disse prosjektene så gjør vi den elektrisk, sier divisjonsdirektør Nils Klippenberg i Siemens. Prosjektet vil kreve mye fra både Siemens og Reinertsen.

Bred  energierfaring

-Siemens har et miljø i Norge som har unik kompetanse for design, analyse og bygging av store elektrifiseringsløsninger. Vårt selskapet er verdensledende både med sin teknologi for overføring av kraft fra land for elektrifisering av olje- og gassoperasjoner til havs, samt landbaserte anlegg designet for høye spenningsnivåer. Slike prosjekter er krevende, men sammen med Reinertsen vil vi også få en gjennomføringsevne som vil sikre prosjektet kvalitet, fokus på HMS og god fremdrift, sier Nils Klippenberg, divisjonsdirektør i Siemens.  Etter  det Nordens Nyheter  erfarer skjer  det  mye i  selskaper  som    Statoil Renewable Energy og Statkraft med tanke  på  å produsere mest mulig ren energi.  Nordic News kommer tilbake med fler artikler om dette  tema.

Tysk og norsk teknologi

Siemens er en global teknologiselskap som har stått for ingeniørkunst, innovasjon, kvalitet og pålitelighet i mer enn 165 år. Selskapet er aktiv i over 200 land, og satser på områder innen elektrifisering, automatisering og digitalisering. Siemens er en av verdens største produsenter av energieffektiv og produktiv teknologi blant annet innen energi, industri og infrastruktur i byer. Selskapet omsetter for 76 milliarder euro globalt og har 362.000 ansatte. Den norske virksomheten til Siemens har cirka 2000 medarbeidere og omsetter for over 6 milliarder kroner. Det norske hovedkontoret, som er et av Norges mest energieffektive bygg, ligger i Oslo, skriver  Nordens Nyheter.

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*