(Tofte 20. oktober 2023) Det svenske skogindustriselskapet Södra går ut av eierskapet i Silva Green Fuel. Statkraft vil utvikle teknologien for avansert biodrivstoff videre og kjøper Södras 49 prosent andel i selskapet. Statkraft søker samtidig etter en ny partner til videreutviklingen av Silva Green Fuel. Konsernsjef Christian Rynning Thønnesen har samtidig meddelt at han går av som toppsjef i selskapet etter 14 år.

For Statkraft er Silva Green Fuel et viktig utviklingsprosjekt innen fornybar energi og ett av seks satsingsområder i Statkrafts strategi for nye energiløsninger. Statkraft ser et betydelig potensial i teknologien som utvikles i demonstrasjonsanlegget på Tofte i Asker kommune. Teknologien vurderes som konkurransedyktig sammenliknet med andre teknologier for biodrivstoff. Det forventes sterk markedsvekst for biodrivstoff, drevet fram av reguleringer fra EU og nasjonale myndigheter.

Søker ny partner
Statkraft søker nå etter en ny partner som vil være med i den videre utviklingen av Silva Green Fuel og bygging av et første fullskala produksjonsanlegg for biodrivstoff. Det er stor interesse for andre generasjons biodrivstoff både her hjemme og internasjonalt. Det er få teknologier som har kommet så langt som den Silva Green Fuel utvikler på Tofte.

Södra ønsker å rette sitt fokus mot kjernevirksomheten innen skogsindustrien og det svenske hjemmemarkedet. Selskapet har ambisjoner om å realisere et biodrivstoffanlegg i Sverige og vil i fremtiden kunne fortsette som kunde av Silva Green Fuel.

Silva Green Fuel DA ble opprettet i 2015 av Statkraft, 51%, og Södra, 49%, med formål om å etablere en fremtidig kommersiell produksjon av avansert andre generasjons biodrivstoff. I demonstrasjonsanlegget på Tofte i Asker kommune testes den valgte teknologien. Dersom det senere blir besluttet å bygge et kommersielt anlegg vil produksjonen fra ett anlegg kunne redusere karbonutslippene fra transportsektoren med 250 000-375 000 tonn CO2 årlig.

Avansert andregenerasjons biodrivstoff laget av restprodukter fra skogindustri vil bidra til å erstatte fossile drivstoff i transportsektoren. Avansert biodrivstoff er basert på råstoffer fremstilt av rester og avfall, for eksempel fra næringsmiddelindustrien, landbruk eller skogbruk. Disse råstoffene er ikke i konflikt med produksjon av mat eller dyrefôr.

Les mer om Silva Green Fuel på www.statkraft.no og på www.silvagreenfuel.no

For mer informasjon kontakt:
Knut Fjerdingstad, pressetalsperson Statkraft
+47 901 86 310
knut.fjerdingstad@statkraft.com

Om Statkraft
Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 5700 ansatte i 21 land.

Konsernsjef Christian Rynning-Thønnesen er fotografert av Statkraft i 2018.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*